Hynek Jeřábek
Hynek Jeřábek
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.

Konzultační hodiny: 15:30 -16: 20

E-mail: hynek.jerabek@fsv.cuni.cz

profesní CV

SIS: kurzy



Odborné zájmy

metodologie sociologického výzkumu; historie empirického sociologického výzkumu; metodologické dílo Paula F. Lazarsfelda; péče o seniory v rodině; mezigenerační solidarita v rodině; „just in time“ research – hasičské výzkumné projekty;


Oblasti výuky

metody a techniky sociologického výzkumu; historie empirického výzkumu; obecná sociologická metodologie; analytické metody pro sociology; komunikační výzkum; kombinovaná: smíšená - kvalitativní i kvantitativní metodologie výzkumu


Stručný výběr publikací


Knihy, monografie:

Jeřábek, H. (2014) Slavné sociologické výzkumy 1899-1949 (The Famous Sociological Investigations 1899-1949). Praha: SLON, v tisku.

Jeřábek, H. a kol. (2013) Mezigenerační solidarita v péči o seniory. (Intergenerational Solidarity in Elderly Care). Praha: SLON. (H.J. pp. 13-125, 158-179, 239-291) cca 50% textu

Haas, Hannes – Jerabek, Hynek and Thomas Peterson (eds.) The Early Days of Survey Research and Their Importance Today. Wien, Braumüller Verlag, 2012.

Jeřábek, H. – Soukup, P. (eds.) Advanced Lazarsfeldian Methodology. Praha: Karolinum, 2008. (in English) 250 s. (hlavní editor a hlavní autor - 53% textu).


Kapitoly v knihách, monografiích:

Jerabek, H. (2012) Six Examples of Collaboration between Robert K. Merton and Paul F. Lazarsfeld. In: Haas, Hannes – Jerabek, Hynek and Thomas Peterson (eds.) The Early Days of Survey Research and Their Importance Today. Wien, Braumüller Verlag, 2012, pp. 2-27.

Jerabek, H. (2012) Three Stages of the Institutionalisation of Empirical Social Research. In: Haas, Hannes – Jerabek, Hynek and Thomas Peterson (eds.) The Early Days of Survey Research and Their Importance Today. Wien, Braumüller Verlag, 2012, pp. 100-118.

Jeřábek, H. Familiäre Altenpflege als Beispiel des sozialen Zusammenhalts. In Amann, A. – Kolland, F. (eds.) Das erzwungene Paradies des Alters? Fragen an eine kritische Gerontologie. VS Verlag, 2008. ISBN 978-3-531-15528-9, pp. 137-161.

Jeřábek, H. – Novák, M. The Political Socialization of Adolescents in the Period of Transition to Democracy. (A Generational Study of Czech Youth) In Farnen, R. F. et al (ed.) Democracies in Transition: Political Culture and Socialization Transformed in West and East. Oldenburg: Bibliotheks- und Informationssystem der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Verlag 2000, pp. 199-243.

Aniol et al. Returning to Europe: Central Europe between Internationalization and Institutionalization. In Katzenstein, P. (ed.) Tamed Power. Germany in Europe. Ithaca – London: Cornell University Press, 1997, pp. 195-250.


Články v zahraničních odborných časopisech:

Jeřábek, H. Gegenwärtige soziologische Schwerpunkte der Lazarsfeldforschung. (Main Points of Sociological Research about Paul Lazarsfeld). e-WISDOM, 2013, vol.5, no.1: 45-54. (in German)

Jeřábek, H. Merton and Lazarsfeld: spolupráce sociologické teorie s empirickým výzkumem. (Merton and Lazarsfeld: collaboration of sociological theory with empirical research). Sociológia, 2012, vol. 44, No. 1: 62–82 (in Czech)

Jeřábek, H. Paul Lazarsfeld – The Founder of Modern Empirical Sociology: A Hundred – Year Anniversary. International Journal for Public Opinion Research, 2001, Vol. 13, No. 3, pp. 229-244.

Jeřábek, H. Selected Bibliography of Paul Lazarsfeld’s Most Important Works. International Journal for Public Opinion Research, 2001, Vol. 13, No. 3, pp.322-325.

Jeřábek, H. Marienthal – The Beginnings of Lazarsfeld’s Empirical Sociology in Central Europe. (Research into a Community with High Unemployment.) Review of Sociology of the Hungarian Sociological Association, 2002, Vol. 8, No. 1, pp.113-137.

Matějů, P. – Večerník, J. and Jeřábek, H. Social structure, spatial structure and problems of urban research: the example of Prague. International Journal of Urban and Regional Research, 1979, No. 3, p. 181-201. (in English)


Články v českých odborných časopisech:

Jeřábek, H. – Rössler, J. a P. Sklenařík. Mediální obraz Karla Schwarzenberga v tištěných denících před prezidentskými volbami 2013. Naše společnost, 2013, vol. 11, č.2: 3-15.

Jeřábek, H. Chicagská sociologická škola a počátky Chicagské univerzity. Historická sociologie, 2013, vol.5, č. 2: 29-49.

Jeřábek, H. Spor o metodologii Whytovy Street Corner Society. Data a výzkum – SDA Info, 2013, vol. 7, č. 2: 149-165.

Jeřábek, H. The Philadelphia Negro – zapomenutý počátek sociologie ve Spojených státech amerických. (The Philadelphia Negro – the Forgotten Beginnings of Empirical Social Research in the USA). Historická sociologie, 2013, vol.5, č. 1: 55-73.






Hynek Jeřábek

Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.

Konzultační hodiny: 15:30 -16: 20

E-mail: hynek.jerabek@fsv.cuni.cz

profesní CV

SIS: kurzy



Odborné zájmy

metodologie sociologického výzkumu; historie empirického sociologického výzkumu; metodologické dílo Paula F. Lazarsfelda; péče o seniory v rodině; mezigenerační solidarita v rodině; „just in time“ research – hasičské výzkumné projekty;


Oblasti výuky

metody a techniky sociologického výzkumu; historie empirického výzkumu; obecná sociologická metodologie; analytické metody pro sociology; komunikační výzkum; kombinovaná: smíšená - kvalitativní i kvantitativní metodologie výzkumu


Stručný výběr publikací


Knihy, monografie:

Jeřábek, H. (2014) Slavné sociologické výzkumy 1899-1949 (The Famous Sociological Investigations 1899-1949). Praha: SLON, v tisku.

Jeřábek, H. a kol. (2013) Mezigenerační solidarita v péči o seniory. (Intergenerational Solidarity in Elderly Care). Praha: SLON. (H.J. pp. 13-125, 158-179, 239-291) cca 50% textu

Haas, Hannes – Jerabek, Hynek and Thomas Peterson (eds.) The Early Days of Survey Research and Their Importance Today. Wien, Braumüller Verlag, 2012.

Jeřábek, H. – Soukup, P. (eds.) Advanced Lazarsfeldian Methodology. Praha: Karolinum, 2008. (in English) 250 s. (hlavní editor a hlavní autor - 53% textu).


Kapitoly v knihách, monografiích:

Jerabek, H. (2012) Six Examples of Collaboration between Robert K. Merton and Paul F. Lazarsfeld. In: Haas, Hannes – Jerabek, Hynek and Thomas Peterson (eds.) The Early Days of Survey Research and Their Importance Today. Wien, Braumüller Verlag, 2012, pp. 2-27.

Jerabek, H. (2012) Three Stages of the Institutionalisation of Empirical Social Research. In: Haas, Hannes – Jerabek, Hynek and Thomas Peterson (eds.) The Early Days of Survey Research and Their Importance Today. Wien, Braumüller Verlag, 2012, pp. 100-118.

Jeřábek, H. Familiäre Altenpflege als Beispiel des sozialen Zusammenhalts. In Amann, A. – Kolland, F. (eds.) Das erzwungene Paradies des Alters? Fragen an eine kritische Gerontologie. VS Verlag, 2008. ISBN 978-3-531-15528-9, pp. 137-161.

Jeřábek, H. – Novák, M. The Political Socialization of Adolescents in the Period of Transition to Democracy. (A Generational Study of Czech Youth) In Farnen, R. F. et al (ed.) Democracies in Transition: Political Culture and Socialization Transformed in West and East. Oldenburg: Bibliotheks- und Informationssystem der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Verlag 2000, pp. 199-243.

Aniol et al. Returning to Europe: Central Europe between Internationalization and Institutionalization. In Katzenstein, P. (ed.) Tamed Power. Germany in Europe. Ithaca – London: Cornell University Press, 1997, pp. 195-250.


Články v zahraničních odborných časopisech:

Jeřábek, H. Gegenwärtige soziologische Schwerpunkte der Lazarsfeldforschung. (Main Points of Sociological Research about Paul Lazarsfeld). e-WISDOM, 2013, vol.5, no.1: 45-54. (in German)

Jeřábek, H. Merton and Lazarsfeld: spolupráce sociologické teorie s empirickým výzkumem. (Merton and Lazarsfeld: collaboration of sociological theory with empirical research). Sociológia, 2012, vol. 44, No. 1: 62–82 (in Czech)

Jeřábek, H. Paul Lazarsfeld – The Founder of Modern Empirical Sociology: A Hundred – Year Anniversary. International Journal for Public Opinion Research, 2001, Vol. 13, No. 3, pp. 229-244.

Jeřábek, H. Selected Bibliography of Paul Lazarsfeld’s Most Important Works. International Journal for Public Opinion Research, 2001, Vol. 13, No. 3, pp.322-325.

Jeřábek, H. Marienthal – The Beginnings of Lazarsfeld’s Empirical Sociology in Central Europe. (Research into a Community with High Unemployment.) Review of Sociology of the Hungarian Sociological Association, 2002, Vol. 8, No. 1, pp.113-137.

Matějů, P. – Večerník, J. and Jeřábek, H. Social structure, spatial structure and problems of urban research: the example of Prague. International Journal of Urban and Regional Research, 1979, No. 3, p. 181-201. (in English)


Články v českých odborných časopisech:

Jeřábek, H. – Rössler, J. a P. Sklenařík. Mediální obraz Karla Schwarzenberga v tištěných denících před prezidentskými volbami 2013. Naše společnost, 2013, vol. 11, č.2: 3-15.

Jeřábek, H. Chicagská sociologická škola a počátky Chicagské univerzity. Historická sociologie, 2013, vol.5, č. 2: 29-49.

Jeřábek, H. Spor o metodologii Whytovy Street Corner Society. Data a výzkum – SDA Info, 2013, vol. 7, č. 2: 149-165.

Jeřábek, H. The Philadelphia Negro – zapomenutý počátek sociologie ve Spojených státech amerických. (The Philadelphia Negro – the Forgotten Beginnings of Empirical Social Research in the USA). Historická sociologie, 2013, vol.5, č. 1: 55-73.