Doktorské semináře VSP
Doktorské semináře VSP
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Veřejná a sociální politika: doktorský seminář

Seminář je základním fórem pro setkávání, komunikaci a diskusi o rozvíjení výzkumu v daném oboru mezi doktorandy, školiteli, garantem a pozvanými hosty. Studenti zde předkládají k diskusi pracovní verze svých doktorských prací nebo jejich částí, zaznívají referáty vybraných odborníků na témata věnovaná především teorii a metodologii oboru a kritické reflexe odborných děl. Dále jsou diskutovány aktuální otázky veřejné a sociální politiky u nás i ve světě.

Doktorské semináře VSP

Veřejná a sociální politika: doktorský seminář

Seminář je základním fórem pro setkávání, komunikaci a diskusi o rozvíjení výzkumu v daném oboru mezi doktorandy, školiteli, garantem a pozvanými hosty. Studenti zde předkládají k diskusi pracovní verze svých doktorských prací nebo jejich částí, zaznívají referáty vybraných odborníků na témata věnovaná především teorii a metodologii oboru a kritické reflexe odborných děl. Dále jsou diskutovány aktuální otázky veřejné a sociální politiky u nás i ve světě.