Miriam Kotrusová
Miriam Kotrusová
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Mgr. Miriam Kotrusová, Ph. D.

Kancelář: místnost 3008, budova B, 3. patro

E-mail: miriam.kotrusova@fsv.cuni.cz


profesní CV, nabídka témat prací

kurzy, konzultační hodiny ( SIS) publikace


Odborné zájmy

Politika zaměstnanosti a služby zaměstnanosti, Sociální stát, jeho vývoj, typologie a současné problémy, Neformální péče (rodinní pečovatelé, jejich postavení v systému dlouhodobé péče)


Oblasti výuky

Sociální politikaVybrané publikace

Kotrusová, M., Dobiášová, K., Hošťálková, J. Role rodinných pečovatelů v systému sociální a zdravotní péče v ČR. 2013. Fórum sociální politiky. Číslo 6. 2013. str. 10-20. ISSN 1802-5854.


Dobiášová, K., Kotrusová, M., Hošťálková,  J.  Dlouhodobá péče o seniory a osoby se zdravotním postižením perspektivou neformálních pečujících. Zdravotnictví v České republice. 2013, roč. 16, č. 2, str. 2-10. ISSN 1213-6050.


Štanclová, T.,  Kotrusová, M.  Ústavní péče v ČR : předpoklad nebo překážka úspěšné integrace mladých lidí do společnosti? Aktuální otázky teorie a praxe sociální politiky. 2013, roč. 7, č. 2, str. 115-128. ISSN 1804-9095


Kotrusová, M. - Dobiášová, K. Česká republika na rozcestí mezi domácí a institucionální péčí o seniory. Fórum sociální politiky. 2012, roč. 6, č. 6, s. 2-8. ISSN 1802-5854.


Kotrusová, M., Janečková, H., Angelovská, O., Dobiášová, K. Potřeba sociálně-zdravotních služeb pro seniory v Praze. Reflexe současného stavu. Zdravotnictví v České republice. 2012, roč. 15, č. 2, s. 5-17. ISSN 1213-6050.


Kyzlinková, R., Kotrusová, M. Zaměstnanost starších osob na částečný úvazek: role zdravotního stavu. Fórum sociální politiky. 2009, číslo 3., str. 7-14. ISSN 1802-5854.


Miriam Kotrusová

Mgr. Miriam Kotrusová, Ph. D.

Kancelář: místnost 3008, budova B, 3. patro

E-mail: miriam.kotrusova@fsv.cuni.cz


profesní CV, nabídka témat prací

kurzy, konzultační hodiny ( SIS) publikace


Odborné zájmy

Politika zaměstnanosti a služby zaměstnanosti, Sociální stát, jeho vývoj, typologie a současné problémy, Neformální péče (rodinní pečovatelé, jejich postavení v systému dlouhodobé péče)


Oblasti výuky

Sociální politikaVybrané publikace

Kotrusová, M., Dobiášová, K., Hošťálková, J. Role rodinných pečovatelů v systému sociální a zdravotní péče v ČR. 2013. Fórum sociální politiky. Číslo 6. 2013. str. 10-20. ISSN 1802-5854.


Dobiášová, K., Kotrusová, M., Hošťálková,  J.  Dlouhodobá péče o seniory a osoby se zdravotním postižením perspektivou neformálních pečujících. Zdravotnictví v České republice. 2013, roč. 16, č. 2, str. 2-10. ISSN 1213-6050.


Štanclová, T.,  Kotrusová, M.  Ústavní péče v ČR : předpoklad nebo překážka úspěšné integrace mladých lidí do společnosti? Aktuální otázky teorie a praxe sociální politiky. 2013, roč. 7, č. 2, str. 115-128. ISSN 1804-9095


Kotrusová, M. - Dobiášová, K. Česká republika na rozcestí mezi domácí a institucionální péčí o seniory. Fórum sociální politiky. 2012, roč. 6, č. 6, s. 2-8. ISSN 1802-5854.


Kotrusová, M., Janečková, H., Angelovská, O., Dobiášová, K. Potřeba sociálně-zdravotních služeb pro seniory v Praze. Reflexe současného stavu. Zdravotnictví v České republice. 2012, roč. 15, č. 2, s. 5-17. ISSN 1213-6050.


Kyzlinková, R., Kotrusová, M. Zaměstnanost starších osob na částečný úvazek: role zdravotního stavu. Fórum sociální politiky. 2009, číslo 3., str. 7-14. ISSN 1802-5854.