Školení pro MPSV 2011-12
Školení pro MPSV 2011-12
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Školení pro MPSV


V období září 2011 – duben 2012 realizovali pracovníci KVSP ISS školení pro pracovníky odboru implementační struktury OP LZZ Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti metod analýzy a tvorby politik. Obsahem školení bylo zejména seznámení se všemi klíčovými aktivitami policy analysis (vymezení a strukturace problému, sběr a analýza dat, formulace cílů, návrh variant a jejich vyhodnocení). Podstatnou součástí kurzu byly praktické aplikace vyučovaných metod a heuristik na reálné aktivity zaměstnanců MPSV, zejména pak na vypisování výzev na předkládání grantových projektů OP LZZ. Celkem se školení zúčastnilo 26 zaměstnanců MPSV, přičemž 17 z nich obdrželo certifikát o úspěšném ukončení kurzu. V průběhu i na závěr školení proběhlo hodnocení ze strany účastníků. Hodnocení školení bylo velmi kladné (celková průměrná známka školení 1,5 na škále 1=výborný; 5= velmi špatný).


Školení pro MPSV 2011-12

Školení pro MPSV


V období září 2011 – duben 2012 realizovali pracovníci KVSP ISS školení pro pracovníky odboru implementační struktury OP LZZ Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti metod analýzy a tvorby politik. Obsahem školení bylo zejména seznámení se všemi klíčovými aktivitami policy analysis (vymezení a strukturace problému, sběr a analýza dat, formulace cílů, návrh variant a jejich vyhodnocení). Podstatnou součástí kurzu byly praktické aplikace vyučovaných metod a heuristik na reálné aktivity zaměstnanců MPSV, zejména pak na vypisování výzev na předkládání grantových projektů OP LZZ. Celkem se školení zúčastnilo 26 zaměstnanců MPSV, přičemž 17 z nich obdrželo certifikát o úspěšném ukončení kurzu. V průběhu i na závěr školení proběhlo hodnocení ze strany účastníků. Hodnocení školení bylo velmi kladné (celková průměrná známka školení 1,5 na škále 1=výborný; 5= velmi špatný).