Dynamika chudoby a sociálního vyloučení v České republiky
Dynamika chudoby a sociálního vyloučení v České republiky
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Dynamika chudoby a sociálního vyloučení v České republiky

Hlavní řešitel: Karel Čada


Výzkumný tým: Karel Čada, Daniel Prokop, Petr Soukup, Ondřej Špaček, Milan Tuček


2016-2018


Cílem výzkumného projektu je rozkrýt a popsat vybrané aspekty dynamiky chudoby a sociálního vyloučení v České republice. Projekt se zaměří na otázky temporálního charakteru (trvalosti) chudoby a sociálního vyloučení vzhledem k ohroženým segmentů populace, otázky příčin vzniku i posilování chudoby v longitudinálním pohledu a otázky reprezentace chudoby a sociálního vyloučení ve veřejném diskursu. Pro zodpovězení těchto otázek projekt vytěží existující kvantitativní data, zejména panelové socioekonomické výzkumy (EU- SILC), a vytvoří korpus mediálních, legislativních a programových textů. Pomocí individuálních dat budeme analyzovat změny parametrů v čase, a tak získáme detailnější popis charakteru chudoby a sociálního vyloučení v ČR. Návazně budeme sledovat to, jak s tímto obrazem korespondují reprezentace chudoby a sociálního vyloučení v mediálním diskursu a veřejných politikách. Vedle detailního popisu vzorců chudoby, tak projekt odpoví na otázku, do jaké míry sledované vzorce rezonují s veřejným diskursem chudoby a sociálního vyloučení.

Dynamika chudoby a sociálního vyloučení v České republiky

Dynamika chudoby a sociálního vyloučení v České republiky

Hlavní řešitel: Karel Čada


Výzkumný tým: Karel Čada, Daniel Prokop, Petr Soukup, Ondřej Špaček, Milan Tuček


2016-2018


Cílem výzkumného projektu je rozkrýt a popsat vybrané aspekty dynamiky chudoby a sociálního vyloučení v České republice. Projekt se zaměří na otázky temporálního charakteru (trvalosti) chudoby a sociálního vyloučení vzhledem k ohroženým segmentů populace, otázky příčin vzniku i posilování chudoby v longitudinálním pohledu a otázky reprezentace chudoby a sociálního vyloučení ve veřejném diskursu. Pro zodpovězení těchto otázek projekt vytěží existující kvantitativní data, zejména panelové socioekonomické výzkumy (EU- SILC), a vytvoří korpus mediálních, legislativních a programových textů. Pomocí individuálních dat budeme analyzovat změny parametrů v čase, a tak získáme detailnější popis charakteru chudoby a sociálního vyloučení v ČR. Návazně budeme sledovat to, jak s tímto obrazem korespondují reprezentace chudoby a sociálního vyloučení v mediálním diskursu a veřejných politikách. Vedle detailního popisu vzorců chudoby, tak projekt odpoví na otázku, do jaké míry sledované vzorce rezonují s veřejným diskursem chudoby a sociálního vyloučení.