Komparativní výzkum cílových populací v České republice: záleží na obsahu veřejných politik?
Komparativní výzkum cílových populací v České republice: záleží na obsahu veřejných politik?
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Komparativní výzkum cílových populací v České republice: záleží na obsahu veřejných politik?

Hlavní řešitel: Mgr. Martin Nekola Ph.D.

Výzkumný tým: O. Angelovská, K. Dobiášová, E. Hejzlarová, M. Jelínková, J. Kohoutek, M. Kotrusová, M. Mouralová, M. Nekola, V. Novotný, A. Veselý


Registrační číslo 16-14292S


2016-2018


Projekt si klade za cíl porozumět tvorbě obsahu veřejných politik (tzv. policy design) zaměřených na různé cílové populace (jako jsou senioři, matky samoživitelky, akademičtí pracovníci a další) a zpětnému působení těchto politik na politické procesy v České republice. Tvorbu veřejných politik chápeme jako komplexní proces, jehož různé mechanizmy se snažíme popsat a odhalit cesty, kterými se veřejné politiky vynořují, přetrvávají nebo naopak mění v čase, popř. zanikají. Projekt teoreticky i empiricky rozvíjí vztahy mezi jednotlivými prvky veřejných politik (pravidla, nástroje apod.) a cílovými populacemi a usiluje o integraci teorie sociální konstrukce cílových populací s dalšími teoriemi veřejné politiky, především pak s teoriemi vzájemného učení (policy learning). Projekt je empiricky zaměřený a využívá strategii vícepřípadové studie. Hlavními metodami výzkumu jsou "process tracing" a kvalitativní komparativní analýza (QCA).Does Policy Design Matter? A Comparative Study of Target Populations in the Czech Republic


The main goal of the project is to improve our understanding of the ways public policies are designed for different target populations (such as seniors, single mothers, university professors and others) and how these policies further influence subsequent political processes in the Czech Republic. Taking into account the inherent complexity of policy-making, we aim to describe and explain different mechanisms of policy design, i.e. to elaborate on the single or (more likely) multiple paths by which public policies emerge, endure and/or change. In particular, we will further develop, both theoretically and empirically, the relationship between policy design components (rules, tools etc.) and target populations and integrate policy design more fully with other theories of public policy, especially policy learning theories. The project is empirical in its nature and utilizes a mixed method multiple-case study research strategy. The main methods are process tracing and qualitative comparative analysis (QCA).

Komparativní výzkum cílových populací v České republice: záleží na obsahu veřejných politik?

Komparativní výzkum cílových populací v České republice: záleží na obsahu veřejných politik?

Hlavní řešitel: Mgr. Martin Nekola Ph.D.

Výzkumný tým: O. Angelovská, K. Dobiášová, E. Hejzlarová, M. Jelínková, J. Kohoutek, M. Kotrusová, M. Mouralová, M. Nekola, V. Novotný, A. Veselý


Registrační číslo 16-14292S


2016-2018


Projekt si klade za cíl porozumět tvorbě obsahu veřejných politik (tzv. policy design) zaměřených na různé cílové populace (jako jsou senioři, matky samoživitelky, akademičtí pracovníci a další) a zpětnému působení těchto politik na politické procesy v České republice. Tvorbu veřejných politik chápeme jako komplexní proces, jehož různé mechanizmy se snažíme popsat a odhalit cesty, kterými se veřejné politiky vynořují, přetrvávají nebo naopak mění v čase, popř. zanikají. Projekt teoreticky i empiricky rozvíjí vztahy mezi jednotlivými prvky veřejných politik (pravidla, nástroje apod.) a cílovými populacemi a usiluje o integraci teorie sociální konstrukce cílových populací s dalšími teoriemi veřejné politiky, především pak s teoriemi vzájemného učení (policy learning). Projekt je empiricky zaměřený a využívá strategii vícepřípadové studie. Hlavními metodami výzkumu jsou "process tracing" a kvalitativní komparativní analýza (QCA).Does Policy Design Matter? A Comparative Study of Target Populations in the Czech Republic


The main goal of the project is to improve our understanding of the ways public policies are designed for different target populations (such as seniors, single mothers, university professors and others) and how these policies further influence subsequent political processes in the Czech Republic. Taking into account the inherent complexity of policy-making, we aim to describe and explain different mechanisms of policy design, i.e. to elaborate on the single or (more likely) multiple paths by which public policies emerge, endure and/or change. In particular, we will further develop, both theoretically and empirically, the relationship between policy design components (rules, tools etc.) and target populations and integrate policy design more fully with other theories of public policy, especially policy learning theories. The project is empirical in its nature and utilizes a mixed method multiple-case study research strategy. The main methods are process tracing and qualitative comparative analysis (QCA).