Pomocná vědecká činnost
Pomocná vědecká činnost
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Pomocná vědecká činnost studentů

n

ISS vypisuje výběrové řízení na stipendia na pomocnou vědeckou činnost studentů v období 1. 4. až 30. 11. 2018. Zúčastnit se mohou studenti všech bakalářských a magisterských oborů vyučovaných na ISS. Celková částka k rozdělení je 120 000 Kč. Počet udělených stipendií: čtyři až šest.

Stipendium je určeno pro studenty, kteří spolupracují nebo hodlají spolupracovat s pracovníkem/nicí ISS na vědecké činnosti nad rámec svých studijních povinností. Zájemci o stipendium, kteří se na žádném výzkumu zatím nepodílejí, by měli nejprve oslovit některého z pracovníků/nic ISS, nabídnout svou pomoc a v případě oboustranného zájmu se domluvit na spolupráci. Stipendium je vhodné i pro konící magistry, kteří hodlají pokračovat na ISS v doktorském studiu.


Žádost nemá předepsaný formulář, ale musí obsahovat:

  • informaci o prospěchu uchazeče v posledních dvou semestrech

  • záměr pomocné vědecké činnosti

  • doporučení akademického nebo vědeckého pracovníka/nice institutu, na jehož/jejíž vědecké činnosti se bude uchazeč podílet.


Při výběru bude posuzován dosavadní prospěch uchazeče, předložený záměr pomocné vědecké činnosti a jeho tématické anebo metodologické propojení s výzkumnými aktivitami na institutu.


Žádosti se odevzdávají v elektronické podobě řediteli ISS na emailovou adresu ( ) nejpozději v neděli 25. března 2018. S dotazy ohledně stipendia se obracejte na sekretariát ISS (případně ředitele ISS) nebo na loňské stipendisty.


Vybraní stipendisté 2017

Student/tka

Vedoucí

Kateřina Konrádová

Magdalena Mouralová

Jan Tesárek

Barbora Spalová

Maksym Kolomoiets

Martin Hájek

Petr Smolík

Martin Nekola

Tomáš Jarolím

Dino Numerato

Tereza Sedláčková

Barbora Spalová


Vybraní stipendisté 2016

Student/tka

Vedoucí

Hondlíková Kristýna

Eva Hejzlarová

Jeřábková Anna

Eva Hejzlarová

Kandusová Veronika

Eva Hejzlarová

Pešková Zuzana

Barbora Spalová

Procházka Michal

Vilém Novotný

Tremčinský Martin

Martin Hájek


Pomocná vědecká činnost

Pomocná vědecká činnost studentů

n

ISS vypisuje výběrové řízení na stipendia na pomocnou vědeckou činnost studentů v období 1. 4. až 30. 11. 2018. Zúčastnit se mohou studenti všech bakalářských a magisterských oborů vyučovaných na ISS. Celková částka k rozdělení je 120 000 Kč. Počet udělených stipendií: čtyři až šest.

Stipendium je určeno pro studenty, kteří spolupracují nebo hodlají spolupracovat s pracovníkem/nicí ISS na vědecké činnosti nad rámec svých studijních povinností. Zájemci o stipendium, kteří se na žádném výzkumu zatím nepodílejí, by měli nejprve oslovit některého z pracovníků/nic ISS, nabídnout svou pomoc a v případě oboustranného zájmu se domluvit na spolupráci. Stipendium je vhodné i pro konící magistry, kteří hodlají pokračovat na ISS v doktorském studiu.


Žádost nemá předepsaný formulář, ale musí obsahovat:


Při výběru bude posuzován dosavadní prospěch uchazeče, předložený záměr pomocné vědecké činnosti a jeho tématické anebo metodologické propojení s výzkumnými aktivitami na institutu.


Žádosti se odevzdávají v elektronické podobě řediteli ISS na emailovou adresu ( ) nejpozději v neděli 25. března 2018. S dotazy ohledně stipendia se obracejte na sekretariát ISS (případně ředitele ISS) nebo na loňské stipendisty.


Vybraní stipendisté 2017

Student/tka

Vedoucí

Kateřina Konrádová

Magdalena Mouralová

Jan Tesárek

Barbora Spalová

Maksym Kolomoiets

Martin Hájek

Petr Smolík

Martin Nekola

Tomáš Jarolím

Dino Numerato

Tereza Sedláčková

Barbora Spalová


Vybraní stipendisté 2016

Student/tka

Vedoucí

Hondlíková Kristýna

Eva Hejzlarová

Jeřábková Anna

Eva Hejzlarová

Kandusová Veronika

Eva Hejzlarová

Pešková Zuzana

Barbora Spalová

Procházka Michal

Vilém Novotný

Tremčinský Martin

Martin Hájek