Projekty bakalářských prací
Projekty bakalářských prací
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Přijaté projekty bakalářských prací


červen 2010


1

AUŘEDNÍK Jan

Sociologie a psychologie sportu

Konzultant: Mgr. Ondřej Špaček


2

BAUEROVÁ Lucie

Morální panika a stalking jako nový zločin

Konzultant: Mgr. Martin Hájek, Ph. D.


3

BERÁNKOVÁ Petra

Vliv sociální stratifikace na konzumní chování mladé generace

Konzultant: Doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc.


4

ČERNÁ Lucie

Problematika masové kultury

Konzultant: PhDr. Jan Balon, Ph. D.


5

DOBEŠOVÁ Petra

Free hugs – sociologická interpretace

Konzultant: PhDr. Jan Balon, Ph. D.


6

HRABÁNKOVÁ Anežka

Proměny role rodiče v minulosti a dnes

Konzultant: PhDr. Jan Balon, Ph. D.


7

HUMHEJ Jan

Poker jako práce

Konzultant: Mgr. Tomáš Holeček, Ph. D.


8

CHALUPOVÁ Kristýna

Sociologické aspekty divadla: Společnost na jevišti

Konzultant: PhDr. Jan Balon, Ph. D.


9

CHMEL Václav

Vnitropodnikové vzdělávání jako prostředek k mobilitě

Konzultant: Doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.


10

CHVÁTALOVÁ Monika

Vliv sociální stratifikace na vztahy mezi žáky základních škol

Konzultant: Doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc.


11

JEŽKOVÁ Kateřina

Inovátoři na poli firemní kultury

Konzultant: Mgr. Michal Osuský


12

KNEDLA Dalibor

Memetika jako téma

Konzultant: PhDr. Jan Balon, Ph.D.


13

KNÍŽOVÁ Kristýna

Metody sociometrie a klíčové role v pracovním týmu

Konzultant: Doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.


14

KRYKOVÁ Denisa

Ageismus a nejčastější stereotypy o seniorech

Konzultant: Doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc.


15

KUBÁTOVÁ Marie

Individuální a sociální souvislosti sestupné sociální mobility

Konzultant: Doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc.


16

MAN Vojtěch

Situace matek mentálně postižených dětí

Konzultant: Mgr. Vladimíra Tomášková


17

PAPOUŠKOVÁ Kristína

Proměny postavení dítěte v historii a současnosti

Konzultant: PhDr. Jan Balon, Ph. D.


18

PÁVEK Petr

Mechanismy udržování a zesilování vlivu schemat na vědomí

Konzultant: PhDr. Jan Balon, Ph. D.


19

PETR Josef

Mužská emancipace jako proces hledání identity

Konzultant: Doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc.


20

PETRÁNKOVÁ Tereza

Proměny v současné společnosti: Výběr partnera

Konzultant: PhDr. Jan Balon, Ph. D.


21

PÍCHA Tomáš

Těžební limity a jejich vliv na podobu trhu práce na Mostecku

Konzultant: Doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.


22

RUDOLFOVÁ Aneta

Vnímání a postoje hispánské menšiny v ČR vůči rozdílům ve fungování rodiny a rolích v rodině

Konzultant: Mgr. Tomáš Holeček, Ph. D.


23

SAMEC Tomáš

Diference spotřebních vzorců mladých lidí na protikladu velkoměsta a venkova

Konzultant: Doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc.


24

SMOLJAKOVÁ Natálie

Móda jako životní styl a způsob sebevyjádření – nakolik vyjadřuje skutečně to, co má

Konzultant: Mgr. Tomáš Holeček, Ph. D.


25

SYRŮČEK Petr

Skautský oddíl u nás a v Itálii: podporuje nebo oslabuje sociální nerovnosti?

Konzultant: Doc. Milan Tuček, CSc.


26

ŠTROJSA Miloš

Role a vliv předvolebních průzkumů na výsledek parlamentních voleb v ČR v roce 2010

Konzultant: PhDr. Ing. Petr Soukup


27

VACULÍK Jakub

Inflace diplomů

Konzultant: Doc. Milan Tuček, CSc.


28

VÁŇOVÁ Veronika

Hudební výchova: co pod pojmem hudba cítí generace naší společnosti?

Konzultant: Mgr. Tomáš Holeček, Ph. D.


29

BUDSKÁ Markéta

Evaluace vzdělávacích rozvojových projektů ČR

Konzultant: Doc. Jaroslav Kalous, Ph. D.


30

ČECHOVÁ Zdenka

Pedagogové v základním uměleckém školství v ČR

Konzultant: PhDr. Arnošt Veselý, Ph. D.


31

DVOŘÁKOVÁ Denisa

Realizace podporovaného zaměstnání v ČR a vybraných státech

Konzultant: Ing. Bohumila Čabanová, Ph. D.


32

EMMEROVÁ Lenka

Komparace politiky zaměstnanosti ČR a SR

Konzultant: Mgr. Miriam Kotrusová, Ph. D.


33

GABALOVÁ Ivana

Využívání psychofarmak při léčbě psychických poruch – srovnání EU a USA

Konzultant: MUDr. Petr Háva, CSc.


34

HANOUSKOVÁ Kateřina

Význam povinného minimálního kvalifikačního standardu profese strážní z pohledu zaměstnavatele

Konzultant: Mgr. Miriam Kotrusová, Ph. D.


35

HARNACHOVÁ Martina

Obezita – epidemie 3. tisíciletí. Vliv západního životního stylu na zdravotní stav české populace

Konzultant: MUDr. Petr Háva, CSc.


36

HYPŠOVÁ Veronika

Přístup lékařů a zdravotnického personálu k pacientům

Konzultant: Doc. PhDr. Pavol Frič, Ph. D.


37

CHMELOVÁ Eliška

Česká společnost a drogy aneb proč v ČR nefunguje prevence

Konzultant: MUDr. Petr Háva, CSc.


38

JANDOVÁ Pavlína

Starší osoby na trhu práce

Konzultant: Mgr. Miriam Kotrusová, Ph. D.


39

JAROŠOVÁ Natálie

Politika zaměstnanosti v době hospodářské krize

Konzultant: Mgr. Miriam Kotrusová, Ph. D.


40

JELÍNEK Radek

Postavení romské minority na trhu práce

Konzultant: Ing. Bohumila Čabanová, Ph. D.


41

KOŠŤÁLOVÁ Veronika

Možnosti rekvalifikace a sociálního začlenění bezdomovců

Konzultant: MUDr. Petr Háva, CSc.


42

LITOMISKÁ Lucie

Perspektivy vývoje rodinné politiky v ČR po volbách 2010

Konzultant: Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D.


43

MACHOVÁ Kamila

Obezita

Konzultant: MUDr. Petr Háva, CSc.


44

MARTÍNEK Petr

Komparace diskurzů spoluplateb ve zdravotnictví

Konzultant: MUDr. Petr Háva, CSc.


45

MERTOVÁ Simona

Větší než malé množství: podruhé a lépe? (dopady nové právní úpravy nakládání s drogami na užívání konopných drog)

Konzultant: Mgr. Martin Nekola


46

MIKŠOVSKÁ Kateřina

Politický a odborný diskurz úsporné lékové politiky

Konzultant: MUDr. Petr Háva, CSc.


47

PETŘÍKOVÁ Andrea

Poradny jako zprostředkovatelé úspěšné integrace cizinců v ČR

Konzultant: Ing. Bohumila Čabanová, Ph. D.


48

RAMEŠ Jiří

Analýza a hodnocení implementace sociální politiky v oblasti bezdomovectví

Konzultant: MUDr. Petr Háva, CSc.


49

SADÍLKOVÁ Petra

Zaměstnanost a zaměstantelnost starších lidí v ČR

Konzultant: Ing. Bohumila Čabanová, Ph.D.


50

SVOBODOVÁ Martina

Ženy v kontextu harmonizace pracovních a rodinných rolí. Mateřství a kariérismus jako dva hlavní imperativy života současných žen

Konzultant: Mgr. Markéta Nekolová


51

ŠTANCLOVÁ Tereza

Odchod mládeže z ústavní péče a první rok samostatného života

Konzultant: Ing. Bohumila Čabanová, Ph.D.


52

ŠUPÍKOVÁ Barbora

Levice a imigrační politika: vliv levicových vlád na utváření imigrační politiky na příkladu Německa, Rakouska a ČR

Konzultant: PhDr. Vilém Novotný


52

VACÁTKO Michal

Vývoj přístupů ke zdravotní politice z pohledu českých politických stran od r. 1993

Konzultant: MUDr. Petr Háva, CSc.


52

VLČKOVÁ Kamila

Regionální rodinná politika v ČR

Konzultant: Ing. Bohumila Čabanová, Ph.D.


53

VOŠAHLÍKOVÁ Radka

Pěstounská péče a profesionální pěstouni jako součást systému náhradní rodinné péče v ČR

Konzultant: Ing. Bohumila Čabanová, Ph.D.


53

VTELENSKÁ Adéla

Rodinná komunikace o vzdělání a její vnímání z pohledu dětí

Konzultant: PhDr. Arnošt Veselý. Ph.D.


54

WINZBERGEROVÁ Alžběta

Proč utrácejí Spojené státy americké za zdravotnictví více než ostatní?

Konzultant: MUDr. Petr Háva, CSc.


Projekty bakalářských prací

Přijaté projekty bakalářských prací


červen 2010


1

AUŘEDNÍK Jan

Sociologie a psychologie sportu

Konzultant: Mgr. Ondřej Špaček


2

BAUEROVÁ Lucie

Morální panika a stalking jako nový zločin

Konzultant: Mgr. Martin Hájek, Ph. D.


3

BERÁNKOVÁ Petra

Vliv sociální stratifikace na konzumní chování mladé generace

Konzultant: Doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc.


4

ČERNÁ Lucie

Problematika masové kultury

Konzultant: PhDr. Jan Balon, Ph. D.


5

DOBEŠOVÁ Petra

Free hugs – sociologická interpretace

Konzultant: PhDr. Jan Balon, Ph. D.


6

HRABÁNKOVÁ Anežka

Proměny role rodiče v minulosti a dnes

Konzultant: PhDr. Jan Balon, Ph. D.


7

HUMHEJ Jan

Poker jako práce

Konzultant: Mgr. Tomáš Holeček, Ph. D.


8

CHALUPOVÁ Kristýna

Sociologické aspekty divadla: Společnost na jevišti

Konzultant: PhDr. Jan Balon, Ph. D.


9

CHMEL Václav

Vnitropodnikové vzdělávání jako prostředek k mobilitě

Konzultant: Doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.


10

CHVÁTALOVÁ Monika

Vliv sociální stratifikace na vztahy mezi žáky základních škol

Konzultant: Doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc.


11

JEŽKOVÁ Kateřina

Inovátoři na poli firemní kultury

Konzultant: Mgr. Michal Osuský


12

KNEDLA Dalibor

Memetika jako téma

Konzultant: PhDr. Jan Balon, Ph.D.


13

KNÍŽOVÁ Kristýna

Metody sociometrie a klíčové role v pracovním týmu

Konzultant: Doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.


14

KRYKOVÁ Denisa

Ageismus a nejčastější stereotypy o seniorech

Konzultant: Doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc.


15

KUBÁTOVÁ Marie

Individuální a sociální souvislosti sestupné sociální mobility

Konzultant: Doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc.


16

MAN Vojtěch

Situace matek mentálně postižených dětí

Konzultant: Mgr. Vladimíra Tomášková


17

PAPOUŠKOVÁ Kristína

Proměny postavení dítěte v historii a současnosti

Konzultant: PhDr. Jan Balon, Ph. D.


18

PÁVEK Petr

Mechanismy udržování a zesilování vlivu schemat na vědomí

Konzultant: PhDr. Jan Balon, Ph. D.


19

PETR Josef

Mužská emancipace jako proces hledání identity

Konzultant: Doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc.


20

PETRÁNKOVÁ Tereza

Proměny v současné společnosti: Výběr partnera

Konzultant: PhDr. Jan Balon, Ph. D.


21

PÍCHA Tomáš

Těžební limity a jejich vliv na podobu trhu práce na Mostecku

Konzultant: Doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.


22

RUDOLFOVÁ Aneta

Vnímání a postoje hispánské menšiny v ČR vůči rozdílům ve fungování rodiny a rolích v rodině

Konzultant: Mgr. Tomáš Holeček, Ph. D.


23

SAMEC Tomáš

Diference spotřebních vzorců mladých lidí na protikladu velkoměsta a venkova

Konzultant: Doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc.


24

SMOLJAKOVÁ Natálie

Móda jako životní styl a způsob sebevyjádření – nakolik vyjadřuje skutečně to, co má

Konzultant: Mgr. Tomáš Holeček, Ph. D.


25

SYRŮČEK Petr

Skautský oddíl u nás a v Itálii: podporuje nebo oslabuje sociální nerovnosti?

Konzultant: Doc. Milan Tuček, CSc.


26

ŠTROJSA Miloš

Role a vliv předvolebních průzkumů na výsledek parlamentních voleb v ČR v roce 2010

Konzultant: PhDr. Ing. Petr Soukup


27

VACULÍK Jakub

Inflace diplomů

Konzultant: Doc. Milan Tuček, CSc.


28

VÁŇOVÁ Veronika

Hudební výchova: co pod pojmem hudba cítí generace naší společnosti?

Konzultant: Mgr. Tomáš Holeček, Ph. D.


29

BUDSKÁ Markéta

Evaluace vzdělávacích rozvojových projektů ČR

Konzultant: Doc. Jaroslav Kalous, Ph. D.


30

ČECHOVÁ Zdenka

Pedagogové v základním uměleckém školství v ČR

Konzultant: PhDr. Arnošt Veselý, Ph. D.


31

DVOŘÁKOVÁ Denisa

Realizace podporovaného zaměstnání v ČR a vybraných státech

Konzultant: Ing. Bohumila Čabanová, Ph. D.


32

EMMEROVÁ Lenka

Komparace politiky zaměstnanosti ČR a SR

Konzultant: Mgr. Miriam Kotrusová, Ph. D.


33

GABALOVÁ Ivana

Využívání psychofarmak při léčbě psychických poruch – srovnání EU a USA

Konzultant: MUDr. Petr Háva, CSc.


34

HANOUSKOVÁ Kateřina

Význam povinného minimálního kvalifikačního standardu profese strážní z pohledu zaměstnavatele

Konzultant: Mgr. Miriam Kotrusová, Ph. D.


35

HARNACHOVÁ Martina

Obezita – epidemie 3. tisíciletí. Vliv západního životního stylu na zdravotní stav české populace

Konzultant: MUDr. Petr Háva, CSc.


36

HYPŠOVÁ Veronika

Přístup lékařů a zdravotnického personálu k pacientům

Konzultant: Doc. PhDr. Pavol Frič, Ph. D.


37

CHMELOVÁ Eliška

Česká společnost a drogy aneb proč v ČR nefunguje prevence

Konzultant: MUDr. Petr Háva, CSc.


38

JANDOVÁ Pavlína

Starší osoby na trhu práce

Konzultant: Mgr. Miriam Kotrusová, Ph. D.


39

JAROŠOVÁ Natálie

Politika zaměstnanosti v době hospodářské krize

Konzultant: Mgr. Miriam Kotrusová, Ph. D.


40

JELÍNEK Radek

Postavení romské minority na trhu práce

Konzultant: Ing. Bohumila Čabanová, Ph. D.


41

KOŠŤÁLOVÁ Veronika

Možnosti rekvalifikace a sociálního začlenění bezdomovců

Konzultant: MUDr. Petr Háva, CSc.


42

LITOMISKÁ Lucie

Perspektivy vývoje rodinné politiky v ČR po volbách 2010

Konzultant: Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D.


43

MACHOVÁ Kamila

Obezita

Konzultant: MUDr. Petr Háva, CSc.


44

MARTÍNEK Petr

Komparace diskurzů spoluplateb ve zdravotnictví

Konzultant: MUDr. Petr Háva, CSc.


45

MERTOVÁ Simona

Větší než malé množství: podruhé a lépe? (dopady nové právní úpravy nakládání s drogami na užívání konopných drog)

Konzultant: Mgr. Martin Nekola


46

MIKŠOVSKÁ Kateřina

Politický a odborný diskurz úsporné lékové politiky

Konzultant: MUDr. Petr Háva, CSc.


47

PETŘÍKOVÁ Andrea

Poradny jako zprostředkovatelé úspěšné integrace cizinců v ČR

Konzultant: Ing. Bohumila Čabanová, Ph. D.


48

RAMEŠ Jiří

Analýza a hodnocení implementace sociální politiky v oblasti bezdomovectví

Konzultant: MUDr. Petr Háva, CSc.


49

SADÍLKOVÁ Petra

Zaměstnanost a zaměstantelnost starších lidí v ČR

Konzultant: Ing. Bohumila Čabanová, Ph.D.


50

SVOBODOVÁ Martina

Ženy v kontextu harmonizace pracovních a rodinných rolí. Mateřství a kariérismus jako dva hlavní imperativy života současných žen

Konzultant: Mgr. Markéta Nekolová


51

ŠTANCLOVÁ Tereza

Odchod mládeže z ústavní péče a první rok samostatného života

Konzultant: Ing. Bohumila Čabanová, Ph.D.


52

ŠUPÍKOVÁ Barbora

Levice a imigrační politika: vliv levicových vlád na utváření imigrační politiky na příkladu Německa, Rakouska a ČR

Konzultant: PhDr. Vilém Novotný


52

VACÁTKO Michal

Vývoj přístupů ke zdravotní politice z pohledu českých politických stran od r. 1993

Konzultant: MUDr. Petr Háva, CSc.


52

VLČKOVÁ Kamila

Regionální rodinná politika v ČR

Konzultant: Ing. Bohumila Čabanová, Ph.D.


53

VOŠAHLÍKOVÁ Radka

Pěstounská péče a profesionální pěstouni jako součást systému náhradní rodinné péče v ČR

Konzultant: Ing. Bohumila Čabanová, Ph.D.


53

VTELENSKÁ Adéla

Rodinná komunikace o vzdělání a její vnímání z pohledu dětí

Konzultant: PhDr. Arnošt Veselý. Ph.D.


54

WINZBERGEROVÁ Alžběta

Proč utrácejí Spojené státy americké za zdravotnictví více než ostatní?

Konzultant: MUDr. Petr Háva, CSc.