Novinky
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:C. S. Stone - The Dual Taoism Body: Comparing to Michael’s Foucault Concepts for Sexuality

 V úterý, 4. dubna se v místnosti 1037 areál FSV UK, Jinonice  koná přednáška profesora  C. S. Stonea, z Katedry sociologie Soochow University Taiwan, na téma The Dual Taoism Body: Comparing to Michael’s Foucault Concepts for Sexuality.

Přednáška, na kterou jsou všichni zájemci srdečně zváni, začíná v 15,30

 


Jana Vojanová

Čtvrteční sociologické semináře

Vážení příznivci sociologických seminářů,

 

v příloze najdete aktualizovanou pozvánku na jarní cyklus čtvrtečních sociologických seminářů.

Na setkání s vámi se těší Majka Pospíšilová a Petra Šalamounová


Přílohy:

program_jaro_2017_verze2.pdf

Jana Vojanová

Zájemci o studium, navštivte náš web pro uchazeče!

Přihlášky je možné odevzdávat do 31. 3. 2017.


Martin Hájek

Vyhlášení grantové soutěže GAČR

ga_cr_logo.jpg Grantová agentura ČR vyhlásila soutěž na standardní, juniorské a mezinárodní grantové projekty (s Německem, Koreou a Tchaj-wanem) s počátkem řešení od 1. 1. 2018.

Vyhlášení soutěže a zadávací dokumentace

Vstup do aplikace

Postup pro navrhovatele projektu na FSV

Termín zaslání návrhů na oddělení vědy: 27. března 2017


Martin Hájek

Hodnocení výuky za ZS 2016/2017

od 23.2.2017 jsou na webové stránce http://hodnocenikurzu.fsv.cuni.cz/ dostupné výsledky hodnocení výuky za zimní semestr 2016.   Hodnocení se zúčastnilo 1545 studentů z 4600, bylo odesláno 8673 dotazníků.

Aktuální semestr je nejvýše v nabídce a je označen 2016_zs.


Jana Vojanová

Prague Conference on Behavioral Sciences 2017

Ve dnech 28. a 29. dubna 2017 se v Praze uskuteční konference Prague Conference on Behavioral Sciences 2017. Konference si klade za cíl zahájit diskuzi o ve světě stále více využívaném behaviorálním přístupu k tvorbě veřejných politik a vytvořit platformu pro podobně smýšlející lidi napříč regionem.Hlavním hostem je experimentální ekonom, profesor Bart J. Wilson z Chapman University, který obdrží pamětní cenu Allais Memorial Prize in Behavioral Sciences. Ve veřejně přístupné sekci dále promluví Sam Tatam z #OgilvyChange, Emanuele Ciriolo z Foresight & Behavioural Insights Unit Evropské Unie (TBC) a Hannah Behrendt z britského Behavioural Insights Team (TBC).Více informací naleznete na internetových stránkách konference. Zvýhodněné konferenční poplatky jsou dostupné do 28. února.Pokud Vás nezaujala konference, ani letní škola na stejné téma, ale znáte někoho, kdo by informace o těchto akcích mohl ocenit, prosím, přepošlete mu tuto zprávu.S přátelským pozdravem,Vojtěch Zíka[ředitel CEBEX]Petr Koblovský, Ph.D., LL.M. et. LL.M., MiM. [předseda správní rady CEBEX]


Jana Vojanová

Rozvrh na letní semestr online

Aktuální rozvrh najdete na https://goo.gl/O8RU6D  Všem studentům i vyučujícím přejeme úspěšný letní semestr

 


Martin Hájek

Vyhláška k Erasmu+ pro akademický rok 2017/18

rozcestnik_Erasmus_iss_stranky.jpgOZS již oficiálně vyhlásilo výběrové řízení na Erasmus pro rok 2017/18. Na fakultním intranetu zveřejnilo aktuální vyhlášku a seznam partnerských univerzit. Novinkou je, že na Erasmus se letos mohou přihlašovat i studentky a studenti prvních ročníků. Důležité je také to, že každý z Vás si může podaž až 3 přihlášky a tím zvýšit svou šanci na úspěch. Zapojte se i Vy do řad studentek a studentů, kteří díky Erasmu nabrali v životě nový směr!

 


Terezie Hanzlíková

Den otevřených dveří pro budoucí PhD studentky a studenty sociologie

Den otevřených dveří pro zájemce o doktorské studium sociologie proběhne ve čtvrtek 30. března  2017 od 14:00 hodin v Sociologickém ústavu AV ČR (Jilská 1, Praha 1) v zasedací místnosti 207. Účastníci budou seznámeni se studiem, jeho organizací, přijímacími zkouškami, nabízenými výzkumnými tématy a možnostmi zahraničních studijních pobytů.  

Na DOD naváže seminář, na kterém vystoupí  PhDr. Marie Pospíšilová s přednáškou na téma "Facebooková (ne)závislost: Identita, Interakce a uživatelská kariéra na Facebooku" 

Na Den otevřených dveří i na seminář jsou všichni zájemci srdečně zváni!


Jana Vojanová

Sociologické semináře - jaro 2017

Dnes 2. února od 16.00  hodin hodin vystoupí Donald Tomaskovic-Devey z University of Massachusetts Amherst se svým příspěvkem Organizational Inequalities: Relational Process in Institutional Context.  Seminář bude probíhat v AKC (Akademické konferenční centrum), Husova 4a, Praha 1.Podrobnější informace naleznete v příloze a dále na našich webových stránkách a na Facebooku Sociologického ústavu.

Program sociologických seminářů na jaro 2017 najdete zde. 


Jana Vojanová

Katedra sociologie - rozvrh na LS 2016-17

V príloze najdete rozvrh Katedry sociologie pro letní semestr 2016/2017.  Semináře ke Kvantitativním metodám budou doplněny.


Jana Vojanová

"Sampling, Weighting and Estimation in Survey Methodology"

v rámci činností vědecké infrastruktury ESS si vás dovolujeme upozornit na kurz SERISS "Sampling, Weighting and Estimation in Survey Methodology", který se bude konat 24.-25.dubna 2017 v Lublani. Náklady na kurz a ubytování jsou 25 vybraným účastníkům zcela hrazeny pořadatelem.

Přihlášky je nutné podat do 13.února 2017.

Pro bližší informace navštivte prosím český web ESS: http://ess.soc.cas.cz/aktuality/pozvanka-na-kurz-seriss


Jana Vojanová

Nadační fond na podporu vědy Neuron informuje

o souteži Neuron Impulsy 2017 pro vysokoškolsky vzdělane odborniky do 33 respektive do 40 let. 

Budou podpořeny výzkumné projekty na dobu 18 měsiců do 250.000 Kč (věk do 33 let) a na dobu 18 měsiců do 1 milionu Kcč(věk do 40 let) také v oblasti společenských věd.    Projekty se podávají elektronicky na webu (zde take podrobné informace k projektu): http://impuls.nfneuron.cz/   Podrobná pravidla soutěže: http://www.nfneuron.cz/documents/neuron-impuls-i-pravidla-2017-161.pdf   (do 33 let)   http://www.nfneuron.cz/documents/neuron-impuls-ii-pravidla-2017-162.pdf   (do 40 let)   Jelikož program počítá s maximalni režii ve výši 7% celkových nákladů na vyzkumný projekt, prosíme o žádost dle opatření děkana c. 22/2016 na stanoveni individualni režie (odst. 3): http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2783.html    Termin odděleni vědy pro odevzdáni písemných podkladů: 27. březen 2017.   Mgr. Tomáš Renner, Ph.D.


Jana Vojanová

Čtvrteční sociologické semináře

Tomaskovic.jpg Vážení příznivci čtvrtečních seminářů, rády bychom vás pozvaly na první přednášku z jarního cyklu sociologických seminářů. Ve čtvrtek 2. února od 16.00  hodin hodin vystoupí Donald Tomaskovic-Devey z University of Massachusetts Amherst se svým příspěvkem Organizational Inequalities: Relational Process in Institutional ContextSeminář bude probíhat v AKC (Akademické konferenční centrum), Husova 4a, Praha 1. V příloze zasíláme i předběžný program na jarní cyklus, finální verze bude začátkem února. Podrobnější informace naleznete v nejbližší době i na našich webových stránkách a na Facebooku Sociologického ústavu. Srdečně zdraví a na setkání se těší   Majka Pospíšilová  a Petra Šalamounová


Jana Vojanová

Doktorandská konference sociologie, veřejné a sociální politiky a příbuzných společenských věd

 25. května 2017 se v budově FSV Hollar uskuteční každoroční doktorandská konference tentokrát za užší spolupráce obou kateder ISS. K účasti jsou zváni všichni doktorští studenti sociologie, veřejné a sociální politiky z ČR a Slovenska a také zájmeci z příbuzných oborů. Smyslem konfernce je poskytnout zpětnou vazbu začínajícím akademickým pracovníkům a pomoci jim k úspěšné publikaci jejich textů. Na konferenci vystoupí jako host Alice Szczepaniková s přednáškou s názvem What constitutes policy-relevant research? The case of migration. Zájemci najdou v příložených souborech bližší informace se všemi důležitými termíny.


Přílohy:

jarni_dokt_konfer__2017.pdf
callforpapersdsk__2017.pdf

Jana Vojanová

Kniha na semestr

  Vážení kolegové, novou Knihou na semestr byla vybrána kniha Petera Høega Cit slečny Smilly pro sníh (Argo). S touto knihou se budete v příštím semestru průběžně setkávat v kursech vyučovaných v rámci bc. oboru SOSA a mgr. zaměření SA&Q. O doprovodných akcích a tematických přednáškách spojených s Knihou na semestr vás budeme dále informovat. Přeji příjemné čtení, Jakub Grygar


Jana Vojanová
Novinky
C. S. Stone - The Dual Taoism Body: Comparing to Michael’s Foucault Concepts for Sexuality

 V úterý, 4. dubna se v místnosti 1037 areál FSV UK, Jinonice  koná přednáška profesora  C. S. Stonea, z Katedry sociologie Soochow University Taiwan, na téma The Dual Taoism Body: Comparing to Michael’s Foucault Concepts for Sexuality.

Přednáška, na kterou jsou všichni zájemci srdečně zváni, začíná v 15,30

 


Jana Vojanová

Čtvrteční sociologické semináře

Vážení příznivci sociologických seminářů,

 

v příloze najdete aktualizovanou pozvánku na jarní cyklus čtvrtečních sociologických seminářů.

Na setkání s vámi se těší Majka Pospíšilová a Petra Šalamounová


Přílohy:

program_jaro_2017_verze2.pdf

Jana Vojanová

Zájemci o studium, navštivte náš web pro uchazeče!

Přihlášky je možné odevzdávat do 31. 3. 2017.


Martin Hájek

Vyhlášení grantové soutěže GAČR

ga_cr_logo.jpg Grantová agentura ČR vyhlásila soutěž na standardní, juniorské a mezinárodní grantové projekty (s Německem, Koreou a Tchaj-wanem) s počátkem řešení od 1. 1. 2018.

Vyhlášení soutěže a zadávací dokumentace

Vstup do aplikace

Postup pro navrhovatele projektu na FSV

Termín zaslání návrhů na oddělení vědy: 27. března 2017


Martin Hájek

Hodnocení výuky za ZS 2016/2017

od 23.2.2017 jsou na webové stránce http://hodnocenikurzu.fsv.cuni.cz/ dostupné výsledky hodnocení výuky za zimní semestr 2016.   Hodnocení se zúčastnilo 1545 studentů z 4600, bylo odesláno 8673 dotazníků.

Aktuální semestr je nejvýše v nabídce a je označen 2016_zs.


Jana Vojanová

Prague Conference on Behavioral Sciences 2017

Ve dnech 28. a 29. dubna 2017 se v Praze uskuteční konference Prague Conference on Behavioral Sciences 2017. Konference si klade za cíl zahájit diskuzi o ve světě stále více využívaném behaviorálním přístupu k tvorbě veřejných politik a vytvořit platformu pro podobně smýšlející lidi napříč regionem.Hlavním hostem je experimentální ekonom, profesor Bart J. Wilson z Chapman University, který obdrží pamětní cenu Allais Memorial Prize in Behavioral Sciences. Ve veřejně přístupné sekci dále promluví Sam Tatam z #OgilvyChange, Emanuele Ciriolo z Foresight & Behavioural Insights Unit Evropské Unie (TBC) a Hannah Behrendt z britského Behavioural Insights Team (TBC).Více informací naleznete na internetových stránkách konference. Zvýhodněné konferenční poplatky jsou dostupné do 28. února.Pokud Vás nezaujala konference, ani letní škola na stejné téma, ale znáte někoho, kdo by informace o těchto akcích mohl ocenit, prosím, přepošlete mu tuto zprávu.S přátelským pozdravem,Vojtěch Zíka[ředitel CEBEX]Petr Koblovský, Ph.D., LL.M. et. LL.M., MiM. [předseda správní rady CEBEX]


Jana Vojanová

Rozvrh na letní semestr online

Aktuální rozvrh najdete na https://goo.gl/O8RU6D  Všem studentům i vyučujícím přejeme úspěšný letní semestr

 


Martin Hájek

Vyhláška k Erasmu+ pro akademický rok 2017/18

rozcestnik_Erasmus_iss_stranky.jpgOZS již oficiálně vyhlásilo výběrové řízení na Erasmus pro rok 2017/18. Na fakultním intranetu zveřejnilo aktuální vyhlášku a seznam partnerských univerzit. Novinkou je, že na Erasmus se letos mohou přihlašovat i studentky a studenti prvních ročníků. Důležité je také to, že každý z Vás si může podaž až 3 přihlášky a tím zvýšit svou šanci na úspěch. Zapojte se i Vy do řad studentek a studentů, kteří díky Erasmu nabrali v životě nový směr!

 


Terezie Hanzlíková

Den otevřených dveří pro budoucí PhD studentky a studenty sociologie

Den otevřených dveří pro zájemce o doktorské studium sociologie proběhne ve čtvrtek 30. března  2017 od 14:00 hodin v Sociologickém ústavu AV ČR (Jilská 1, Praha 1) v zasedací místnosti 207. Účastníci budou seznámeni se studiem, jeho organizací, přijímacími zkouškami, nabízenými výzkumnými tématy a možnostmi zahraničních studijních pobytů.  

Na DOD naváže seminář, na kterém vystoupí  PhDr. Marie Pospíšilová s přednáškou na téma "Facebooková (ne)závislost: Identita, Interakce a uživatelská kariéra na Facebooku" 

Na Den otevřených dveří i na seminář jsou všichni zájemci srdečně zváni!


Jana Vojanová

Sociologické semináře - jaro 2017

Dnes 2. února od 16.00  hodin hodin vystoupí Donald Tomaskovic-Devey z University of Massachusetts Amherst se svým příspěvkem Organizational Inequalities: Relational Process in Institutional Context.  Seminář bude probíhat v AKC (Akademické konferenční centrum), Husova 4a, Praha 1.Podrobnější informace naleznete v příloze a dále na našich webových stránkách a na Facebooku Sociologického ústavu.

Program sociologických seminářů na jaro 2017 najdete zde. 


Jana Vojanová

Katedra sociologie - rozvrh na LS 2016-17

V príloze najdete rozvrh Katedry sociologie pro letní semestr 2016/2017.  Semináře ke Kvantitativním metodám budou doplněny.


Jana Vojanová

"Sampling, Weighting and Estimation in Survey Methodology"

v rámci činností vědecké infrastruktury ESS si vás dovolujeme upozornit na kurz SERISS "Sampling, Weighting and Estimation in Survey Methodology", který se bude konat 24.-25.dubna 2017 v Lublani. Náklady na kurz a ubytování jsou 25 vybraným účastníkům zcela hrazeny pořadatelem.

Přihlášky je nutné podat do 13.února 2017.

Pro bližší informace navštivte prosím český web ESS: http://ess.soc.cas.cz/aktuality/pozvanka-na-kurz-seriss


Jana Vojanová

Nadační fond na podporu vědy Neuron informuje

o souteži Neuron Impulsy 2017 pro vysokoškolsky vzdělane odborniky do 33 respektive do 40 let. 

Budou podpořeny výzkumné projekty na dobu 18 měsiců do 250.000 Kč (věk do 33 let) a na dobu 18 měsiců do 1 milionu Kcč(věk do 40 let) také v oblasti společenských věd.    Projekty se podávají elektronicky na webu (zde take podrobné informace k projektu): http://impuls.nfneuron.cz/   Podrobná pravidla soutěže: http://www.nfneuron.cz/documents/neuron-impuls-i-pravidla-2017-161.pdf   (do 33 let)   http://www.nfneuron.cz/documents/neuron-impuls-ii-pravidla-2017-162.pdf   (do 40 let)   Jelikož program počítá s maximalni režii ve výši 7% celkových nákladů na vyzkumný projekt, prosíme o žádost dle opatření děkana c. 22/2016 na stanoveni individualni režie (odst. 3): http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2783.html    Termin odděleni vědy pro odevzdáni písemných podkladů: 27. březen 2017.   Mgr. Tomáš Renner, Ph.D.


Jana Vojanová

Čtvrteční sociologické semináře

Tomaskovic.jpg Vážení příznivci čtvrtečních seminářů, rády bychom vás pozvaly na první přednášku z jarního cyklu sociologických seminářů. Ve čtvrtek 2. února od 16.00  hodin hodin vystoupí Donald Tomaskovic-Devey z University of Massachusetts Amherst se svým příspěvkem Organizational Inequalities: Relational Process in Institutional ContextSeminář bude probíhat v AKC (Akademické konferenční centrum), Husova 4a, Praha 1. V příloze zasíláme i předběžný program na jarní cyklus, finální verze bude začátkem února. Podrobnější informace naleznete v nejbližší době i na našich webových stránkách a na Facebooku Sociologického ústavu. Srdečně zdraví a na setkání se těší   Majka Pospíšilová  a Petra Šalamounová


Jana Vojanová

Doktorandská konference sociologie, veřejné a sociální politiky a příbuzných společenských věd

 25. května 2017 se v budově FSV Hollar uskuteční každoroční doktorandská konference tentokrát za užší spolupráce obou kateder ISS. K účasti jsou zváni všichni doktorští studenti sociologie, veřejné a sociální politiky z ČR a Slovenska a také zájmeci z příbuzných oborů. Smyslem konfernce je poskytnout zpětnou vazbu začínajícím akademickým pracovníkům a pomoci jim k úspěšné publikaci jejich textů. Na konferenci vystoupí jako host Alice Szczepaniková s přednáškou s názvem What constitutes policy-relevant research? The case of migration. Zájemci najdou v příložených souborech bližší informace se všemi důležitými termíny.


Přílohy:

jarni_dokt_konfer__2017.pdf
callforpapersdsk__2017.pdf

Jana Vojanová

Kniha na semestr

  Vážení kolegové, novou Knihou na semestr byla vybrána kniha Petera Høega Cit slečny Smilly pro sníh (Argo). S touto knihou se budete v příštím semestru průběžně setkávat v kursech vyučovaných v rámci bc. oboru SOSA a mgr. zaměření SA&Q. O doprovodných akcích a tematických přednáškách spojených s Knihou na semestr vás budeme dále informovat. Přeji příjemné čtení, Jakub Grygar


Jana Vojanová