Ph.D. studium: Veřejná a sociální politika
Ph.D. studium: Veřejná a sociální politika
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Přijímací zkoušky: doktorské studium veřejné a sociální politiky


Studijní program: SOCIOLOGIE

Studijní obor: VEŘEJNÁ A SOCIÁLNÍ POLITIKA

Termín pro podání přihlášky do doktorského studia: 30. 4. 2018

Termín pro odevzdání projektu doktorské práce: 30.4. 2018

Termín přijímací zkoušky: 11. - 15. 6. 2018

Náhradní termín přijímací zkoušky: 25. 6. - 4. 7. 2018

Místo konání: ISS, U Kříže 8, Praha 5 - Jinonice

Ph.D. studium: Veřejná a sociální politika

Přijímací zkoušky: doktorské studium veřejné a sociální politiky


Studijní program: SOCIOLOGIE

Studijní obor: VEŘEJNÁ A SOCIÁLNÍ POLITIKA

Termín pro podání přihlášky do doktorského studia: 30. 4. 2018

Termín pro odevzdání projektu doktorské práce: 30.4. 2018

Termín přijímací zkoušky: 11. - 15. 6. 2018

Náhradní termín přijímací zkoušky: 25. 6. - 4. 7. 2018

Místo konání: ISS, U Kříže 8, Praha 5 - Jinonice