Hodnocení potřeb rodinných příslušníků pečujících o seniory
Hodnocení potřeb rodinných příslušníků pečujících o seniory
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Hodnocení potřeb rodinných příslušníků pečujících o seniory

Projekt řešen primárně na Filosofické fakultě UK, za ISS se účastní Hynek Jeřábek a Jiří Remr


Řešitelský tým: PhDr. Eva Dragomirecká, PhD.; PhDr. Andrea Dvořáková; doc. MUDr. Iva Holmerová, CSc; PhDr. Eva Jarolímová; prof. PhDr. H. Jeřábek, CSc; PhDr. Anna Kvirencová; Mgr. Martina Mátlová; Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D.


Podpora rodinných pečovatelů je důležitým tématem v souvislosti s prodlužující se délkou života a uznáním práva člověka na život v domácím prostředí. Hlavním předmětem projektu je analýza potřeb rodinných pečujících o seniory s cílem specifikovat model měnících se potřeb pečujících v jednotlivých fázích péče ve vztahu k charakteristikám individuálních aktérů, rodiny, širší komunity a systému zdravotní a sociální péče. Cílem projektu je poznat, jaké potřeby pečujících jsou zásadní v jednotlivých fázích péče a jaké faktory jsou podstatné při rozhodování o pokračování v péči. Záměrem projektu je vyvinout a ověřit metody hodnocení intervencí pro pečující o seniory.

Hodnocení potřeb rodinných příslušníků pečujících o seniory

Hodnocení potřeb rodinných příslušníků pečujících o seniory

Projekt řešen primárně na Filosofické fakultě UK, za ISS se účastní Hynek Jeřábek a Jiří Remr


Řešitelský tým: PhDr. Eva Dragomirecká, PhD.; PhDr. Andrea Dvořáková; doc. MUDr. Iva Holmerová, CSc; PhDr. Eva Jarolímová; prof. PhDr. H. Jeřábek, CSc; PhDr. Anna Kvirencová; Mgr. Martina Mátlová; Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D.


Podpora rodinných pečovatelů je důležitým tématem v souvislosti s prodlužující se délkou života a uznáním práva člověka na život v domácím prostředí. Hlavním předmětem projektu je analýza potřeb rodinných pečujících o seniory s cílem specifikovat model měnících se potřeb pečujících v jednotlivých fázích péče ve vztahu k charakteristikám individuálních aktérů, rodiny, širší komunity a systému zdravotní a sociální péče. Cílem projektu je poznat, jaké potřeby pečujících jsou zásadní v jednotlivých fázích péče a jaké faktory jsou podstatné při rozhodování o pokračování v péči. Záměrem projektu je vyvinout a ověřit metody hodnocení intervencí pro pečující o seniory.