Katedra veřejné a sociální politiky
Katedra veřejné a sociální politiky
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

O katedře oboru Veřejná a sociální politika


Vedoucí katedry: tel: 251 080 451

Tajemnice a sekretariát katedry: tel: 251 080 455
Obor veřejná a sociální politika je určen studentům, kteří chtějí analyzovat problémy současných společností, hledat jejich účinná řešení a uplatňovat tato řešení v praxi. Obor je zajímavý i pro teoreticky a metodologicky orientované studenty.


Katedra zodpovídá za realizaci studijního oboru Veřejná a sociální politika, a to v navazujícím magisterském studiu a v doktorském studiu. Na katedře mohou studenti složit také rigorózní zkoušku v tomto oboru.

Rigorózní zkouška z veřejné a sociální politiky

Katedra veřejné a sociální politiky

O katedře oboru Veřejná a sociální politika


Vedoucí katedry: tel: 251 080 451

Tajemnice a sekretariát katedry: tel: 251 080 455
Obor veřejná a sociální politika je určen studentům, kteří chtějí analyzovat problémy současných společností, hledat jejich účinná řešení a uplatňovat tato řešení v praxi. Obor je zajímavý i pro teoreticky a metodologicky orientované studenty.


Katedra zodpovídá za realizaci studijního oboru Veřejná a sociální politika, a to v navazujícím magisterském studiu a v doktorském studiu. Na katedře mohou studenti složit také rigorózní zkoušku v tomto oboru.

Studium oboru Veřejná a sociální politika


Rigorózní zkouška z veřejné a sociální politiky