Granty
Granty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Granty a řešené projekty na ISS

Grantová agentura ČR

Hlavní řešitel

Název projektu

Číslo projektu

Doba trvání

Jakub Grygar

Inovace v etnickém podnikání a rozvíjející se každodenní multikulturalismus

17-18584S

2017-2019

Dino Numerato

Občanská angažovanost a politika zdravotní péče

17-01116S

2017-2019

Ondřej Císař

Aktivismus v těžkých časech a obraz "druhého"

16-10163S

2016-2018


Barbora Spalová

Moral economies of contemporary monasteries in Czech Republic and in Austria

Aktion CR & Austria

2016-2017

Karel Čada

Dynamika chudoby a sociálního vyloučení v České republiky (2006-2015)

16-09212S

2016-2018

Hynek Jeřábek

Jiří Remr

(na FF UK)

Hodnocení potřeb rodinných příslušníků pečujících o seniory

16-07931S

2016-2018

Martin Nekola

Komparativní výzkum cílových populací v České republice: záleží na obsahu veřejných politik?

16-14292S


2016-2018

Simon Smith

Narativizace krize a instituce ve stranické politice (politics) a veřejných politikách (policy)

16-20553S

2016-2018

Martin Hájek

Šetrnost a hospodárnost v časech krize: ekonomické chování v rodinném a veřejném diskurzu v dnešní české společnosti

15-04863S

2015-2017

Michaela Pixová

Spor o česká města: Občanská participace v restrukturalizaci post-socialistického města

14-24977P

2014-2016

Václav Štětka

Role sociálních médií v transformaci politické komunikace a občanské participace v České republice

14-05575S

2014-2016
Grantová agentura Univerzity Karlovy

Hlavní řešitel

Název projektu

Číslo projektu

Doba trvání

Markéta Šetinová

Seznamování přes internet: Dopad online seznamek na hledání partnera

829417 


2017-2018

Zuzana Pešková

Maltézští rytíři - (re)interpretace rytířskosti v dnešní společnosti

786217


2017-2018

Lucie Černá

Proč se voliči rozhodují pro populistické politické strany? Komparativní analýza aktérských zdůvodnění rozhodování ve volbách

680217


2017-2018

Jarmila Pilecká

Smíšené metody sběru dat: srovnatelnost výsledků a druhy chyb

450217


2017-2018

Eva Válková

Sport pro rozvoj a mír v Brazílii: genderová perspektiva

48217 


2017-2018

Karel Hlaváček

O postsekularismu: k "vyrovnání" mezi rozumem a vírou?

734217


2017-2018

Rokia Aidahis Aberra

Kognitivní a psychosociální "gender gap" u dětí: Analýza a porovnání čtyř rozvojových zemí

416217  


2017-2017

Markéta Blažejovská

Česká veřejná debata o migrační krizi jako specifický případ europeizace veřejné sféry

456417 

2017-2018

Romana Volejníčková

Každodennost v životních příbězích matek tří generací

4216

2016-2017

Michaela Hiekischová

Odcizení od politiky na úřadech práce jako důsledek reformy politiky zaměstnanosti

374216

2016-2017

Lucie Trlifajová

Role sociální ochrany v kontextu rostoucí prekarizace na trhu práce

376216

2016-2017

Ivan Petrúšek

Vliv socio-ekonomického kontextu na individuální podporu přerozdělování příjmů v Evropě

405716

2016-2017

Steven Gawthorpe

Dynamika politického vlivu v procesu zadávání veřejných zakázek v České republice

726616

2016-2017

Ludmila Wladyniak

Paměť v pohraničí. Srovnávací studie kolektivní paměti na území bývalého Východního Pruska v Polsku a v Sudetech v České republice

732216

2016-2017

Petra A. Beránková

Na pomezí aktivního občanství a politiky: fenomén politického aktivismu

874216

2016-2017

Tomáš Samec

Diskurzivní konstrukce dluhu a závazku v kontextu bydlení v České republice

897716

2016-2017

Ukončené projekty

Jiří Bureš

Autopoietický systém a aktér-síť jako metody analýzy a vizualizace citačních vztahů

393515 A-SP

2015-2016

Marie Dlouhá


Partnery v podniku, domácnosti i životě: Konstrukce rozhraní mezi pracovní a rodinnou sférou u spolu podnikajících partnerů v České republice a na Slovensku

1110314 A-SP


2014-2016

Petra Chalupová

Bezhotovostní společnost a její vliv na rozvoj lidského potenciálu

368815 A-SP

2015-2016

Daniel Prokop

Dynamika chudoby a sociálního vyloučení v České republice (2006-2014)

359815 A-SP

2015-2016

Granty

Granty a řešené projekty na ISS

Grantová agentura ČR

Hlavní řešitel

Název projektu

Číslo projektu

Doba trvání

Jakub Grygar

Inovace v etnickém podnikání a rozvíjející se každodenní multikulturalismus

17-18584S

2017-2019

Dino Numerato

Občanská angažovanost a politika zdravotní péče

17-01116S

2017-2019

Ondřej Císař

Aktivismus v těžkých časech a obraz "druhého"

16-10163S

2016-2018


Barbora Spalová

Moral economies of contemporary monasteries in Czech Republic and in Austria

Aktion CR & Austria

2016-2017

Karel Čada

Dynamika chudoby a sociálního vyloučení v České republiky (2006-2015)

16-09212S

2016-2018

Hynek Jeřábek

Jiří Remr

(na FF UK)

Hodnocení potřeb rodinných příslušníků pečujících o seniory

16-07931S

2016-2018

Martin Nekola

Komparativní výzkum cílových populací v České republice: záleží na obsahu veřejných politik?

16-14292S


2016-2018

Simon Smith

Narativizace krize a instituce ve stranické politice (politics) a veřejných politikách (policy)

16-20553S

2016-2018

Martin Hájek

Šetrnost a hospodárnost v časech krize: ekonomické chování v rodinném a veřejném diskurzu v dnešní české společnosti

15-04863S

2015-2017

Michaela Pixová

Spor o česká města: Občanská participace v restrukturalizaci post-socialistického města

14-24977P

2014-2016

Václav Štětka

Role sociálních médií v transformaci politické komunikace a občanské participace v České republice

14-05575S

2014-2016
Grantová agentura Univerzity Karlovy

Hlavní řešitel

Název projektu

Číslo projektu

Doba trvání

Markéta Šetinová

Seznamování přes internet: Dopad online seznamek na hledání partnera

829417 


2017-2018

Zuzana Pešková

Maltézští rytíři - (re)interpretace rytířskosti v dnešní společnosti

786217


2017-2018

Lucie Černá

Proč se voliči rozhodují pro populistické politické strany? Komparativní analýza aktérských zdůvodnění rozhodování ve volbách

680217


2017-2018

Jarmila Pilecká

Smíšené metody sběru dat: srovnatelnost výsledků a druhy chyb

450217


2017-2018

Eva Válková

Sport pro rozvoj a mír v Brazílii: genderová perspektiva

48217 


2017-2018

Karel Hlaváček

O postsekularismu: k "vyrovnání" mezi rozumem a vírou?

734217


2017-2018

Rokia Aidahis Aberra

Kognitivní a psychosociální "gender gap" u dětí: Analýza a porovnání čtyř rozvojových zemí

416217  


2017-2017

Markéta Blažejovská

Česká veřejná debata o migrační krizi jako specifický případ europeizace veřejné sféry

456417 

2017-2018

Romana Volejníčková

Každodennost v životních příbězích matek tří generací

4216

2016-2017

Michaela Hiekischová

Odcizení od politiky na úřadech práce jako důsledek reformy politiky zaměstnanosti

374216

2016-2017

Lucie Trlifajová

Role sociální ochrany v kontextu rostoucí prekarizace na trhu práce

376216

2016-2017

Ivan Petrúšek

Vliv socio-ekonomického kontextu na individuální podporu přerozdělování příjmů v Evropě

405716

2016-2017

Steven Gawthorpe

Dynamika politického vlivu v procesu zadávání veřejných zakázek v České republice

726616

2016-2017

Ludmila Wladyniak

Paměť v pohraničí. Srovnávací studie kolektivní paměti na území bývalého Východního Pruska v Polsku a v Sudetech v České republice

732216

2016-2017

Petra A. Beránková

Na pomezí aktivního občanství a politiky: fenomén politického aktivismu

874216

2016-2017

Tomáš Samec

Diskurzivní konstrukce dluhu a závazku v kontextu bydlení v České republice

897716

2016-2017

Ukončené projekty

Jiří Bureš

Autopoietický systém a aktér-síť jako metody analýzy a vizualizace citačních vztahů

393515 A-SP

2015-2016

Marie Dlouhá


Partnery v podniku, domácnosti i životě: Konstrukce rozhraní mezi pracovní a rodinnou sférou u spolu podnikajících partnerů v České republice a na Slovensku

1110314 A-SP


2014-2016

Petra Chalupová

Bezhotovostní společnost a její vliv na rozvoj lidského potenciálu

368815 A-SP

2015-2016

Daniel Prokop

Dynamika chudoby a sociálního vyloučení v České republice (2006-2014)

359815 A-SP

2015-2016