Doktorské seminářeVSP 2014/2015
Doktorské seminářeVSP 2014/2015
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Veřejná a sociální politika: doktorský seminář 2014/2015

PhD seminar Public and Social Policy 2014/2015Letní semestr/Summer term (sylabus a předběžný program seminářů )

(zpravidla středy od 16:30 na CESES, místnost 216, Celetná 20, Praha 1

without further notice, since 4:30 pm, CESES Lecture Room C3/216, Celetná 20, Prague 1)


NEJBLIŽŠÍ SEMINÁŘ/UPCOMING SEMINAR:

Seminář 20.5.2015 16.30 Jinonice, J3019

 • PhDr. Ivan Duškov

  Interní obhajoba -Vliv globalizace na formování politik

  Preliminary Defence –The Influence of Globalization on Policy Development


JIŽ PROBĚHLÉ SEMINÁŘE/PREVIOUS SEMINARS:

Seminář 13.5.2015 14.30-15.45, Jinonice, J3019

 • Wendell Goddard Public Policy and the Role of the State

Seminář 22.4.2015 16:30 CESES

 • PhDr. Witz Petr

  Interní obhajoba - Účinné vládnutí pro Public-Private Partnerships: výzvy a řešení pro stávající modely

  Preliminary Defence - Effective Governance for Public-Private Partnerships: Challenges and solutions for existing models

Seminář 8.4.2015 16:30 CESES

 • Prof. Stein Kuhnle (Hertie School of Governance) - The Nordic Welfare Model –Still a Supermodel?

Seminář 25.3.2015 16:30 CESES

 • Mgr. Magdalena Mouralová, PhDr. Eva Hejzlarová, Ph. D.

  Jak vést diplomové a bakalářské práce

  How to supervise master and bachelor thesis

Seminář 11.3.2015 16:30 CESES

 • Prof. Dr. Anke Hassel (Hertie School of Governance, Berlin) - Varieties of capitalism

Seminář 18.2.2015 16:30 CESES

 • „Čtenářský kroužek“ – prezentace přečtených publikací

  Readers' group“ – presentation of publication

Seminář 10.12.2014 16:30 CESES

 • Studenti prvního ročníku Představení nových studentů a témat disertačních prací

  Students of the 1st year Presentation of students of the 1st year and their dissertation themes


  Rokia Aidahis Aberra, M.A. The Roots of the Gender Gap: Evidence from Developing Countries


  PhDr. Ivan Duškov prezentace upraveného projektu dizertační práce Vliv globalizace na formování národních politik - případová studie Možnosti ukotvení, uplatnění a rozvoje principů strategického vládnutí na ministerstvu zdravotnictví ČR

Seminář 26.11.2014 16:30 CESES

 • Studenti prvního ročníku Představení nových studentů a témat disertačních prací

  Students of the 1st year Presentation of students of the 1st year and their dissertation themes


  PhD. Michaela Hiekischová Reforma politiky zaměstnanosti od roku 2011 a její důsledky na chod úřadů práce


  Ing. Michaela Tilton, MA Inovace ve vzdělávání a jejich význam ve vzdělávací politice


Seminář 5.11.2014 16:30 CESES

 • Dr. Paul Blokker Varieties of Democracy in Central and Eastern EuropeSeminář 22.10.2014 16:30 CESES

 • Studenti prvního ročníku Představení nových studentů a témat disertačních prací

  Students of the 1st year Presentation of students of the 1st year and their dissertation themes


  PhDr. Ivan Langr Veřejné zadávání v prostředí systémové korupceSeminář 8.10.2014 16:30 CESES, studenti 1. ročníku začínají již v 15:30

 • Prof. Martin Potůček - Zahájení akademického roku, aktuální informace o stavu oboru a výuky

  Prof. Martin Potůček - Opening of the academic year, current information about state of the art


  Studenti prvního ročníku Představení nových studentů a témat disertačních prací

  Students of the 1st year Presentation of students of the 1st year and their dissertation themes


  Mgr. Petra Kutálková Interní obhajoba - Obchodování s lidmi jako problém veřejné politiky

  Mgr. Petra Kutálková Preliminary Defence - Human trafficking as an public policy issue


Doktorské seminářeVSP 2014/2015Veřejná a sociální politika: doktorský seminář 2014/2015

PhD seminar Public and Social Policy 2014/2015Letní semestr/Summer term (sylabus a předběžný program seminářů )

(zpravidla středy od 16:30 na CESES, místnost 216, Celetná 20, Praha 1

without further notice, since 4:30 pm, CESES Lecture Room C3/216, Celetná 20, Prague 1)


NEJBLIŽŠÍ SEMINÁŘ/UPCOMING SEMINAR:

Seminář 20.5.2015 16.30 Jinonice, J3019


JIŽ PROBĚHLÉ SEMINÁŘE/PREVIOUS SEMINARS:

Seminář 13.5.2015 14.30-15.45, Jinonice, J3019

Seminář 22.4.2015 16:30 CESES

Seminář 8.4.2015 16:30 CESES

Seminář 25.3.2015 16:30 CESES

Seminář 11.3.2015 16:30 CESES

Seminář 18.2.2015 16:30 CESES

Seminář 10.12.2014 16:30 CESES

Seminář 26.11.2014 16:30 CESES


Seminář 5.11.2014 16:30 CESES


Seminář 22.10.2014 16:30 CESES


Seminář 8.10.2014 16:30 CESES, studenti 1. ročníku začínají již v 15:30