setrnost a hospodarnost
setrnost a hospodarnost
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Šetrnost a hospodárnost v časech krize: ekonomické chování v rodinném a veřejném diskurzu v dnešní české společnosti

Číslo grantu: 15-04863S

Období: 2015-2017


Abstrakt:

Projekt se zabývá aktuální situací institucionálně deklarované, široce vnímané a mediálně diskutované ekonomické nestability. Zaměřuje se na diskurzní konstrukci a průběžnou respecifikaci ekonomického (ve smyslu šetrného a hospodárného) chování. Distinkce šetrnosti (tj. osobní ctnosti) a hospodárnosti (tj. organizační efektivnosti) bude využita jako heuristický nástroj k popisu a porozumění argumentační rozporuplnosti diskurzu o povaze, příčinách a důsledcích současné hospodářské nestability. Datový korpus bude tvořen vzorky českého veřejného a rodinného diskurzu (mediální diskuse a rodinné konverzace). Očekáváme, že projekt povede k a) nalezení a klasifikaci manifestních a latentních norem spojených s každodenními kategoriemi ekonomického chování, b) zodpovězení otázky, zda rodinný diskurz o ekonomických ctnostech čerpá více z veřejného diskurzu nebo rodinného habitu, a k c) popisu procesů udílení smyslu, ovlivňovaných veřejným a rodinným diskurzem, s jejichž pomocí se lidé orientují v situaci finanční nejistoty a ekonomické nestability.

setrnost a hospodarnost

Šetrnost a hospodárnost v časech krize: ekonomické chování v rodinném a veřejném diskurzu v dnešní české společnosti

Číslo grantu: 15-04863S

Období: 2015-2017


Abstrakt:

Projekt se zabývá aktuální situací institucionálně deklarované, široce vnímané a mediálně diskutované ekonomické nestability. Zaměřuje se na diskurzní konstrukci a průběžnou respecifikaci ekonomického (ve smyslu šetrného a hospodárného) chování. Distinkce šetrnosti (tj. osobní ctnosti) a hospodárnosti (tj. organizační efektivnosti) bude využita jako heuristický nástroj k popisu a porozumění argumentační rozporuplnosti diskurzu o povaze, příčinách a důsledcích současné hospodářské nestability. Datový korpus bude tvořen vzorky českého veřejného a rodinného diskurzu (mediální diskuse a rodinné konverzace). Očekáváme, že projekt povede k a) nalezení a klasifikaci manifestních a latentních norem spojených s každodenními kategoriemi ekonomického chování, b) zodpovězení otázky, zda rodinný diskurz o ekonomických ctnostech čerpá více z veřejného diskurzu nebo rodinného habitu, a k c) popisu procesů udílení smyslu, ovlivňovaných veřejným a rodinným diskurzem, s jejichž pomocí se lidé orientují v situaci finanční nejistoty a ekonomické nestability.