Harmonogram ISS
Harmonogram ISS
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Harmonogram akademického roku 2017/2018
Harmonogram ISS FSV UK. Vychází z Opatření děkana 12/2017. Upřesňuje Harmonogram FSV UK pro podmínky ISS FSV UK a doplňuje ho o události, které budou probíhat pouze na ISS FSV UK. Opatření děkana 12/2017 nenahrazuje ani nemění.PRESEMESTRÁLNÍ OBDOBÍ

(závěr akademického roku 2016/2017 a příprava akademického roku 2017/2018)1. 9. 2017 až 22. 9. 2017Podávání přihlášek do Centra doktorských studiído 31. 8. 2017Zkouškové období pro LS 2016/2017 (pokračování)1. 9. 2017 až 15. 9. 2017Státní závěrečné zkoušky bakalářské studium        (jen na základě žádosti schválené ředitelem institutu)1. 9. 2017 až 29. 9. 2017Státní závěrečné zkoušky magisterské studium (jen na základě žádosti schválené ředitelem institutu)4. 9. 2017 až 29. 9. 2017První kolo výběrového řízení do Centra doktorských studií7. 9. 2017Odevzdání rigorózních pracído 7. 9. 2017Zápis uchazečů přijatých do bakalářského a magisterského studia (dle rozpisu studijního oddělení)19. 6. 2017 až 8. 9. 2017Doktorské státní zkoušky11. 9. 2017 až 15. 9. 2017Zápis uchazečů přijatých do prvních ročníků doktorského studia18. 9. 2017Výjezdní zasedání katedry veřejné a sociální politiky18. 9. – 20. 9. 2017Druhé kolo výběrového řízení do Centra doktorských studií21. 9. 2017Porada užšího vedení ISS21. 9. 2017, 15:00Zápis uchazečů přijatých do bakalářského a magisterského studia v cizojazyčných oborech (dle rozpisu odd. zahr. styků)18. 9. 2017 až 22. 9. 2017Promoce absolventů magisterského studia (absolventi z června 2017)20. až 22. 9. 2017Seznamovací kurz pro nové studenty ISS22. – 24. 9. 2017Zápis stávajících studentů bakalářského a magisterského studia do 2. a vyššího ročníku studia, kontrola studijních povinností18., 19., 25., 26., 27. 9. 2017LETNÍ SEMESTR 2017/201819.2.2018 - 30.6.2018Zahájení výuky v LS


Výuka

19.2.2018


19.2.2018 - 18.5.2018Zápis do předmětů LS


(výhradně prostřednictvím programu SIS UK)5.2.2018 od 10.00 hod.


až 23.2.2018 do 14.00 hod.Zápis do předmětů pro studenty jiných fakult12.2.2018 od 10.00 hod. až 23.2. 2018 do 14.00 hod.Promoce absolventů v ZS


Bakalářské 21.2.-22.3. 2018
Magisterské 15.3.2018Děkanské volno


29.3.2018


Porada užšího vedení

5.4.2018

Porada širšího vedení

3.5.2018

Rektorský den

16.5.2018

Studijní plány


Otevření Karolinek na ak.r. 2018/19

Odevzdání Karolinek na ak.r. 2018/193.4.2018

15.6.2018

Odevzdání bakalářských i magisterských diplomových prací

do 11.5.2018

Přihlášení k SSZk (bc.+mgr.)

2.5.2018-11.5.2018

Plénum ISS

23.5.2018 (14:00); 2080

Termín, do kterého musí mít splněny všechny studijní povinnosti studenti přihlášení k bakalářským i magisterským SZK (týká se studentů, kteří se přihlásí k SZK v řádném termínu)

do 25.5.2018

Vypisování témat prací do SIS UK aktivně nabízených pedagogy studentům

Průbežně v LS, nejpozději do 4.5.2018

Odevzdání tezí magisterských a projektů bakalářských diplomových prací (pro studenty, kteří mají v úmyslu předkládat diplomovou práci nejdříve na konci LS 2018/19)

do 25.5.2018

Zaevidování odevzdaných tezí a projektů do SIS UK (pro studenty, kteří mají v úmyslu předkládat diplomovou práci nejdříve na konci LS 2018/19)

do 15.6.2018

Porada užšího vedení ISS

24.6.2018

Odevzdání přihlášek k rigorózní zkoušce

do 3.1.2018

Odevzdání rigorózních prací

do 9.2.2018

Hodnocení výuky studenty za LS 2017/18

4.6.2018-22.6.2018

Týden pro náhradní výuku a zkouškové předtermíny

21.5.2018-25.5.2018

Zapisování na zkoušky v SIS UK

od 9.4.2018

Zkouškové období pokračuje v presemestrálním období akademického roku 2018/19

28.5.2018-29.6.2018

3.9.2018-29.6.2018

Státní zkoušky - letní termíny

11.6.2018-29.6.2018

Bakalářské studium

11.6.2018-22.6.2018

Magisterské studium

18.6.2018-29.6.2018

Doktorské studium

21.5.2018-25.5.2018

Přijímací řízení

Odevzdání podmínek pro přijímací řízení na ak. rok 2018/19

21.5.2017

Odevzdání přihlášek k bc. + mgr. studiu

do 31.3.2018

Odevzdání přihlášek k bc. + mgr. studiu uskutečňovanému v cizím jazyce

do 30.4.2018


Odevzdání přihlášek k doktorskému studiu

do 30.4.2018

Přijímací zkoušky

Písemná část

od 4.6.2018

Ústní část

od 11.6.2018

Doktorské studium

Přijímací řízení

11.6.2018-15.6.2018

Náhradní termín přijímací zkoušky pro všechny obory

25.6.2018-4.7.201

LETNÍ PRÁZDNINY

1.7.2018-31.8.2018

Odevzdání bc. + mgr. diplomových prací a příhlášek k SZK konaným v září (dle SZŘ UK jde o běžný termín)

od 2.7.2018-3.1.7.2018

Presemestrální období akademického roku 2018/19 (Zkouškové období LS viz výše do 14.9.2018)

1.9.2018-30.9.2018

(od 3.9.-27.9.2018 je možné pořádat bakalářské, magisterské i doktorské SZK pro studenty, dle SŘZ UK jde o běžný (třetí) termín)


Harmonogram ISS 2014/2015

Harmonogram ISS 2017


datum od

datum do

čas

akce

místo

poznámky

Do 3.1.Odevzdání přihlášek k rigorozní zkoušce3.1.

06.1.2017


Týden pro náhradní výuku a zkouškové předtermíny6.1.Náhradní výuka (za 18.11. a 23.12.)6.1.Odevzdání bc a dipl prací

Sekret KS a VSP

FSV

9.1.Termín splnění studijních povinností bc


FSV

9.1.

19.2.2016


Zkouškové období11.1.


14:00

Porada KVSP

J3019

KVSP

11.1.


15:30

Porada užšího vedení ISS

ředitelna

ISS

12.1.


11:00

Oborová rada – katedra sociologie

SOÚ, Jilská 1

KS

16.1.Termín splnění studijních. povinností mgr


FSV

18.1.


14:00

Porada Katedry sociologie

J2019

KS

18.1.


17– 17:30

Seminář Katedry sociologie

J2019

KS

16.01.2017


10-12.00

Den otevřených dveří Bc

J1034

FSV ISS

16.01.2017


14.00

Den otevřených dveří Mgr.

J1031

FSV ISS

23.1.

10.2.2017


Bc., Mgr. STATNÍ ZÁVĚR.

ZKOUŠKY (23.1. – 10.2.2017)23.1.


9:00

Bc státní zkoušky SOSA + SOSP

Jinonice 3063

KS

1.2.


9:00

Mgr. státní zkoušky SOC

Jinonice 2019

KS

1.2.

10.2.2017


Mgr. státní zkoušky VSP

Jinonice

KVSP

26.01.2017


9:00

PGS – státní zkoušky

Jinonice, 3073

KS

23.01.2017

27.1.2017


PGS – státní zkoušky

?

KVSP

23.1.

10.2.2017


Hodnocení výuky za ZS 2016/1715.2.

30.6.2016


LS 2016/2017 – 20.2.-30.6.201720.2.Zahájení výuky 20.2.-19.54.2.

od 10h

3.3.

do 14h


Zápis do předmětů LS (přes SIS)
do 10.2.Odevzdání rigorozních prací

Studijní oddělení

FSV

15.2.


14:00

Porada katedry VSP

Jinonice 3019

KVSP

15.2.


16:00

Porada užšího vedení ISS

ředitelna

ISS

22.2.


14:00

Porada Katedry sociologie

J2019

KS

22.2.


17 -17,30

Seminář Katedry sociologie

J2019

KS

24.2.PGS odevzdání přihlášek a diz. prací k malým obhajobám (jaro)

Hollar SO + katedra

KS

2.3.


16:00

PGS – Sociologický seminář

SOÚ, Jilská 1

KS

6.3.PGS odevzdání přihlášek a diz.prací k VO

Hollar SO + katedra

KS

6.3.PGS odevzdání proj. dis. prací – první ročník

Katedra elektron.

KS

9.3.


16:00

PGS Sociologický seminář

SOÚ, Jilská 1

KS

Do 31.3.

2017


Odevzdání přihl. k Bc a Mgr studiu


FSV

8.3.


14.00

Porada katedry VSP

J3019

KVSP

8.3.


16:00

Porada širšího vedení ISS

ředitelna

ISS

13.3.

24.3.2017


Rigorózní zkoušky

J3063

KS

15.3.


14:00

Porada Katedry sociologie

J 2019

KS

15.3.


17 – 17,30

Seminář katedry sociologie

J2019

KS
PROMOCE Bc. (22.3.) a Mgr. 15.3.2017)22.3.Bc. Promoce


FSV

15.3.Mgr. promoce


FSV

16.3.


16:00

PGS Sociologický seminář

SOÚ, Jilská 1

KS

23.3.


16:00

PGS Sociologický seminář

SOÚ, Jilská 1

KS

30.3.


16:00

PGS Sociologický seminář

SOÚ, Jilská 1

KS

6.4.


16:00

PGS Sociologický seminář

SOÚ, Jilská 1

KS

13.4. 2016Děkanské volno


FSV

12.4.


13:00

Vědecká rada FSV12.4.


14:00

Porada KVSP

J3019

KVSP

12.4.


16:00

Porada širšího vedení ISS

ředitelna

ISS

19.4.


14:00

Porada Katedry sociologie

J2019

KS

19.4.


17- 17:30

Seminář Katedry sociologie

J2019

KS

20.4.


16:00

PGS Sociologický seminář

SOÚ, Jilská 1

KS

21.4.PGSodevzdání přihlášek ke stát. doktor. zkouškám

Hollar SO + katedra

KS

21.4.

28.4.


PGS jarní MO

SOÚ, Jilská 1

KS

Do 30.4.Odevzdání přihlášek k doktors. studiu

Hollar

KS

4.5.


16:00

PGS - Sociologický seminář

SOÚ, Jilská 1

KS

10.5.


13.00

Vědecká rada FSV UKDo 12.5.Odevzdání bc a mgr dipl prací a přihlášek k SZK17.5. 2017Rektorský den19.5.Konec výuky LS 2015/16


UK

15.5.

19.5.


PGS jarní Velké obhajoby

SOÚ, Jilská 1

KS

15.5.Termín pro podání žádosti o mimoř. Zářijové st. Zkoušky- viz vyhláška ředitele ISS

katedra

KS

21.5.

26.5.2017


Týden pro náhradní výuku a zkouškové předtermíny21.5.

26.5.2017


Státní doktorské zkoušky22.5.


9:00

PGS Státní doktorské zkoušky

Ředitelna 3073

KS

24.5.


14:00

Porada Katedry sociologie

J2019

KS

24.5.


14.00

Porada KVSP24.5.


17-17,30

Seminář Katedry sociologie

J2019

KS

29.5

30.6.2017


Zkouškové obdobíkvěten


10:30 –11.30

Rigorózní promoce

Karolinum

FSV

24.5

Středa

16.00

PLÉNUM ISS

Jinonice 2080

ISS

25.5.Doktorandská konference

Jinonice

KS

květen


09:00

PGS promoce

Karolinum

KS

31.5.Termín splnění studijních povinností pro bc, mgr31.5.PGS odevzdání ročního hodnocení

SIS

KS

Od 1.6.Přijímací zkoušky – písemné


KS

Od 8.6.Přijímací zkoušky – ústní5.6.

23.6.


Hodnocení výuky za LS 2016/175.6.2017PGS - odevzdání projektů k přijímacím zkouškám

Hollar SO, katedra elektr.

KS

15.6.

16.6.2017

9:00

PGS - přijímací zkoušky

Jinonice 3073

KS

Od 12.6.

Do

23.6.2016


Bc státní zkoušky SOSA, SOSP


FSV

Od 19.6.-

Do

30.6.2016


Mgr. státní zkoušky


FSV

21.6.


14.00

Porada katedry VSP

J3019

VSP

21.6.


16:00

Porada užšího vedení ISS

ředitelna

ISS

22.6.


11:00

Oborová rada

SOÚ Jilská 1

KS

Od 19.6.

Do

7.7.2017


Náhradní přijímací zkoušky pro všechny obory30.6Termín pro podání žádostí o zářijový termín státnicviz. vyhláška ředitele ISS

katedra

KS

1.7.Konec výuky LS 2016/17 (prázdniny

od 1.7.-31.8.)


FSV

31.7.Odevzdání přihlášek a prací k zářij. st. zkouškám

katedra

KS

31.8.Deadline pro odevzdání přihlášek do výběrového řízení na členky a členy Centra doktorských studií

sekretariát ředitele ISS

ISS


Harmonogram ISS

Harmonogram akademického roku 2017/2018
Harmonogram ISS FSV UK. Vychází z Opatření děkana 12/2017. Upřesňuje Harmonogram FSV UK pro podmínky ISS FSV UK a doplňuje ho o události, které budou probíhat pouze na ISS FSV UK. Opatření děkana 12/2017 nenahrazuje ani nemění.PRESEMESTRÁLNÍ OBDOBÍ

(závěr akademického roku 2016/2017 a příprava akademického roku 2017/2018)1. 9. 2017 až 22. 9. 2017Podávání přihlášek do Centra doktorských studiído 31. 8. 2017Zkouškové období pro LS 2016/2017 (pokračování)1. 9. 2017 až 15. 9. 2017Státní závěrečné zkoušky bakalářské studium        (jen na základě žádosti schválené ředitelem institutu)1. 9. 2017 až 29. 9. 2017Státní závěrečné zkoušky magisterské studium (jen na základě žádosti schválené ředitelem institutu)4. 9. 2017 až 29. 9. 2017První kolo výběrového řízení do Centra doktorských studií7. 9. 2017Odevzdání rigorózních pracído 7. 9. 2017Zápis uchazečů přijatých do bakalářského a magisterského studia (dle rozpisu studijního oddělení)19. 6. 2017 až 8. 9. 2017Doktorské státní zkoušky11. 9. 2017 až 15. 9. 2017Zápis uchazečů přijatých do prvních ročníků doktorského studia18. 9. 2017Výjezdní zasedání katedry veřejné a sociální politiky18. 9. – 20. 9. 2017Druhé kolo výběrového řízení do Centra doktorských studií21. 9. 2017Porada užšího vedení ISS21. 9. 2017, 15:00Zápis uchazečů přijatých do bakalářského a magisterského studia v cizojazyčných oborech (dle rozpisu odd. zahr. styků)18. 9. 2017 až 22. 9. 2017Promoce absolventů magisterského studia (absolventi z června 2017)20. až 22. 9. 2017Seznamovací kurz pro nové studenty ISS22. – 24. 9. 2017Zápis stávajících studentů bakalářského a magisterského studia do 2. a vyššího ročníku studia, kontrola studijních povinností18., 19., 25., 26., 27. 9. 2017LETNÍ SEMESTR 2017/201819.2.2018 - 30.6.2018Zahájení výuky v LS


Výuka

19.2.2018


19.2.2018 - 18.5.2018Zápis do předmětů LS


(výhradně prostřednictvím programu SIS UK)5.2.2018 od 10.00 hod.


až 23.2.2018 do 14.00 hod.Zápis do předmětů pro studenty jiných fakult12.2.2018 od 10.00 hod. až 23.2. 2018 do 14.00 hod.Promoce absolventů v ZS


Bakalářské 21.2.-22.3. 2018
Magisterské 15.3.2018Děkanské volno


29.3.2018


Porada užšího vedení

5.4.2018

Porada širšího vedení

3.5.2018

Rektorský den

16.5.2018

Studijní plány


Otevření Karolinek na ak.r. 2018/19

Odevzdání Karolinek na ak.r. 2018/193.4.2018

15.6.2018

Odevzdání bakalářských i magisterských diplomových prací

do 11.5.2018

Přihlášení k SSZk (bc.+mgr.)

2.5.2018-11.5.2018

Plénum ISS

23.5.2018 (14:00); 2080

Termín, do kterého musí mít splněny všechny studijní povinnosti studenti přihlášení k bakalářským i magisterským SZK (týká se studentů, kteří se přihlásí k SZK v řádném termínu)

do 25.5.2018

Vypisování témat prací do SIS UK aktivně nabízených pedagogy studentům

Průbežně v LS, nejpozději do 4.5.2018

Odevzdání tezí magisterských a projektů bakalářských diplomových prací (pro studenty, kteří mají v úmyslu předkládat diplomovou práci nejdříve na konci LS 2018/19)

do 25.5.2018

Zaevidování odevzdaných tezí a projektů do SIS UK (pro studenty, kteří mají v úmyslu předkládat diplomovou práci nejdříve na konci LS 2018/19)

do 15.6.2018

Porada užšího vedení ISS

24.6.2018

Odevzdání přihlášek k rigorózní zkoušce

do 3.1.2018

Odevzdání rigorózních prací

do 9.2.2018

Hodnocení výuky studenty za LS 2017/18

4.6.2018-22.6.2018

Týden pro náhradní výuku a zkouškové předtermíny

21.5.2018-25.5.2018

Zapisování na zkoušky v SIS UK

od 9.4.2018

Zkouškové období pokračuje v presemestrálním období akademického roku 2018/19

28.5.2018-29.6.2018

3.9.2018-29.6.2018

Státní zkoušky - letní termíny

11.6.2018-29.6.2018

Bakalářské studium

11.6.2018-22.6.2018

Magisterské studium

18.6.2018-29.6.2018

Doktorské studium

21.5.2018-25.5.2018

Přijímací řízení

Odevzdání podmínek pro přijímací řízení na ak. rok 2018/19

21.5.2017

Odevzdání přihlášek k bc. + mgr. studiu

do 31.3.2018

Odevzdání přihlášek k bc. + mgr. studiu uskutečňovanému v cizím jazyce

do 30.4.2018


Odevzdání přihlášek k doktorskému studiu

do 30.4.2018

Přijímací zkoušky

Písemná část

od 4.6.2018

Ústní část

od 11.6.2018

Doktorské studium

Přijímací řízení

11.6.2018-15.6.2018

Náhradní termín přijímací zkoušky pro všechny obory

25.6.2018-4.7.201

LETNÍ PRÁZDNINY

1.7.2018-31.8.2018

Odevzdání bc. + mgr. diplomových prací a příhlášek k SZK konaným v září (dle SZŘ UK jde o běžný termín)

od 2.7.2018-3.1.7.2018

Presemestrální období akademického roku 2018/19 (Zkouškové období LS viz výše do 14.9.2018)

1.9.2018-30.9.2018

(od 3.9.-27.9.2018 je možné pořádat bakalářské, magisterské i doktorské SZK pro studenty, dle SŘZ UK jde o běžný (třetí) termín)


Harmonogram ISS 2014/2015

Harmonogram ISS 2017


datum od

datum do

čas

akce

místo

poznámky

Do 3.1.Odevzdání přihlášek k rigorozní zkoušce3.1.

06.1.2017


Týden pro náhradní výuku a zkouškové předtermíny6.1.Náhradní výuka (za 18.11. a 23.12.)6.1.Odevzdání bc a dipl prací

Sekret KS a VSP

FSV

9.1.Termín splnění studijních povinností bc


FSV

9.1.

19.2.2016


Zkouškové období11.1.


14:00

Porada KVSP

J3019

KVSP

11.1.


15:30

Porada užšího vedení ISS

ředitelna

ISS

12.1.


11:00

Oborová rada – katedra sociologie

SOÚ, Jilská 1

KS

16.1.Termín splnění studijních. povinností mgr


FSV

18.1.


14:00

Porada Katedry sociologie

J2019

KS

18.1.


17– 17:30

Seminář Katedry sociologie

J2019

KS

16.01.2017


10-12.00

Den otevřených dveří Bc

J1034

FSV ISS

16.01.2017


14.00

Den otevřených dveří Mgr.

J1031

FSV ISS

23.1.

10.2.2017


Bc., Mgr. STATNÍ ZÁVĚR.

ZKOUŠKY (23.1. – 10.2.2017)23.1.


9:00

Bc státní zkoušky SOSA + SOSP

Jinonice 3063

KS

1.2.


9:00

Mgr. státní zkoušky SOC

Jinonice 2019

KS

1.2.

10.2.2017


Mgr. státní zkoušky VSP

Jinonice

KVSP

26.01.2017


9:00

PGS – státní zkoušky

Jinonice, 3073

KS

23.01.2017

27.1.2017


PGS – státní zkoušky

?

KVSP

23.1.

10.2.2017


Hodnocení výuky za ZS 2016/1715.2.

30.6.2016


LS 2016/2017 – 20.2.-30.6.201720.2.Zahájení výuky 20.2.-19.54.2.

od 10h

3.3.

do 14h


Zápis do předmětů LS (přes SIS)
do 10.2.Odevzdání rigorozních prací

Studijní oddělení

FSV

15.2.


14:00

Porada katedry VSP

Jinonice 3019

KVSP

15.2.


16:00

Porada užšího vedení ISS

ředitelna

ISS

22.2.


14:00

Porada Katedry sociologie

J2019

KS

22.2.


17 -17,30

Seminář Katedry sociologie

J2019

KS

24.2.PGS odevzdání přihlášek a diz. prací k malým obhajobám (jaro)

Hollar SO + katedra

KS

2.3.


16:00

PGS – Sociologický seminář

SOÚ, Jilská 1

KS

6.3.PGS odevzdání přihlášek a diz.prací k VO

Hollar SO + katedra

KS

6.3.PGS odevzdání proj. dis. prací – první ročník

Katedra elektron.

KS

9.3.


16:00

PGS Sociologický seminář

SOÚ, Jilská 1

KS

Do 31.3.

2017


Odevzdání přihl. k Bc a Mgr studiu


FSV

8.3.


14.00

Porada katedry VSP

J3019

KVSP

8.3.


16:00

Porada širšího vedení ISS

ředitelna

ISS

13.3.

24.3.2017


Rigorózní zkoušky

J3063

KS

15.3.


14:00

Porada Katedry sociologie

J 2019

KS

15.3.


17 – 17,30

Seminář katedry sociologie

J2019

KS
PROMOCE Bc. (22.3.) a Mgr. 15.3.2017)22.3.Bc. Promoce


FSV

15.3.Mgr. promoce


FSV

16.3.


16:00

PGS Sociologický seminář

SOÚ, Jilská 1

KS

23.3.


16:00

PGS Sociologický seminář

SOÚ, Jilská 1

KS

30.3.


16:00

PGS Sociologický seminář

SOÚ, Jilská 1

KS

6.4.


16:00

PGS Sociologický seminář

SOÚ, Jilská 1

KS

13.4. 2016Děkanské volno


FSV

12.4.


13:00

Vědecká rada FSV12.4.


14:00

Porada KVSP

J3019

KVSP

12.4.


16:00

Porada širšího vedení ISS

ředitelna

ISS

19.4.


14:00

Porada Katedry sociologie

J2019

KS

19.4.


17- 17:30

Seminář Katedry sociologie

J2019

KS

20.4.


16:00

PGS Sociologický seminář

SOÚ, Jilská 1

KS

21.4.PGSodevzdání přihlášek ke stát. doktor. zkouškám

Hollar SO + katedra

KS

21.4.

28.4.


PGS jarní MO

SOÚ, Jilská 1

KS

Do 30.4.Odevzdání přihlášek k doktors. studiu

Hollar

KS

4.5.


16:00

PGS - Sociologický seminář

SOÚ, Jilská 1

KS

10.5.


13.00

Vědecká rada FSV UKDo 12.5.Odevzdání bc a mgr dipl prací a přihlášek k SZK17.5. 2017Rektorský den19.5.Konec výuky LS 2015/16


UK

15.5.

19.5.


PGS jarní Velké obhajoby

SOÚ, Jilská 1

KS

15.5.Termín pro podání žádosti o mimoř. Zářijové st. Zkoušky- viz vyhláška ředitele ISS

katedra

KS

21.5.

26.5.2017


Týden pro náhradní výuku a zkouškové předtermíny21.5.

26.5.2017


Státní doktorské zkoušky22.5.


9:00

PGS Státní doktorské zkoušky

Ředitelna 3073

KS

24.5.


14:00

Porada Katedry sociologie

J2019

KS

24.5.


14.00

Porada KVSP24.5.


17-17,30

Seminář Katedry sociologie

J2019

KS

29.5

30.6.2017


Zkouškové obdobíkvěten


10:30 –11.30

Rigorózní promoce

Karolinum

FSV

24.5

Středa

16.00

PLÉNUM ISS

Jinonice 2080

ISS

25.5.Doktorandská konference

Jinonice

KS

květen


09:00

PGS promoce

Karolinum

KS

31.5.Termín splnění studijních povinností pro bc, mgr31.5.PGS odevzdání ročního hodnocení

SIS

KS

Od 1.6.Přijímací zkoušky – písemné


KS

Od 8.6.Přijímací zkoušky – ústní5.6.

23.6.


Hodnocení výuky za LS 2016/175.6.2017PGS - odevzdání projektů k přijímacím zkouškám

Hollar SO, katedra elektr.

KS

15.6.

16.6.2017

9:00

PGS - přijímací zkoušky

Jinonice 3073

KS

Od 12.6.

Do

23.6.2016


Bc státní zkoušky SOSA, SOSP


FSV

Od 19.6.-

Do

30.6.2016


Mgr. státní zkoušky


FSV

21.6.


14.00

Porada katedry VSP

J3019

VSP

21.6.


16:00

Porada užšího vedení ISS

ředitelna

ISS

22.6.


11:00

Oborová rada

SOÚ Jilská 1

KS

Od 19.6.

Do

7.7.2017


Náhradní přijímací zkoušky pro všechny obory30.6Termín pro podání žádostí o zářijový termín státnicviz. vyhláška ředitele ISS

katedra

KS

1.7.Konec výuky LS 2016/17 (prázdniny

od 1.7.-31.8.)


FSV

31.7.Odevzdání přihlášek a prací k zářij. st. zkouškám

katedra

KS

31.8.Deadline pro odevzdání přihlášek do výběrového řízení na členky a členy Centra doktorských studií

sekretariát ředitele ISS

ISS