Doktorské semináře VSP 2015/2016
Doktorské semináře VSP 2015/2016
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Veřejná a sociální politika: doktorský seminář 2015/2016

PhD seminar Public and Social Policy 2015/2016Letní semestr/Summer term (sylabus a předběžný program seminářů )

(zpravidla středy od 16:30 na CESES, místnost 216, Celetná 20, Praha 1

without further notice, since 4:30 pm, CESES Lecture Room C3/216, Celetná 20, Prague 1)


NEJBLIŽŠÍ SEMINÁŘ/UPCOMING SEMINAR:


JIŽ PROBĚHLÉ SEMINÁŘE/PREVIOUS SEMINARS:

Hnízdo 31.5.2016 14:00 CESES

 • Řešení aktuálních problémů v dizertacích (Tušková, Angelovská, Bodnár a Hedbávný)

Seminář 18.5.2016 16.00 Jinonice

 • Mgr. Kamila Vlčková - Prezentace doktorské práce

Hnízda 2 - 16:00 nebo 16.30 CESES

 • 11.5. 16:00 Doc. Veselý   Publikování v odborných časopisech a komentování již napsaných textů

  20.4. 16:30  Prof. Ochrana   Komentované čtení publikace Richarda Rorty Philosophy and the Mirror of Nature

  13.4. 16:30 Prof. Potůček   Publikace Veřejná politika

Hnízda 1 - 16:00 nebo 16.30 CESES

 • 23.3. 16:30  Prof. Ochrana   Diskuze k práci Dvě dogmata empirismu

  30.3. 16:00 Doc. Veselý     Možnosti publikování v odborných časopisech

  6.4. 16:30 Prof. Potůček   Současný stav prací na dizertacích

Seminář 16.3.2016 16.30 CESES

 • Prof. František Ochrana - Úvod do metodologie W.V.O.Quine/Introduction to methodology W.V.O.Quine


  Mgr. Martina Štěpánková Štýbrová - Prezentace projektu doktorské práce / Presentation of dissertation projects

Seminář 2.3.2016 16.30 CESES

 • Mgr. Markéta Havelková - Prezentace projektu doktorské práce/

  Presentation of dissertation projects

  Mgr. Richard Kokeš - Prezentace projektu doktorské práce /

  Presentation of dissertation projects

Seminář 24.2.2016 16.30 CESES

 • Mgr. Trlifajová Lucie - Prezentace projektu doktorské práce/

  Presentation of dissertation projects

  PhDr. Ing. Petr Stehlík - Prezentace projektu doktorské práce /

  Presentation of dissertation projects

Seminář 16.12.2015 15.30 Jinonice místnost 6004

 • Eva Tušková - prezentace současného stavu zpracování dizertační práce

Hnízda - 6. seminář

 • Prof. Ochrana 5.11. 16:30 CESES

  Prof. Potůček 2.12. 16:00 CESES

  Doc. Veselý 2.12. 16:30 CESES

Seminář 18.11.2015 16.30 CESES

 • Prof. Martin Potůček - Vybrané teorie veřejné politiky

  Selected theories of public policy

Hnízda - 4. seminář

 • 5.11. 16:30-18:30 CESES 216 - Korupce/Vládnutí/Financování (Prof. Ochrana) - diskuze problémů psaných prací, příprava na GAUK, konferenční příspěvek a článek


  5.11. 14:30-16:30 CESES 216 - Public Administration & Sociální Politika & Metodologie (Doc. Veselý) - diskuze prací Trlifajové Lucie, Hiekischové Michaely


  6.11. 14:30-16:30 CESES 216 - Globální veřejné politiky a zdravotní politika (Prof. Potůček, Dr. Háva) - diskuze prací Olgy Angelovské, Karolíny Dobiášové

Seminář 21.10.2015 16.30 CESES

 • Prof. Dr. Olga Borodkina (St. Petersburg State University, Russia)

  Social policy in Russia

Seminář 14.10.2015 16.30 CESES

 • Témata výzkumných projektů studentů 1. ročníku


  Hnízda – podskupiny: ustavení, program a harmonogram činnosti

  Nests – subgroups: creation, program, and time-table of activities


Seminář 7.10.2015 17.00 CESES

 • Prof. Martin Potůček - Zahájení akademického roku, aktuální informace o stavu oboru a výuky

  Prof. Martin Potůček - Opening of the academic year, current information about state of the art

Doktorské semináře VSP 2015/2016Veřejná a sociální politika: doktorský seminář 2015/2016

PhD seminar Public and Social Policy 2015/2016Letní semestr/Summer term (sylabus a předběžný program seminářů )

(zpravidla středy od 16:30 na CESES, místnost 216, Celetná 20, Praha 1

without further notice, since 4:30 pm, CESES Lecture Room C3/216, Celetná 20, Prague 1)


NEJBLIŽŠÍ SEMINÁŘ/UPCOMING SEMINAR:


JIŽ PROBĚHLÉ SEMINÁŘE/PREVIOUS SEMINARS:

Hnízdo 31.5.2016 14:00 CESES

Seminář 18.5.2016 16.00 Jinonice

Hnízda 2 - 16:00 nebo 16.30 CESES

Hnízda 1 - 16:00 nebo 16.30 CESES

Seminář 16.3.2016 16.30 CESES

Seminář 2.3.2016 16.30 CESES

Seminář 24.2.2016 16.30 CESES

Seminář 16.12.2015 15.30 Jinonice místnost 6004

Hnízda - 6. seminář

Seminář 18.11.2015 16.30 CESES

Hnízda - 4. seminář

Seminář 21.10.2015 16.30 CESES

Seminář 14.10.2015 16.30 CESES


Seminář 7.10.2015 17.00 CESES