Doktorské semináře VSP 2016/2017
Doktorské semináře VSP 2016/2017
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Veřejná a sociální politika: doktorský seminář 2016/2017

PhD seminar Public and Social Policy 2016/2017Zimní semestr/Winter term (sylabus LS 2016/2017)

(zpravidla středy od 16:30 na CESES, místnost 216, Celetná 20, Praha 1

without further notice, since 4:30 pm, CESES Lecture Room C3/216, Celetná 20, Prague 1)


NEJBLIŽŠÍ SEMINÁŘ/UPCOMING SEMINAR:

Seminář 17.5.2017 16:30

 • Prof. František Ochrana - diskuze textů Kniha/Book:  Kniha/Book: Bashkar: A Realist Theory of Science

  Podklady k semináři viz email z 27.11.2016


JIŽ PROBĚHLÉ SEMINÁŘE/PREVIOUS SEMINARS:

Seminář 15.5.2017 16:00

 • Prof. Arnošt Veselý - diskuze textů Silvie Pýchové Sebepoznání a jeho rozvoj prostřednictvím veřejné politiky jako faktor volby středoškolského oboru a Richarda Kokeše Integrated services: a better way to tackle “wicked” social problems?


  Podklady k semináři viz email z 13.5.2017

Seminář 3.5.2017 16:30

 • Olga Angelovská - Presentation of actual state of disserttion

Seminář 19.4.2017 16:30

 • Prof. Martin Potůček - Diskuze textu/Discussion of paper -

  Popering-Verkerk, van Buuren: Decision-Making Patterns in Multilevel Governance: The contribution of informal and procedural interactions to significant multilevel decisions.

Seminář 28.3.2017 16:30

 • Prof. Martin Potůček - Diskuze textu/Discussion of paper - Wolf: Mixed Methods and Triangulation Strategies

Seminář 20.3.2017 16:00

 • Prof. Arnošt Veselý - diskuze Standardizace a standardy ve veřejné politice

Seminář 15.3.2017 16:30

 • Prof. František Ochrana - diskuze textů Kniha/Book:  Two cultures; + J.Ortega y Gasset: Vzpoura davů


  Podklady k semináři viz email z 11.2.2017

Seminář 1.3.2017 16:30

 • Jitka Hošťálková,Marcela Janečková Kravcic, Petra Nováčková, Martha Amoako

  Představení nových studentů a témat disertačních prací/Presentation of students of the 1st year and their dissertation topics

Seminář 22.2.2017 16:30

 • Vladimíra Tomášková Životní hodnoty, potřeby a kvalita života osob se zdravotním postižením/Life values, needs and quality of life of persons with disabilities

  Preliminary Defence


  Štěpán Mairovský, Silvie Pýchová

  Představení nových studentů a témat disertačních prací/Presentation of students of the 1st year and their dissertation topics

Seminář 14.12.2016 16:30

 • Steven Gawthrope Rethinking Corruption in the Czech Republic: A Mixed-Methods Approach to a Systemic Problem

  Preliminary Defence

Hnízdo 7.12.2016 15:30

 • Prof. Martin Potůček - discussion of paper - prof. Iris Geva-May

  Continuation of the discussion on Geva-May´s paper "Cultural Theory: The Neglected Variable in the Craft of Policy Analysis", pp. 251-261.

  Intro of papers suggested by members of nest

  Findor: Moral Foundation of Welfare Attitudes

  Moreno/Palier: The Europeanisation of Welfare. Too many MBs.

  Poppering-Verkehr/van Buuren: Decision-making patterns in Multilevel Governance

  Savickas: Helping people choose jobs

  Wolf: Mixed Methods and Traangulation Strategies

Hnízdo pondělí 28.11.2016 16:00

 • Prof. Arnošt Veselý - Metoda "Případová studie"


  Podklady k semináři viz email z 1.11.2016

Hnízdo 23.11.2016 16:00

 • Prof. František Ochrana - diskuze textů Richarda Rortyho


  Podklady k semináři viz email z 11.10.2016

Seminář 9.11.2016 16:30

 • Prof. Martin Potůček

  Setkání uprostřed semestru: výměna relevantních informací, otevřené diskusní fórum

  Midterm gathering: sharing relevant information, open space for discussions

Hnízdo pondělí 31.10.2016 16:00

 • Prof. Arnošt Veselý - Metoda process tracing v aplikacích


  Podklady a informace k hnízdu viz email z 18.10.2016

Hnízdo 26.10.2016 16:00

 • Prof. František Ochrana - diskuze článku Quinovu práci "O čem to je?"


  Informace a další podklady k semináři viz email z 11.10.2016

Hnízdo 19.10.2016 15:00

 • Prof. Martin Potůček - discussion of paper - prof. Iris Geva-May „Cultural Theory: The Neglected Variable in the Craft of Policy Analysis


  Please prepare:

  1. Reflection of this paper as a whole, or its selected part(s) with relevant references;

  2. What you do not understand;

  3. In what it might contribute to the development of your doctoral thesis.

Seminář 12.10.2016 17.00 CESES

 • Prof. Martin Potůček - Zahájení akademického roku, aktuální informace o stavu oboru a výuky

  Prof. Martin Potůček - Opening of the academic year, current information about state of the art

Doktorské semináře VSP 2016/2017Veřejná a sociální politika: doktorský seminář 2016/2017

PhD seminar Public and Social Policy 2016/2017Zimní semestr/Winter term (sylabus LS 2016/2017)

(zpravidla středy od 16:30 na CESES, místnost 216, Celetná 20, Praha 1

without further notice, since 4:30 pm, CESES Lecture Room C3/216, Celetná 20, Prague 1)


NEJBLIŽŠÍ SEMINÁŘ/UPCOMING SEMINAR:

Seminář 17.5.2017 16:30


JIŽ PROBĚHLÉ SEMINÁŘE/PREVIOUS SEMINARS:

Seminář 15.5.2017 16:00

Seminář 3.5.2017 16:30

Seminář 19.4.2017 16:30

Seminář 28.3.2017 16:30

Seminář 20.3.2017 16:00

Seminář 15.3.2017 16:30

Seminář 1.3.2017 16:30

Seminář 22.2.2017 16:30

Seminář 14.12.2016 16:30

Hnízdo 7.12.2016 15:30

Hnízdo pondělí 28.11.2016 16:00

Hnízdo 23.11.2016 16:00

Seminář 9.11.2016 16:30

Hnízdo pondělí 31.10.2016 16:00

Hnízdo 26.10.2016 16:00

Hnízdo 19.10.2016 15:00

Seminář 12.10.2016 17.00 CESES