Veřejná a sociální politika (denní)
Veřejná a sociální politika (denní)
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Studijní program Veřejná a sociální politika

Navazující magisterské studium, studijní obor 6703T

Garant: Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc.


Studium je určeno studentům, kteří hodlají nalézt své profesionální uplatnění ve veřejné správě, v neziskových organizacích i v politice v roli analytiků, konzultantů, pracovníků poskytujících služby, úředníků či profesionálních politiků. Studium je vhodné pro absolventy bakalářského studia všech oborů FSV, pro bakaláře sociálně vědních oborů jiných VŠ a pro absolventy jiných vysokých škol s dokončeným úplným vysokoškolským vzdělání.


Ve výuce se kromě oboru veřejná a sociální politika uplatňují pohledy sociologie, ekonomie, politologie, teorie řízení a práva – s důrazem na praktické aplikace v různých oblastech. Studenti jsou vedeni k samostatné práci i práci v týmech při řešení problémů a při zpracování různých zadání. Jsou podporovány praxe studentů ve vybraných organizacích veřejného i občanského sektoru, studijné pobyty a stáže v zahraničí. Výuka bude probíhat v návaznosti na empirické výzkumy a poradenské aktivity, realizované katedrou veřejné a sociální politiky při Institutu sociologických studií a Centrem pro sociální a ekonomické strategie UK FSV.


Kromě zaměření na veřejnou a sociální politiku mohou studenti orientovat své studium i na specifičtější problematiku zdravotní politiky, vzdělávací politiky či bezpečnostní politiky.


Studijní obor je akreditován čtyřsemestrální studium. Studenti bakalářského studijního oboru Sociologie a sociální politika, kteří složili bakalářskou zkoušku ve svém prvním termínu a uspěli z bakalářské zkoušky minimálně s průměrem 1,7, mohou požádat děkana UK FSV o přijetí do magisterského studia tohoto oboru bez přijímací zkoušky.Celkové studijní povinnosti

Seznam předmětů a studijních povinností je uveden v Karolince FSV UK.

Navazující čtyřsemestrální studium: 120 kreditů

Studium je určeno pro absolventy bakalářského studia na ISS FSV UK.

Magisterská státní zkouška

Pro studenty nastupující ke studiu v akademickém roce 2014/15 a dříve

Části

 • Obhajoba diplomové práce

 • Písemná část - esej

 • Veřejná politika a veřejné finance - 1 otázka

 • Sociální politika a veřejná správa - 1 otázka

Otázky ke státnicím pro studenty nastupující do roku 2014/15 včetně


Pro studenty nastupující ke studiu v akademickém roce 2015/16 a později

Části:

 • Obhajoba diplomové práce

 • Písemná zkouška: řešení úlohy na zadané téma.

 • Ústní zkouška: odpověď k zadanému tematickému okruhu.

Otázky ke státnicím pro studenty nastupující v roce 2015/16 a později

Veřejná a sociální politika (denní)

Studijní program Veřejná a sociální politika

Navazující magisterské studium, studijní obor 6703T

Garant: Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc.


Studium je určeno studentům, kteří hodlají nalézt své profesionální uplatnění ve veřejné správě, v neziskových organizacích i v politice v roli analytiků, konzultantů, pracovníků poskytujících služby, úředníků či profesionálních politiků. Studium je vhodné pro absolventy bakalářského studia všech oborů FSV, pro bakaláře sociálně vědních oborů jiných VŠ a pro absolventy jiných vysokých škol s dokončeným úplným vysokoškolským vzdělání.


Ve výuce se kromě oboru veřejná a sociální politika uplatňují pohledy sociologie, ekonomie, politologie, teorie řízení a práva – s důrazem na praktické aplikace v různých oblastech. Studenti jsou vedeni k samostatné práci i práci v týmech při řešení problémů a při zpracování různých zadání. Jsou podporovány praxe studentů ve vybraných organizacích veřejného i občanského sektoru, studijné pobyty a stáže v zahraničí. Výuka bude probíhat v návaznosti na empirické výzkumy a poradenské aktivity, realizované katedrou veřejné a sociální politiky při Institutu sociologických studií a Centrem pro sociální a ekonomické strategie UK FSV.


Kromě zaměření na veřejnou a sociální politiku mohou studenti orientovat své studium i na specifičtější problematiku zdravotní politiky, vzdělávací politiky či bezpečnostní politiky.


Studijní obor je akreditován čtyřsemestrální studium. Studenti bakalářského studijního oboru Sociologie a sociální politika, kteří složili bakalářskou zkoušku ve svém prvním termínu a uspěli z bakalářské zkoušky minimálně s průměrem 1,7, mohou požádat děkana UK FSV o přijetí do magisterského studia tohoto oboru bez přijímací zkoušky.Celkové studijní povinnosti

Seznam předmětů a studijních povinností je uveden v Karolince FSV UK.

Navazující čtyřsemestrální studium: 120 kreditů

Studium je určeno pro absolventy bakalářského studia na ISS FSV UK.

Magisterská státní zkouška

Pro studenty nastupující ke studiu v akademickém roce 2014/15 a dříve

Části

 • Obhajoba diplomové práce

 • Písemná část - esej

 • Veřejná politika a veřejné finance - 1 otázka

 • Sociální politika a veřejná správa - 1 otázka

Otázky ke státnicím pro studenty nastupující do roku 2014/15 včetně


Pro studenty nastupující ke studiu v akademickém roce 2015/16 a později

Části:

 • Obhajoba diplomové práce

 • Písemná zkouška: řešení úlohy na zadané téma.

 • Ústní zkouška: odpověď k zadanému tematickému okruhu.

Otázky ke státnicím pro studenty nastupující v roce 2015/16 a později