Členové katedry
Členové katedry
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Pracovníci KVSP


Olga Angelovská

asistentka

Kancelář: místnost 3008, budova B, 3. patro

Konzultační hodiny: termíny na: http://terms.fsv.cuni.cz

Odborné zájmy: welfare state, zdravotní politika, migrační politika, rodinná politika


Karolína Dobiášová

odborná asistentka

Kancelář: místnost 3008, budova B, 3. patro

Konzultační hodiny: po předchozí emailové domluvě, úterý 14,00-16,00 hod., pátek 9,00-11,00 hod. č. 3008

Odborné zájmy: rodinná politika, zdravotní politika, migrační politika, sociální politika


Pavol Frič

docent, garant bc. oboru sociologie a sociální politika a mgr. oboru Public and Social Policy

Kancelář: místnost 3068, budova A, 3. patro

Konzultační hodiny: pondělí: 14,30-15,30 hod. č. 3068

Odborné zájmy: dobrovolnictví, občanský aktivismus, organizace občanské společnosti, analýza problému korupce a vzájemných vztahů elit a veřejnosti v České republice


Eva Hejzlarová

odborná asistentka

Kancelář: Místnost 3008, budova B, 3. patro

Konzultační hodiny: termíny na: http://terms.fsv.cuni.cz

Odborné zájmy: politika rovných příležitostí žen a mužů; kvalitativní metody; interpretativní policy analysis 


Jan Kohoutek

odborný asistent

Kancelář: místnost 3007, budova B, 3. patro

Konzultační hodiny: konzultace po předchozí domluvě na: kohoutek.jan@post.cz, č. 3007

Odborné zájmy: Design a formulace veřejných politik, implementace veřejných politik, výběr a aplikace nástrojů ve veřejně-politických procesech, profilace pracovníků centrálních orgánů státní správy, vztahy mezi politikou a veřejnou sférou, vysokoškolská politika v České republice a v zahraničí


Kotherová Zuzana

odborný asistent

Kancelář: místnost 3009, budova B, 3. patro

Konzultační hodiny: http://terms.fsv.cuni.cz

Odborné zájmy: ekonomie zdravotní péče, veřejná ekonomie, zdravotnické systémy v mezinárodní dimenzi, zdravotní pojištění, zdravotní politika


Miriam Kotrusová

odborná asistentka

Kancelář: místnost 3008, budova B, 3. patro

Konzultační hodiny: po předchozí emailové domluvě: úterý 9,00-11,00 hod. č. 3008

Odborné zájmy: politika zaměstnanosti a služby zaměstnanosti, sociální stát, jeho vývoj, typologie a současné problémy, neformální péče (rodinní pečovatelé, jejich postavení v systému dlouhodobé péče)


Vladimír Kváča

odborný asistent

Kancelář: místnost 3008, budova B, 3. patro

Konzultační hodiny: po předchozí emailové domluvě: čtvrtek 10:30-12,30 hod.

Odborné zájmy: analýza a tvorba veřejných politik


Magdalena Mouralová

asistentka

Kancelář: místnost 3012, budova B, 3. patro

Konzultační hodiny: termíny na: http://terms.fsv.cuni.cz

Odborné zájmy: vzdělávací politika, teorie veřejné politiky, metodologie společenských věd


Martin Nekola

odborný asistent, vedoucí katedry

Kancelář: místnost 3007, budova B, 3. patro

Konzultační hodiny: termíny na: http://terms.fsv.cuni.cz

Odborné zájmy: teorie veřejné politiky, drogová politika, dopadová evaluace, metodologie sociálních věd


Vilém Novotný

odborný asistent

Kancelář: místnost 3008, budova B, 3. patro

Konzultační hodiny: termíny na: http://terms.fsv.cuni.cz

Odborné zájmy: vztahy politiky (politics) a veřejných politik (policy), politické strany a veřejné politiky, expertiza v oblasti veřejných politik a politické strany, policy work; konceptualizace welfare state; vývoj studia veřejných politik; proces tvorby veřejných politik; vysokoškolská politika.František Ochrana

profesor

Kancelář: místnost 3012, budova B, 3. patro

Konzultační hodiny: termíny na: http://terms.fsv.cuni.cz

Odborné zájmy: metodologie sociálních věd, optimalizovaná alokace zdrojů, rozhodování ve veřejném sektoru, veřejné  programy, veřejné zakázky, veřejná správa.Martin Potůček

profesor, garant mgr. oboru veřejná a sociální politika (denní i kombi) a doktorského oboru veřejná a sociální politka

Kancelář: místnost 3007, budova B, 3. patro

Konzultační hodiny: termíny na: http://terms.fsv.cuni.cz

Odborné zájmy: regulační funkce trhu, státu a občanského sektoru; vládnutí (governance) v národním, evropském a globálním kontextu; vize a strategie - teoretická východiska, metodiky zpracování; důchodová reforma v České republiceVěra Tomandlová

lektorka a tajemnice katedry

Kancelář: místnost 3009, budova B, 3. patro

Konzultační hodiny: pondělí: 13,00-15,00 hod.


Arnošt Veselý

profesor, garant bc. oboru politologie a veřejná politika

Kancelář: místnost 3007, budova B, 3. patro

Konzultační hodiny: termíny na: http://terms.fsv.cuni.cz

Odborné zájmy: vzdělávací politika, analýza a tvorba veřejné politiky (policy analysis), metodologie společenských věd, sociologie, vzdělávání, analýza veřejné správy, policy work


Členové katedry

Pracovníci KVSP


Olga Angelovská

asistentka

Kancelář: místnost 3008, budova B, 3. patro

Konzultační hodiny: termíny na: http://terms.fsv.cuni.cz

Odborné zájmy: welfare state, zdravotní politika, migrační politika, rodinná politika


Karolína Dobiášová

odborná asistentka

Kancelář: místnost 3008, budova B, 3. patro

Konzultační hodiny: po předchozí emailové domluvě, úterý 14,00-16,00 hod., pátek 9,00-11,00 hod. č. 3008

Odborné zájmy: rodinná politika, zdravotní politika, migrační politika, sociální politika


Pavol Frič

docent, garant bc. oboru sociologie a sociální politika a mgr. oboru Public and Social Policy

Kancelář: místnost 3068, budova A, 3. patro

Konzultační hodiny: pondělí: 14,30-15,30 hod. č. 3068

Odborné zájmy: dobrovolnictví, občanský aktivismus, organizace občanské společnosti, analýza problému korupce a vzájemných vztahů elit a veřejnosti v České republice


Eva Hejzlarová

odborná asistentka

Kancelář: Místnost 3008, budova B, 3. patro

Konzultační hodiny: termíny na: http://terms.fsv.cuni.cz

Odborné zájmy: politika rovných příležitostí žen a mužů; kvalitativní metody; interpretativní policy analysis 


Jan Kohoutek

odborný asistent

Kancelář: místnost 3007, budova B, 3. patro

Konzultační hodiny: konzultace po předchozí domluvě na: kohoutek.jan@post.cz, č. 3007

Odborné zájmy: Design a formulace veřejných politik, implementace veřejných politik, výběr a aplikace nástrojů ve veřejně-politických procesech, profilace pracovníků centrálních orgánů státní správy, vztahy mezi politikou a veřejnou sférou, vysokoškolská politika v České republice a v zahraničí


Kotherová Zuzana

odborný asistent

Kancelář: místnost 3009, budova B, 3. patro

Konzultační hodiny: http://terms.fsv.cuni.cz

Odborné zájmy: ekonomie zdravotní péče, veřejná ekonomie, zdravotnické systémy v mezinárodní dimenzi, zdravotní pojištění, zdravotní politika


Miriam Kotrusová

odborná asistentka

Kancelář: místnost 3008, budova B, 3. patro

Konzultační hodiny: po předchozí emailové domluvě: úterý 9,00-11,00 hod. č. 3008

Odborné zájmy: politika zaměstnanosti a služby zaměstnanosti, sociální stát, jeho vývoj, typologie a současné problémy, neformální péče (rodinní pečovatelé, jejich postavení v systému dlouhodobé péče)


Vladimír Kváča

odborný asistent

Kancelář: místnost 3008, budova B, 3. patro

Konzultační hodiny: po předchozí emailové domluvě: čtvrtek 10:30-12,30 hod.

Odborné zájmy: analýza a tvorba veřejných politik


Magdalena Mouralová

asistentka

Kancelář: místnost 3012, budova B, 3. patro

Konzultační hodiny: termíny na: http://terms.fsv.cuni.cz

Odborné zájmy: vzdělávací politika, teorie veřejné politiky, metodologie společenských věd


Martin Nekola

odborný asistent, vedoucí katedry

Kancelář: místnost 3007, budova B, 3. patro

Konzultační hodiny: termíny na: http://terms.fsv.cuni.cz

Odborné zájmy: teorie veřejné politiky, drogová politika, dopadová evaluace, metodologie sociálních věd


Vilém Novotný

odborný asistent

Kancelář: místnost 3008, budova B, 3. patro

Konzultační hodiny: termíny na: http://terms.fsv.cuni.cz

Odborné zájmy: vztahy politiky (politics) a veřejných politik (policy), politické strany a veřejné politiky, expertiza v oblasti veřejných politik a politické strany, policy work; konceptualizace welfare state; vývoj studia veřejných politik; proces tvorby veřejných politik; vysokoškolská politika.František Ochrana

profesor

Kancelář: místnost 3012, budova B, 3. patro

Konzultační hodiny: termíny na: http://terms.fsv.cuni.cz

Odborné zájmy: metodologie sociálních věd, optimalizovaná alokace zdrojů, rozhodování ve veřejném sektoru, veřejné  programy, veřejné zakázky, veřejná správa.Martin Potůček

profesor, garant mgr. oboru veřejná a sociální politika (denní i kombi) a doktorského oboru veřejná a sociální politka

Kancelář: místnost 3007, budova B, 3. patro

Konzultační hodiny: termíny na: http://terms.fsv.cuni.cz

Odborné zájmy: regulační funkce trhu, státu a občanského sektoru; vládnutí (governance) v národním, evropském a globálním kontextu; vize a strategie - teoretická východiska, metodiky zpracování; důchodová reforma v České republiceVěra Tomandlová

lektorka a tajemnice katedry

Kancelář: místnost 3009, budova B, 3. patro

Konzultační hodiny: pondělí: 13,00-15,00 hod.


Arnošt Veselý

profesor, garant bc. oboru politologie a veřejná politika

Kancelář: místnost 3007, budova B, 3. patro

Konzultační hodiny: termíny na: http://terms.fsv.cuni.cz

Odborné zájmy: vzdělávací politika, analýza a tvorba veřejné politiky (policy analysis), metodologie společenských věd, sociologie, vzdělávání, analýza veřejné správy, policy work