studenti
studenti
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Studenti doktorského studia sociologie na FSV UK


klepnutím na jméno studenta zobrazíte seznam jeho publikací

v závorce je uvedeno jméno školitele


studenti prvního ročníku

Tereza Antoňová: Analýza výpadků návratnosti se zaměřením na identifikaci respondentů (dr. Krejčí)

Lukáš Kotyk: Nehierarchický model spravování projektů (doc. Císař, doc. Grygar)

Václav Orcígr: Prostory gentrifikace: neoliberální dogma a nová marginalizce (dr. Balon)

Markéta Patáková: Konstrukce vědeckého faktu v právním systému (dr. Numerato)

Jakub Sedláček: The Celebrity of New Media: How Social Networks Transformed Celebrity Culture (dr. Numerato)

Martin Tremčinský: Technologies of Exchange: Comparison of currency design and its political impact (doc. Grygar)

Eva Záleská: Proměny finanční situace a spotřebního chování spojené se stárnutím (doc. Večerník)

José Hildo De Oliveira Filho: Brazilian football players in Central Europe: “rotating” life-stories (dr. Numerato)

Olga Šenková: „Women’s Bodily Citizenship and Assisted Reproductive Technologies in Postcommunist Context: Case of Russia“ (dr. Dudová)

Jie Liu: Czech Film Festivals from Chinese Perspective (dr. Balon)

studenti druhého ročníku

Lucie Černá: Proč se voliči rozhodují pro populistické politické strany? Komparativní analýza aktérských zdůvodnění rozhodování ve volbách (doc. Linek)

Petr Hanzal: Praktiky diskurzivního zjednávání autority práva v rozsudcích Ústavního soudu (prof. Kabele)

Ondřej Pekáček: Framing the „European Refugee Crisis“ Comparative Content Analysis of Internet Media in the V4 Countries, 2015 - 2016 (dr. Štětka)

Jarmila Pilecká: Smíšené metody sběru dat: srovnatelnost výsledků a druhy chyb (prof. Jeřábek)

Jitka Wirthová Dvořáková: Formování vzdělávacích nároků v současném pedagogickém diskurzu (dr. Balon)

Martin Stehlík: Knihovnictví v digitálním věku: zkoumání představ o budoucnosti profese (dr. Balon)

Markéta Šetinová: Seznamování přes internet: Dopad online seznamek na hledání partnera (doc. Hamplová)

Kristián Šrám: Engaging the Neoliberal: Actors´ Perspective on Project Capitalism (doc. Blokker/ doc. Hájek)

Teichmanová Klaudia: Vstup do podnikání v průběhu čerpání rodičovského příspěvku: analýza motivace a dopadů (dr Křížková)

Šárka Tesařová: Krajina a její proměny od severu k jihu (prof. Jeřábek)

Eva Válková: "Sport pro rozvoj" v Brazílii: genderová perspektiva (dr. Numerato)

studenti třetího ročníku

David Daneš: Úspěšné stárnutí v ČR a Evropě: Panelová analýza dat projektu SHARE 50+ (prof. Jeřábek)

Šimon Fiala: Cosmopolitism on the (semi)periphery: practices of sustainable citizenship in the Czech Republic (doc. Císař)

Lucie Háková: Zločin a trest v televizním zpravodajství (doc. Hájek)

Josef Kawulok: Elity v České republice z pohledu vybraných elitologických teorií (doc. Tuček)

Jan Kozubík: Traditional values agenda in Eastern Europe and Eurasia in the context of international norm polarization around LGBT rights (doc. Císař)

Eva Králová: Mapování občanské participace v České republice se zaměřením na rozvoj sociálního života ve veřejném prostoru českých měst (doc. Císař)

Yulia Moskvina: Stát, squat, společnost: politika a uznání (doc. Blokker)

Hana Novotná: Co je vědecké? Proměny definice standardů vědecké práce (dr. Balon)

Aslan (Petrtýlová) Katarína: Imigranti proti imigraci: Výzkum protiimigrantských postojů imigrantů vůči vlastním krajanům stejné národnosti na příkladu arabské menšiny v ČR (prof. Drbohlav)

Ivan Petrúšek: Vývoj podpory přerozdělování příjmů a jejich determinantů v Evropě v období před ekonomickou krizí a po ní (doc. Linek)

Mirka Strnadová: Zdraví a životní styl dětí ze základních škol a víceletých gymnázií v České republice (dr. Numerato)

Aneta Weissová: "Už nepatřím mezi normální": self-stigma u lidí s psychózou (dr. Remr)

Ludmila Wladyniak: Memory on borderland. A comparative study of collective memory in the former East Prussia region in Poland and the Sudetes in the Czech Republic (doc. Hájek)


studenti čtvrtého ročníku

Markéta Blažejovská Utopie nebo praxe? Transnacionalizace veřejné sféry a její projevy v diskurzu o migraci (doc. Císař)

Jiří Bureš: Luhmann a Latour: dva přístupy ke studiu společnosti (dr. Balon)

Kateřina Hanousková: Strategie sladění soukromého a pracovního života otců (dr. Maříková)

Terézia Hochmuthová: Vztah člověka a společnosti v období socialismu na prostoru volného času (dr. Balon)

Petra Alexandra Honová: Kde jsou hranice politiky? Téma: Symbolické hranice mezi politiky a politickými aktivisty (doc. Šanderová)

Peter Krištofič: Rozšírenie konceptu Colemanovej kolísky o koncepciu meta-emergencie a náčrt aplikačního rámce

(prof. Jeřábek)

Lucie Kondrátová: Aktivismus založený na důkazech ve zdravotnictví: případová studie rodičovského hnutí v ČR (dr. Numerato)

Hana Märzová: Zaměstnatelnost absolventů sociálněvědních oborů v České republice (doc. Šanderová)

Jan Rössler: Alkohol a emancipace – jakým způsobem je užíván alkohol u mladých emancipovaných žen (doc. Tuček)

Tomáš Samec: Diskurzivní konstrukce a materialita dluhu v kontextu bydlení (doc. Hájek)

Magdaléna Šťovíčková Jantulová: Uplatňování odborného vědění v kontextu profesionalizace OOS: analýza procesů vyjednávání a potvrzování platnosti vědění (doc. Műller)

studenti pátého ročníku

Marcela Göttlichová: Vliv reklamy na hodnotovou orientaci (socializaci) současné mládeže (doc. Tuček)

Miloslav Kučera: Projevy radikalizace sociálních skupin v prostředí social network site Facebook (prof. Jeřábek)

David Mitrenga: Transpozice sociálních konfliktů z kyberprostoru do tradiční veřejné sféry: Vliv kyberprostoru na proměnu politické komunikace, mobilizaci politických aktérů a akceleraci sociálních konfliktů (doc. Císař)

Daniel Prokop: Dynamika procesů sociálního vyloučení a chudoby v České republice (doc. Tuček)

Romana Marková Volejníčová: Konstrukce mateřství a feminity z pohledu tří generací (dr. Dudová)

studenti šestého ročníku

Petr Matoušek: Analýza procesu regulace pouliční prostituce na místní úrovni (doc. Šanderová)

Magdaléna Gorčíková: Raná socializace dětského čtenářství a její vliv na školní úspěch (doc. Šanderová)

Marta Hirschová: Vliv počtu sourozenců na úspěšnost jedince: ověření kauzálního mechanismu ( doc. Tuček)

Marie Pospíšilová: Partnery v podniku, domácnosti i životě (dr. Křížková)

Andrea Průchová: Figury a stopy paměti. Proměny dynamiky kulturní paměti ve vztahu k vizuální kultuře (dr. Dvořák)

studenti sedmého ročníku

Kateřina Cidlinská: Proč mladí lidé opouštějí českou vědu? (doc. Císař)

Pavel Kotlík: On the Relationship Between Metaphor and Technology: A Comparative Study on Nanotechnology (doc. Hájek)

studenti osmého ročníku

Miroslav Grznár: Česká politická kultura: studie kritiky, legitimizací a denunciací (doc. Skovajsa)

Jana Kapičková: Rehabilitace veřejných prostor v panelových sídlištích.  Srovnávací studie – Francie a Česká republika (dr. Illner)

Hana Oberpfalzerová: Storytelling as a Mechanism of Reconciliation in Bosnia and Herzegovina: A Case Study of the Initiative "My Story" (doc. Souleimanov)

Anna Oravcová: Česká hiphopová subkultura: konstrukce autenticity v českém rapu (dr. Kolářová)

Kateřina Gillárová: Formování skupiny teenagerů v kontextu konceptu síťové společnosti (dr. Šafr)

studenti

Studenti doktorského studia sociologie na FSV UK


klepnutím na jméno studenta zobrazíte seznam jeho publikací

v závorce je uvedeno jméno školitele


studenti prvního ročníku

Tereza Antoňová: Analýza výpadků návratnosti se zaměřením na identifikaci respondentů (dr. Krejčí)

Lukáš Kotyk: Nehierarchický model spravování projektů (doc. Císař, doc. Grygar)

Václav Orcígr: Prostory gentrifikace: neoliberální dogma a nová marginalizce (dr. Balon)

Markéta Patáková: Konstrukce vědeckého faktu v právním systému (dr. Numerato)

Jakub Sedláček: The Celebrity of New Media: How Social Networks Transformed Celebrity Culture (dr. Numerato)

Martin Tremčinský: Technologies of Exchange: Comparison of currency design and its political impact (doc. Grygar)

Eva Záleská: Proměny finanční situace a spotřebního chování spojené se stárnutím (doc. Večerník)

José Hildo De Oliveira Filho: Brazilian football players in Central Europe: “rotating” life-stories (dr. Numerato)

Olga Šenková: „Women’s Bodily Citizenship and Assisted Reproductive Technologies in Postcommunist Context: Case of Russia“ (dr. Dudová)

Jie Liu: Czech Film Festivals from Chinese Perspective (dr. Balon)

studenti druhého ročníku

Lucie Černá: Proč se voliči rozhodují pro populistické politické strany? Komparativní analýza aktérských zdůvodnění rozhodování ve volbách (doc. Linek)

Petr Hanzal: Praktiky diskurzivního zjednávání autority práva v rozsudcích Ústavního soudu (prof. Kabele)

Ondřej Pekáček: Framing the „European Refugee Crisis“ Comparative Content Analysis of Internet Media in the V4 Countries, 2015 - 2016 (dr. Štětka)

Jarmila Pilecká: Smíšené metody sběru dat: srovnatelnost výsledků a druhy chyb (prof. Jeřábek)

Jitka Wirthová Dvořáková: Formování vzdělávacích nároků v současném pedagogickém diskurzu (dr. Balon)

Martin Stehlík: Knihovnictví v digitálním věku: zkoumání představ o budoucnosti profese (dr. Balon)

Markéta Šetinová: Seznamování přes internet: Dopad online seznamek na hledání partnera (doc. Hamplová)

Kristián Šrám: Engaging the Neoliberal: Actors´ Perspective on Project Capitalism (doc. Blokker/ doc. Hájek)

Teichmanová Klaudia: Vstup do podnikání v průběhu čerpání rodičovského příspěvku: analýza motivace a dopadů (dr Křížková)

Šárka Tesařová: Krajina a její proměny od severu k jihu (prof. Jeřábek)

Eva Válková: "Sport pro rozvoj" v Brazílii: genderová perspektiva (dr. Numerato)

studenti třetího ročníku

David Daneš: Úspěšné stárnutí v ČR a Evropě: Panelová analýza dat projektu SHARE 50+ (prof. Jeřábek)

Šimon Fiala: Cosmopolitism on the (semi)periphery: practices of sustainable citizenship in the Czech Republic (doc. Císař)

Lucie Háková: Zločin a trest v televizním zpravodajství (doc. Hájek)

Josef Kawulok: Elity v České republice z pohledu vybraných elitologických teorií (doc. Tuček)

Jan Kozubík: Traditional values agenda in Eastern Europe and Eurasia in the context of international norm polarization around LGBT rights (doc. Císař)

Eva Králová: Mapování občanské participace v České republice se zaměřením na rozvoj sociálního života ve veřejném prostoru českých měst (doc. Císař)

Yulia Moskvina: Stát, squat, společnost: politika a uznání (doc. Blokker)

Hana Novotná: Co je vědecké? Proměny definice standardů vědecké práce (dr. Balon)

Aslan (Petrtýlová) Katarína: Imigranti proti imigraci: Výzkum protiimigrantských postojů imigrantů vůči vlastním krajanům stejné národnosti na příkladu arabské menšiny v ČR (prof. Drbohlav)

Ivan Petrúšek: Vývoj podpory přerozdělování příjmů a jejich determinantů v Evropě v období před ekonomickou krizí a po ní (doc. Linek)

Mirka Strnadová: Zdraví a životní styl dětí ze základních škol a víceletých gymnázií v České republice (dr. Numerato)

Aneta Weissová: "Už nepatřím mezi normální": self-stigma u lidí s psychózou (dr. Remr)

Ludmila Wladyniak: Memory on borderland. A comparative study of collective memory in the former East Prussia region in Poland and the Sudetes in the Czech Republic (doc. Hájek)


studenti čtvrtého ročníku

Markéta Blažejovská Utopie nebo praxe? Transnacionalizace veřejné sféry a její projevy v diskurzu o migraci (doc. Císař)

Jiří Bureš: Luhmann a Latour: dva přístupy ke studiu společnosti (dr. Balon)

Kateřina Hanousková: Strategie sladění soukromého a pracovního života otců (dr. Maříková)

Terézia Hochmuthová: Vztah člověka a společnosti v období socialismu na prostoru volného času (dr. Balon)

Petra Alexandra Honová: Kde jsou hranice politiky? Téma: Symbolické hranice mezi politiky a politickými aktivisty (doc. Šanderová)

Peter Krištofič: Rozšírenie konceptu Colemanovej kolísky o koncepciu meta-emergencie a náčrt aplikačního rámce

(prof. Jeřábek)

Lucie Kondrátová: Aktivismus založený na důkazech ve zdravotnictví: případová studie rodičovského hnutí v ČR (dr. Numerato)

Hana Märzová: Zaměstnatelnost absolventů sociálněvědních oborů v České republice (doc. Šanderová)

Jan Rössler: Alkohol a emancipace – jakým způsobem je užíván alkohol u mladých emancipovaných žen (doc. Tuček)

Tomáš Samec: Diskurzivní konstrukce a materialita dluhu v kontextu bydlení (doc. Hájek)

Magdaléna Šťovíčková Jantulová: Uplatňování odborného vědění v kontextu profesionalizace OOS: analýza procesů vyjednávání a potvrzování platnosti vědění (doc. Műller)

studenti pátého ročníku

Marcela Göttlichová: Vliv reklamy na hodnotovou orientaci (socializaci) současné mládeže (doc. Tuček)

Miloslav Kučera: Projevy radikalizace sociálních skupin v prostředí social network site Facebook (prof. Jeřábek)

David Mitrenga: Transpozice sociálních konfliktů z kyberprostoru do tradiční veřejné sféry: Vliv kyberprostoru na proměnu politické komunikace, mobilizaci politických aktérů a akceleraci sociálních konfliktů (doc. Císař)

Daniel Prokop: Dynamika procesů sociálního vyloučení a chudoby v České republice (doc. Tuček)

Romana Marková Volejníčová: Konstrukce mateřství a feminity z pohledu tří generací (dr. Dudová)

studenti šestého ročníku

Petr Matoušek: Analýza procesu regulace pouliční prostituce na místní úrovni (doc. Šanderová)

Magdaléna Gorčíková: Raná socializace dětského čtenářství a její vliv na školní úspěch (doc. Šanderová)

Marta Hirschová: Vliv počtu sourozenců na úspěšnost jedince: ověření kauzálního mechanismu ( doc. Tuček)

Marie Pospíšilová: Partnery v podniku, domácnosti i životě (dr. Křížková)

Andrea Průchová: Figury a stopy paměti. Proměny dynamiky kulturní paměti ve vztahu k vizuální kultuře (dr. Dvořák)

studenti sedmého ročníku

Kateřina Cidlinská: Proč mladí lidé opouštějí českou vědu? (doc. Císař)

Pavel Kotlík: On the Relationship Between Metaphor and Technology: A Comparative Study on Nanotechnology (doc. Hájek)

studenti osmého ročníku

Miroslav Grznár: Česká politická kultura: studie kritiky, legitimizací a denunciací (doc. Skovajsa)

Jana Kapičková: Rehabilitace veřejných prostor v panelových sídlištích.  Srovnávací studie – Francie a Česká republika (dr. Illner)

Hana Oberpfalzerová: Storytelling as a Mechanism of Reconciliation in Bosnia and Herzegovina: A Case Study of the Initiative "My Story" (doc. Souleimanov)

Anna Oravcová: Česká hiphopová subkultura: konstrukce autenticity v českém rapu (dr. Kolářová)

Kateřina Gillárová: Formování skupiny teenagerů v kontextu konceptu síťové společnosti (dr. Šafr)