Potucek
Potucek
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.

Stručné profesní CV


-odborné zaměření:

Zkoumání procesů formování a realizace veřejné a sociální politiky v České republice se zaměřením na regulační funkce trhu, státu a občanského sektoru, na problémy reformy veřejné správy, vládnutí a na prognózování vývoje České republiky v evropském i globálním kontextu.


-vystudovaná(é) VŠ:

1973 - absolutorium na Masarykově univerzitě v Brně – filozofie, sociologie

1976 – PhDr. v oboru sociologie

1988 – aspirantura „Teorie řízení“ (VŠE Praha)

1991 - MSc.  v oboru European social policy (LSE Londýn)

1992 – habilitace v oboru Sociologie (FSV UK)     

1998 – jmenování profesorem v oboru Veřejná a sociální politika (FSV UK)       


-rok získání titulu PhDr. 1976

-rok získání titulu PhD či CSc. 1988

-rok získání titulu doc. 1992

-rok získání titulu prof. 1998

Publikace


viz web FSV UK


Granty (řešitel či spoluřešitel):

-aktuálně řešené:

­ Projekt „Od praxe k teorii a zpět: inovace magisterského a doktorského studijního oboru Veřejná a sociální politika.“ (2009-2011)

­ Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU - dílčí výzkumný projekt v rámci výzkumného záměru FSV UK v letech 2005 – 2011 "Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika".

­ Společný výukový a výzkumný program Karlovy univerzity a University of California at Berkeley: "Finance and Mental Health Services Training in Czech Republic/Central Europe 2007-2011"


-ukončené

­ Civil Society and New Forms of Governance in Europe (CINEFOGO) (2005-2009)

­ Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti - výzkumný grant č. 1J 028/04-DP2 uskutečňovaný v garanci MPSV v rámci Národního programu výzkumu I (2004-2008)

­ Výzkumný projekt 1J 028/04 programu MPSV "Moderní společnost a její proměny": "Kulturní a sociální soudržnost v diferencované společnosti" (spoluřešitel) 2004-2008 

­ Tréninkové centrum strategického řízení (JPD3, ESF) 2006

­ Společný výukový program Karlovy univerzity a University of California at Berkeley: "Society and Mental Health Policy Research Training Program 2002-2006"

­ Výzkumný grant GA ČR č. 403/03/0109 "Systematický rozvoj metodologie prognózování", 2003-2005

­ Výzkum "Quality of Life in the European Union and the Candidate Countries", Wissenschaftszentrum für Sozialforschung Berlin (Německo), financováno European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.

­ Millenium Development Goals Report pro ČR - koordinace projektu Rozvojového programu Organizace spojených národů (UNDP)

­ Projekt mezinárodní spolupráce COST A 15: "Dynamika transformace českého systému sociální ochrany v kontextu globalizace a evropské integrace" 2002-2004

­ Výzkum pro MŠMT ČR: "Mechanismy sociální soudržnosti, stratifikace a role sociálního státu", 2003

­ Výzkumný program 6.RP EU FP6-2002-Citizens-3: Civil Society and New Forms of Governance in Europe - The Making of European Citizenship. (Koordinátor účasti českých výzkumných institucí a podprogramu šíření poznatků výzkumu ve veřejném prostoru)

­ Projekt UNDP: "Preparation of the 2002 National Human Development Report for Czech Republic" 2002-2003

­ Joint NASPAA - NISPAcee Project: "Expert Knowledge and Policy-making: sharing Czech and American Experience" 2002-2003

Členství v odborných organizacích a radách:


Členství ve vědeckých radách ČR i zahraničí, akreditačních komisí atd.

Člen vědecké rady FSV UK Praha 1994+

Člen Rady Ústavu mezinárodních vztahů, Praha 1996-2008

Masarykova Univerzita, Brno 1999 - 2000

University of New York/Prague 1999 - 2001

Akademie věd ČR, Praha (Akademický senát) 2003 - 2006

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha (Resortní vědecká rada) 2004 - 2009

První místopředseda, Rada pro výzkum a vývoj vlády ČR 1999 - 2005

Odborná komise pro humanitní a společenské vědy, Rada pro výzkum, vývoj a inovace vlády ČR 2004 – 2005, 2008+

Člen vědecké rady Vysoké školy ekonomické Praha 2010+


Členství v redakčních radách                    

Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice 1997+

Journal of European Social Policy 1998+

Perspectives on European Politics and Society: Journal of Intra-European Dialogue 2000+

Central European Journal of Public Policy, člen Advisory Board 2007+

Halduskultur - Administrative Culture 2008 +


Členství v zahraničních společnostech či výborech těchto společností              

Člen řídícího výboru, Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee), Bratislava, Slovensko 1998 - 2003

Korespondent, Ministere de l’emploi et de la solidarite, Direction de la recherche, des etudes, de l’evaluation at des statistiques, Mission Reserche, Paříž, Francie 1998-2002

Člen programového výboru 5.RP EU a EURATOM „Rules for participation and undertakings, research center and universities and for the dissemination of research results under the EC“, Brusel, Evropská komise 1999 - 2002

Prezident, Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee), Bratislava, Slovensko 2000 - 2002

Člen ‚Integrating‘ Programme Committee on Priority 7, 6.RP EU on Citizen and Governance in a Knowledge-Based Society, Brusel, Evropská komise 2002 - 2006

Nabídka závěrečných prací:

Analýza vývoje sociální politiky v ČR po roce 1989 (vybrané téma)

Srovnání sociální politiky v ČR s jinými zeměmi (vybrané téma)

Sociální práva jako kritérium tvorby sociální politiky

Důchodové reformy ve světě a u nás (vybrané téma)

Procesy formování a realizace sociální politiky

Angažmá vybrané neziskové organizace v hájení skupinových zájmů ve vztahu k veřejné správě

Globální vládnutí (vybrané téma)

Prognózování, tvorba vizí a strategií pro český stát

Evropský kontext sociální politiky (vybrané téma)

Nesnadné partnerství trhu a státu v soudobých společnostech

Angažmá vybrané neziskové organizace v poskytování sociálních nebo zdravotních služeb

Potucek

Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.

Stručné profesní CV


-odborné zaměření:

Zkoumání procesů formování a realizace veřejné a sociální politiky v České republice se zaměřením na regulační funkce trhu, státu a občanského sektoru, na problémy reformy veřejné správy, vládnutí a na prognózování vývoje České republiky v evropském i globálním kontextu.


-vystudovaná(é) VŠ:

1973 - absolutorium na Masarykově univerzitě v Brně – filozofie, sociologie

1976 – PhDr. v oboru sociologie

1988 – aspirantura „Teorie řízení“ (VŠE Praha)

1991 - MSc.  v oboru European social policy (LSE Londýn)

1992 – habilitace v oboru Sociologie (FSV UK)     

1998 – jmenování profesorem v oboru Veřejná a sociální politika (FSV UK)       


-rok získání titulu PhDr. 1976

-rok získání titulu PhD či CSc. 1988

-rok získání titulu doc. 1992

-rok získání titulu prof. 1998

Publikace


viz web FSV UK


Granty (řešitel či spoluřešitel):

-aktuálně řešené:

­ Projekt „Od praxe k teorii a zpět: inovace magisterského a doktorského studijního oboru Veřejná a sociální politika.“ (2009-2011)

­ Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU - dílčí výzkumný projekt v rámci výzkumného záměru FSV UK v letech 2005 – 2011 "Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika".

­ Společný výukový a výzkumný program Karlovy univerzity a University of California at Berkeley: "Finance and Mental Health Services Training in Czech Republic/Central Europe 2007-2011"


-ukončené

­ Civil Society and New Forms of Governance in Europe (CINEFOGO) (2005-2009)

­ Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti - výzkumný grant č. 1J 028/04-DP2 uskutečňovaný v garanci MPSV v rámci Národního programu výzkumu I (2004-2008)

­ Výzkumný projekt 1J 028/04 programu MPSV "Moderní společnost a její proměny": "Kulturní a sociální soudržnost v diferencované společnosti" (spoluřešitel) 2004-2008 

­ Tréninkové centrum strategického řízení (JPD3, ESF) 2006

­ Společný výukový program Karlovy univerzity a University of California at Berkeley: "Society and Mental Health Policy Research Training Program 2002-2006"

­ Výzkumný grant GA ČR č. 403/03/0109 "Systematický rozvoj metodologie prognózování", 2003-2005

­ Výzkum "Quality of Life in the European Union and the Candidate Countries", Wissenschaftszentrum für Sozialforschung Berlin (Německo), financováno European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.

­ Millenium Development Goals Report pro ČR - koordinace projektu Rozvojového programu Organizace spojených národů (UNDP)

­ Projekt mezinárodní spolupráce COST A 15: "Dynamika transformace českého systému sociální ochrany v kontextu globalizace a evropské integrace" 2002-2004

­ Výzkum pro MŠMT ČR: "Mechanismy sociální soudržnosti, stratifikace a role sociálního státu", 2003

­ Výzkumný program 6.RP EU FP6-2002-Citizens-3: Civil Society and New Forms of Governance in Europe - The Making of European Citizenship. (Koordinátor účasti českých výzkumných institucí a podprogramu šíření poznatků výzkumu ve veřejném prostoru)

­ Projekt UNDP: "Preparation of the 2002 National Human Development Report for Czech Republic" 2002-2003

­ Joint NASPAA - NISPAcee Project: "Expert Knowledge and Policy-making: sharing Czech and American Experience" 2002-2003

Členství v odborných organizacích a radách:


Členství ve vědeckých radách ČR i zahraničí, akreditačních komisí atd.

Člen vědecké rady FSV UK Praha 1994+

Člen Rady Ústavu mezinárodních vztahů, Praha 1996-2008

Masarykova Univerzita, Brno 1999 - 2000

University of New York/Prague 1999 - 2001

Akademie věd ČR, Praha (Akademický senát) 2003 - 2006

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha (Resortní vědecká rada) 2004 - 2009

První místopředseda, Rada pro výzkum a vývoj vlády ČR 1999 - 2005

Odborná komise pro humanitní a společenské vědy, Rada pro výzkum, vývoj a inovace vlády ČR 2004 – 2005, 2008+

Člen vědecké rady Vysoké školy ekonomické Praha 2010+


Členství v redakčních radách                    

Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice 1997+

Journal of European Social Policy 1998+

Perspectives on European Politics and Society: Journal of Intra-European Dialogue 2000+

Central European Journal of Public Policy, člen Advisory Board 2007+

Halduskultur - Administrative Culture 2008 +


Členství v zahraničních společnostech či výborech těchto společností              

Člen řídícího výboru, Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee), Bratislava, Slovensko 1998 - 2003

Korespondent, Ministere de l’emploi et de la solidarite, Direction de la recherche, des etudes, de l’evaluation at des statistiques, Mission Reserche, Paříž, Francie 1998-2002

Člen programového výboru 5.RP EU a EURATOM „Rules for participation and undertakings, research center and universities and for the dissemination of research results under the EC“, Brusel, Evropská komise 1999 - 2002

Prezident, Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee), Bratislava, Slovensko 2000 - 2002

Člen ‚Integrating‘ Programme Committee on Priority 7, 6.RP EU on Citizen and Governance in a Knowledge-Based Society, Brusel, Evropská komise 2002 - 2006

Nabídka závěrečných prací:

Analýza vývoje sociální politiky v ČR po roce 1989 (vybrané téma)

Srovnání sociální politiky v ČR s jinými zeměmi (vybrané téma)

Sociální práva jako kritérium tvorby sociální politiky

Důchodové reformy ve světě a u nás (vybrané téma)

Procesy formování a realizace sociální politiky

Angažmá vybrané neziskové organizace v hájení skupinových zájmů ve vztahu k veřejné správě

Globální vládnutí (vybrané téma)

Prognózování, tvorba vizí a strategií pro český stát

Evropský kontext sociální politiky (vybrané téma)

Nesnadné partnerství trhu a státu v soudobých společnostech

Angažmá vybrané neziskové organizace v poskytování sociálních nebo zdravotních služeb