Veřejná a sociální politika
Veřejná a sociální politika
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Doktorské studium: Veřejná a sociální politika

Doktorské semináře

Seminář je základním fórem pro setkávání, komunikaci a diskusi o rozvíjení výzkumu v daném oboru mezi doktorandy, školiteli, garantem a pozvanými hosty. Studenti zde předkládají k diskusi pracovní verze svých doktorských prací nebo jejich částí, zaznívají referáty vybra ných odborníků na témata věnovaná především teorii a metodologii oboru a kritické reflexe odborných děl. Dále jsou diskutovány aktuální otázky veřejné a sociální politiky u nás i ve světě.Důležité dokumentyVeřejná a sociální politika

Doktorské studium: Veřejná a sociální politika

Doktorské semináře

Seminář je základním fórem pro setkávání, komunikaci a diskusi o rozvíjení výzkumu v daném oboru mezi doktorandy, školiteli, garantem a pozvanými hosty. Studenti zde předkládají k diskusi pracovní verze svých doktorských prací nebo jejich částí, zaznívají referáty vybra ných odborníků na témata věnovaná především teorii a metodologii oboru a kritické reflexe odborných děl. Dále jsou diskutovány aktuální otázky veřejné a sociální politiky u nás i ve světě.Oborová rada

Důležité dokumenty