Vyhláška o státní zkoušce z analýzy dat
Vyhláška o státní zkoušce z analýzy dat
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Vyhláška ředitele institutu ISS ke státní zkoušce z analýzy dat pro studenty bakalářského oboru “Sociologie a sociální politika“ a “Sociologie a sociální antropologie“


 1. Podmínkou pro účast na státnici je úspěšné absolutorium kurzů JSB535 Úvod do statistiky a JSB537 Analýza dat v SPSS.

 2. Minimální počet kreditů pro konání první části Státní zkoušky z analýzy dat je 60 (viz Pravidla pro organizaci studia na FSV UK čl. 11, bod 2.).

 3. Ke státní zkoušce je nutno se přihlásit nejpozději 3 dny před termínem konání.

 4. Doba trvání zkoušky je 160 minut čistého času, zkouška obsahuje tři analytické úlohy (vzorové úlohy včetně pokynů k vypracování jsou umístěny na adrese http://samba.fsv.cuni.cz/~soukup složka statnice. Na webové nástěnce ISS jsou vyhlašovány termíny zkoušky měsíc předem.

 5. Ke zkoušce není přípustné mít žádné pomůcky ani tužku či papír, vše se řeší v elektronické podobě v počítači.

 6. Ke zkoušce je nutné se dostavit nejpozději 20 minut před začátkem. Před započetím zkoušky proběhne kontrola docházky.

 7. V případě pokusu o opisování či poradu se sousedem bude zkouška klasifikována „nevyhověl“.

 8. Zkoušku je možné opakovat nejdříve za 3 měsíce.

 9. Hodnocení bude vyvěšeno na elektronické nástěnce do 7 dnů od jejího konání.

 10. Hodnocení bude následující: 0-65 % nevyhověl, 66-75% dobře, 76-89% velmi dobře a 90-100% výborně.


Vyhláška platí od 20. března 2017


Martin Hájek

ředitel ISS FSV UK


Vyhláška o státní zkoušce z analýzy dat

Vyhláška ředitele institutu ISS ke státní zkoušce z analýzy dat pro studenty bakalářského oboru “Sociologie a sociální politika“ a “Sociologie a sociální antropologie“


 1. Podmínkou pro účast na státnici je úspěšné absolutorium kurzů JSB535 Úvod do statistiky a JSB537 Analýza dat v SPSS.

 2. Minimální počet kreditů pro konání první části Státní zkoušky z analýzy dat je 60 (viz Pravidla pro organizaci studia na FSV UK čl. 11, bod 2.).

 3. Ke státní zkoušce je nutno se přihlásit nejpozději 3 dny před termínem konání.

 4. Doba trvání zkoušky je 160 minut čistého času, zkouška obsahuje tři analytické úlohy (vzorové úlohy včetně pokynů k vypracování jsou umístěny na adrese http://samba.fsv.cuni.cz/~soukup složka statnice. Na webové nástěnce ISS jsou vyhlašovány termíny zkoušky měsíc předem.

 5. Ke zkoušce není přípustné mít žádné pomůcky ani tužku či papír, vše se řeší v elektronické podobě v počítači.

 6. Ke zkoušce je nutné se dostavit nejpozději 20 minut před začátkem. Před započetím zkoušky proběhne kontrola docházky.

 7. V případě pokusu o opisování či poradu se sousedem bude zkouška klasifikována „nevyhověl“.

 8. Zkoušku je možné opakovat nejdříve za 3 měsíce.

 9. Hodnocení bude vyvěšeno na elektronické nástěnce do 7 dnů od jejího konání.

 10. Hodnocení bude následující: 0-65 % nevyhověl, 66-75% dobře, 76-89% velmi dobře a 90-100% výborně.


Vyhláška platí od 20. března 2017


Martin Hájek

ředitel ISS FSV UK