Institut
Institut
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

O Institutu sociologických studií FSV UK

Institut sociologických studií (dále jen ISS FSV UK) je součástí Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (dále jen FSV UK). Ta vznikla v roce 1990 jako výraz potřeby pozdvihnout výuku sociálních věd i sociologický výzkum na standardní úroveň běžnou ve vyspělých zemích. ISS FSV UK vznikl v roce 1993 sloučením bývalé Katedry sociologie a sociální politiky a Ústavu sociálně politických věd FSV UK s cílem integrovat dvě základní funkce:

 • vychovávat vysokoškolsky vzdělané odborníky v oborech sociologie, sociální politiky a veřejné politiky;

 • rozvíjet vědeckou činnost v dané oblasti.

ISS FSV UK odpovídá za bakalářské studijní obory sociologie a sociální politika a sociologie a sociální antropologie, magisterské studijní obory veřejná a sociální politika a sociologie, doktorandské studium v oboru sociologie a v oboru veřejná sociální politika.


Vedení ISS FSV UK

Ředitel:

Zástupce ředitele:

Tajemnice:

Členové:

, předseda Oborové rady sociologie

, garant oborů Sociologie a sociální politika a Public and Social Policy

, vedoucí Katedry sociologie

, předseda oborové rady VSP, garant mg. oborů veřejná a sociální politika


, proděkan pro studijní záležitosti

Katedry na ISS FSV UK


Základní výzkumná témata řešená ISS

 • Aplikace kvantitativních i kvalitativních metod v sociologii

 • Výzkum formování a realizace veřejné politiky a veřejné správy v České republice

 • Analýza vývoje sociální politiky v České republice v mezinárodním srovnání

 • Analýza vývoje občanského (neziskového) sektoru v ČR v mezinárodním srovnání

 • Dějiny české a světové sociologie a dějiny empirického sociologického výzkumu

 • Komunikační výzkum, výzkum postojů a veřejného mínění

 • Rozvoj narativních, diskurzivních a textových analýz ve společenských vědách

 • Výzkum kolektivní paměti


Organizační řád ISS

Organizační řád ISS z 12. září 2013 - platný


Služby jiným organizacím

Nabízíme služby a školení pro státní správu, neziskové organizace, apod. Zatím jsme realizovali tato úspěšná školení:

 • pro pracovníky České školní inspekce školení zaměřené na metody sociologického výzkumu a zpracování dat (září-říjen 2011)

 • pro pracovníky odboru implementační struktury OP LZZ Ministerstva práce a sociálních věcí školení v oblasti metod analýzy a tvorby politik (září 2011 – duben 2012) více >>>

Institut

O Institutu sociologických studií FSV UK

Institut sociologických studií (dále jen ISS FSV UK) je součástí Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (dále jen FSV UK). Ta vznikla v roce 1990 jako výraz potřeby pozdvihnout výuku sociálních věd i sociologický výzkum na standardní úroveň běžnou ve vyspělých zemích. ISS FSV UK vznikl v roce 1993 sloučením bývalé Katedry sociologie a sociální politiky a Ústavu sociálně politických věd FSV UK s cílem integrovat dvě základní funkce:

ISS FSV UK odpovídá za bakalářské studijní obory sociologie a sociální politika a sociologie a sociální antropologie, magisterské studijní obory veřejná a sociální politika a sociologie, doktorandské studium v oboru sociologie a v oboru veřejná sociální politika.


Vedení ISS FSV UK

Ředitel:

Zástupce ředitele:

Tajemnice:

Členové:

, předseda Oborové rady sociologie

, garant oborů Sociologie a sociální politika a Public and Social Policy

, vedoucí Katedry sociologie

, předseda oborové rady VSP, garant mg. oborů veřejná a sociální politika


, proděkan pro studijní záležitosti

Katedry na ISS FSV UK


Základní výzkumná témata řešená ISS


Organizační řád ISS

Organizační řád ISS z 12. září 2013 - platný


Dokumenty ISS


Služby jiným organizacím

Nabízíme služby a školení pro státní správu, neziskové organizace, apod. Zatím jsme realizovali tato úspěšná školení:

Rozvoj ISS FSV UK

Návrh koncepce rozvoje Institutu sociologických studií (2013-2016)


Návrh koncepce rozvoje Institutu sociologických studií (2009-2012)