Zdeněk Uherek
Zdeněk Uherek
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.


ředitel Institutu sociologických studií

Kancelář: místnost 3073, budova A, 3 patro


Konzultační hodiny po dohodě


Odborné zájmy: sociální antropologie, migrace, urbánní antropologie, antropologie Evropy, menšiny, Češi v zahraničí, romistikaVýzkumné oblasti

Imigrace do České republiky, Češi v zahraničí, romské migrace, město a veřejný prostor


Fieldwork experience: Czech Republic (since 1980 continually); Bosnia and Herzegovina (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2010, 2011); Kazakhstan (1998, 1999); France (1998); Ukraine (2000, 2001, 2002, 2010); Slovakia (2003, 2004, 2008, 2015, 2016); Croatia (2004); Romania (2005, 2006); Canada (2006, 2010, 2016); Indonesia (2008); Serbia (2011); Macedonia (2013);

Selected research projects:

2015–2016 Visegrad Fund: Cross-border cooperation during the crisis on neighbor´s soil. Co–principal investigator. Proposer: University of Warsaw.

2013–2014 Open City Fund. Analýza uživatelů a užívání městského veřejného prostoru hl. m. Prahy. Priincipal investigator.

2009 – 2013 COST – Remaking Borders. FP 7, Coordinator in the Czech Republic, principal investigator: Manchester University.

2011 – 2012 European Refugee Fund. Analysis of the State Integration Programme for Recognized Refugees. Principal investigator.

2008 – 2011 Grant Agency of the Czech Republic. Identity and Sociability of Immigrants From the Former Soviet Union. Subsequent research. Principal investigatoor.

2005 – 2011 FP 6 Centres of Excellence. Sustainable development in a diverse world. Team leader in the Czech Republic. Principle investigator: Eni Enrico Mattei Foundation, Milan).

2006 – 2007 FPC6 Peace com. Research partner of the Institute of Sociology of Hungarian Academy of Sciences - co-organizer in the Czech Republic

2004 UNHCR office in Prague. Lending Money in Roma Communities - principal investigator.

2001 – 2005 Grant Agency of the Czech Academy of Sciences: Migration to the Czech Republic, Social Integration and Local Communities in Source Countries: Ukrainians, Bosnians and Roma from Slovakia - principal investigator.

2000 – 2001 Ministry of Foreign Affairs. Roma Migration in Central Europe - trends. Principal investigator.

1998 – 2004 UNESCO - MOST Les mots de la ville. Investigator for the Czech Republic (together with L. B. Billaud)

1998 – 2000 Grant Agency of the Czech Republic. Mooving in Migration Bridges: Chzechs From Kazakhstan, South Ukraine and Bosnia and Herzegovina. Principal investigator.

1996 – 1998 Grant Agency of the Czech Academy of Sciences. Czechs in Bosnia and Herzegovina. Principal investigator.:Tematika vyučovaných předmětů

Národy a nacionalismus, antropologie Evropy, urbánní antropologie


Vybrané publikace

Knižní publikace, monografie

UHEREK, Zdeněk, HONUSKOVÁ, Věra., OŠŤÁDALOVÁ, Šárka., GÜNTER, Ladislav 2016. Migrace: historie a současnost. Ostrava: Pant. ISBN 978-80-905942-9-6.

ČERVINKOVÁ Hana, BUCHOWSKI Michal, UHEREK Zdeněk 2015. Rethinking Ethnography in Central Europe. New York: Palgrave and McMillan. ISBN 978-1-137-52448-5.

DAVIDOVÁ Eva, UHEREK Zdeněk 2014. Romové v československé a české společnosti v letech 1945–2012: národnostní struktura, specifika romské rodiny a migrací. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky. ISBN 978-80-86729-98-5.

UHEREK Zdeněk, BERANSKÁ Veronika, HONUSKOVÁ Věra, JIRÁKOVÁ, Anežka, ŠOLCOVÁ Lenka 2012. Analýza státního integračního programu pro azylanty. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. ISBN 978-80-87112-65-6.

UHEREK Zdeněk a kol. 2011. Migration, Diversity and Their Management. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. ISBN:  978-80-87112-46-5.

UHEREK Zdeněk 2011. Češi v Bosně a Hercegovině. Antropologické pohledy na společenský život české menšiny v zahraničí. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. ISBN 978-80-87112-48-9.

DAVIDOVÁ Eva, ELICHOVÁ Markéta, IVANOVÁ Kateřina, KAJANOVÁ, Alena, MATULAY Stanislav, MATULAYOVÁ Eva, NESVADBOVÁ Libuše, POLÁČKOVÁ Lýdie, UHEREK Zdeněk, URBAN, David, VACKOVÁ Jitka, VELEMÍNSKÝ Miloš 2010. Kvalita života a sociální determinanty zdraví u Romů v České a Slovenské republice. Praha: Triton. ISBN 978-80-7387-428-5.

UHEREK Zdeněk, BĚLOHRADSKÁ Kateřina, POJAROVÁ Tereza 2010. Průzkum potřeb v sociálně vyloučených lokalitách Královéhradeckého kraje. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. ISBN 978-80-87112-32-8.

UHEREK Zdeněk, KORECKÁ Zuzana, POJAROVÁ Tereza a kol. 2008. Cizinecké komunity z antropologické perspektivy. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. ISBN: 978-80-87112-12-0.

UHEREK Zdeněk a kol. 2006. Kultura – společnost – tradice II. Praha: Etnologický ústav AV ČR, ISBN 80-85010-82-8.

UHEREK Zdeněk, VALÁŠKOVÁ Naďa, KUŽEL Stanislav, DYMEŠ Pavel 2003. Češi z Kazachstánu a jejich přesídlení do České republiky. Praha: Etnologický ústav AV ČR. ISBN 80-85010-45-3.

UHEREK Zdeněk, LOZOVIUK Petr, TONCROVÁ Marta 2000. Bosnia, Bosnian Czechs, and Migratory Bridges. Praha: Institute of Ethnology. ISBN 80-85010-32-1.

VALÁŠKOVÁ Naďa, UHEREK Zdeněk, BROUČEK Stanislav. Aliens or One´s Own People: Czech Immigrants from the Ukraine in the Czech Republic. Praha: Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1997. ISBN 80-85010-74-7.


Vybrané recenzované články v odborných časopisech

UHEREK, Zdeněk 2017. Not Only Moving Bodies: Contesting and transforming concepts in migration studies. Slovenský národopis 2/65: 222–233.

BERANSKÁ, Veronika, UHEREK, Zdeněk 2016. The Defensive Strategies of Czech and Ukrainian Residents in the Ukraine against the Effects of the Chernobyl Nuclear Accident. Český lid The Czech Ethnological Journal 103, 1: 85–101.

SULITKA, Andrej, UHEREK, Zdeněk. 2015. National Minority Organisations in Prague: Structure, Competence and Social Activities. Národopisná revue 5: 3–17.

UHEREK, Zdeněk 2014. Etnografie jako výzkumný nástroj na počátku 21. století. Příspěvek k diskusi o etnologické metodologii v podmínkách České republiky. Národopisný věstník. 31 /73/, 1: 4-30.

UHEREK Zdeněk 2010. Poznámky k tématu identity a jejího vytváření u Romů v České republice. Romano Džaniben 16, 1: 11-24.

UHEREK Zdeněk 2009. The Roma in the Czech Republic. Roma in Central and Eastern Europe. GESIS Thematic Series 2: 17–19. Leibniz: GESIS, Leibniz institute für Sozialwissenschaften.

UHEREK Zdeněk 2007. Problematika romské migrace v Etnologickém ústavu AV ČR. [The questions of Romani migration in the Institute of Ethnology of the AS CR.] Človek a spoločnosť 10, 3: 1–7.

UHEREK Zdeněk 2007. Národopisci a sociokulturní antropologové v měnícím se českém prostředí. Sociologický časopis 43, 1: 195−203.

UHEREK Zdeněk 2007. Romské migrace ze Slovenska v kontextu evropských migračních trendů. Sociologický časopis: 43, 4: 747–774.

DRBOHLAV Dušan, UHEREK Zdeněk 2007. Reflexe migračních teorií. Geografie – Sborník České geografické společnosti 112, 2: 125–141.

UHEREK Zdeněk, PLOCHOVÁ Kateřina 2005. Czechs in Bosnia and Herzegovina and their Social Activities. The Anthropology of East Europe Review (DePaul University, Chicago) 23: 136–150.

UHEREK Zdeněk 2004. Use of social science research on migration policy in the Czech Republic. Blackwell Publishing / UNESCO International Social Science Journal March 179: 101–113.

UHEREK Zdeněk 2003. Cizinecké komunity a městský prostor v České republice. Sociologický časopis 39, 2: 193–216.

UHEREK Zdeněk 2003. Some aspects of transformation processes in the Czech Republic. International migration and integration of foreigners. International Journal on European Cultures 12: 87–101.

UHEREK Zdeněk 2001. Ladislav Holý and Ernest Gellner: Representatives of Two Incompatible Approaches to the Study of Central European Society? Czech Sociological Review 9, 2: 247–257.

UHEREK Zdeněk, VALÁŠKOVÁ Naďa, BAŽANT Alexandr, KLÍPA Ondřej 2000. Češi na jižní Ukrajině. Český lid 87, 4: 307–350.

UHEREK Zdeněk 1999. Bosnian Czechs: A Lesson from the Theory of Ethnicity. Ethnologia Balcanica 3: 141–154.

UHEREK Zdeněk 1998. Češi v Sarajevu: menšina v městském prostoru. Český lid 85, 2: 129–146.

UHEREK Zdeněk 1997. L'ethnologie urbaine en pays tchćques. Genèses: Sciences sociales et histoire. Septembre: 111–127.


Vybrané kapitoly v knihách

UHEREK, Zdeněk 2015. Migration and Politics: Open Questions, Changing Perspectives. In: Falťan, Ľubomír (ed.) Cross-Border Migration and its Implications for the Central European Area. Bratislava: Institute of Sociology SAV, UNESCO – MOST: 10 – 24.

UHEREK, Zdeněk 2015. Migration Groups in the Czech Republic. In: Falťan, Ľubomír (ed.) Cross-Border Migration and its Implications for the Central European Area. Bratislava: Institute of Sociology SAV, UNESCO – MOST: 222 – 231.

UHEREK, Zdeněk, BERANSKÁ, Veronika 2015. Pavlivka Iodine Spring Water: Transnational Entrepreneurship in Post-Transition Contexts. In: Cervinkova H., Buchowski, M., Uherek, Z. Rethinking Ethnography in Central Europe. New York: Palgrave: 75 – 88.

UHEREK, Zdeněk 2014. Antropologie města. In: CICHÁ, M. a kol. Integrální antropologie. Praha: Triton: 263 – 268.

HAASE Annegret, BIERZYNSKI Adam, GRABOWSKA Maja, KLUSÁČEK Petr, MARTINÁT Stanislav, UHEREK Zdeněk, MAAS Andreas 2011. Old-new Diversity: Processes and Structures of Socio-Demographic Change in the Inner City. In: HAASE Annegret, STEINFUHRER Annett, KABISCH Sigrun, GROSSMANN Katrin, HALL Ray (eds) Residential change and demographic challenge : the inner city of East Central Europe in the 21st century. Surrey: Ashgate Publishing Limited. ISBN 978-0-7546-7934-9: 143-183.

http://www.ashgate.com/default.aspx?page=637&calcTitle=1&title_id=9286&edition_id=12655

UHEREK Zdeněk 2011. Diversity and Social Anthropology. In: KNOTTER, S.; DE LOBEL, R.; TSIPOURI, L.; STENIUS, V (eds) Diversity Research and Policy. A Multidisciplinary Exploration. Amsterdam: Pallas. ISBN 978-90-8555-044-0: 21-41.

UHEREK Zdeněk 2011. Ethnic (national) diversity in the Czech Republic: Invariables and New Developments. In: UHEREK, Zdeněk; BERANSKÁ, Veronika (eds) Migration, Diversity and Their Management. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. ISBN 978-80-87112-46-5: 63-86.

UHEREK, Z. 2011. Migrace a postmigrační kontaktní situace z antropologické perspektivy. In: Cheu, H. Ch. (ed.) Migrace a kulturní konflikty. Praha: Auditorium 2011: 256-262.

UHEREK Zdeněk 2010. Migration in the Czech Republic: A Source of Social Diversity and Formation of New Social Networks in the Urban Environment. In: JANSENS Maddy et al. (eds). The Sustainability of Cultural Diversity. Nations, Cities and Organizations. Cheltenham: Edward Elgar. ISBN 978-1-84980-289-5: 245–257.

UHEREK Zdeněk 2009. Immigrants from Ukraine in the Czech Republic: Foreigners in the border zone. In: KÜRTI Lászlo, SKALNÍK Petr (eds.) Postsocialist Europe: Anthropological perspectives from home. New York: Berghahn Books. ISBN 978-1-84545-474-6: 270–294.

UHEREK Zdeněk 2007. Romany migration activities as factor of social innovation. In: VOJTOVÁ Petra. (ed.) Markers of Ethnic Marginalization on Aboriginal People in Canada and on Roma in Czech Republic and Slovak Republic. České Budějovice: University of South Bohemia, Faculty of Health and Social Studies. ISBN 978-80-7394-019-5: 269–283.

UHEREK Zdeněk, PLOCHOVÁ Kateřina 2006. Czechs in Bosnia and Herzegovina and their Social Activities. In: HALL McCajor T., READ R. (eds.) Recent Ethnographies of Czechs, Slovaks, Roma and Sorbs. Stuttgart: Ibidem Verlag, ISBN 3-89821-606-3: 239–263.

UHEREK Zdeněk, VALÁŠKOVÁ Naďa 2006. Řízené migrace po roce 1989. In: UHEREK Zdeněk (ed.) Kultura společnost, tradice II. Praha: Etnologický Ústav AV ČR. ISBN 80-85010-82-8: 169–202.

UHEREK Zdeněk 2005. Ethnic Studies, the Theme of Borders and the Application of Barth’s Approach to Roma in the Czech Republic. In: UHEREK Zdeněk, GRILL Jan. (eds.) Fieldwork and Local Communities. Praha: Etnologický ústav AV ČR. ISBN 80-85010-68-2: 2–20.

UHEREK Zdeněk, NOVÁK K. A. 2003. Ethnic Identity of Roma. In: VAŠEČKA Michal (ed.) Čačipen pal o Roma. A Global Report on Roma in Slovakia. Bratislava: Institute for Public Affairs. ISBN 80-88935-41-5: 75–89.

UHEREK Zdeněk, PLOCHOVÁ Kateřina 2003. Migration from the former Soviet Union to the Czech Republic: Comparing the cases of resettlers from areas affected by the Chernobyl nuclear disaster, Kazakhstan and labour migration from Subcarpathian Ukraine. In: TORSELLO Davide, PAPPOVÁ Melinda (eds.) Social Networks in Movement: Time, interaction and interethnic spaces in Central Eastern Europe. Šamorín, Dunajská Streda: Forum Minority Research Institute. ISBN 80-8062-179-9: 211–227.

UHEREK Zdeněk 1999. The Czech minority in Sarajevo and its symbols. In: JEZERNIK Božidar (ed.) Urban symbolism and rituals. Ljubljana: University of Ljubljana: 69–79.

UHEREK Zdeněk 1998. We lived in the area affected by the nuclear catastrophe. In: BROUČEK Stanislav, KRAWCZYK-WASILEWSKA Violetta (eds.) Ecology and Folklore. Praha: Institute of Ethnology of the CSAV. ISBN 80-85010-08-9: 133–139.

UHEREK Zdeněk 1996. Jablonec nad Nisou: Několikeré dějiny, jedno dědictví. In: MÜLLER Birgit, UHEREK Zdeněk (eds.) Všední den v Jablonci roku 1994. Wien: Verein Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschafte. ISBN 3-901505-06-7: 18–35.

UHEREK Zdeněk 1993. The City in Supranational and Regional Networks – The  Central European Experience. In: UHEREK Zdeněk (ed.) Urban Anthropology and the Supranational and Regional Networks of the Town. Prague Occasional  Papers in Ethnology 2. Praha: ÚEF AV ČR: 5–19.


Další publikace na: http://eu.avcr.cz/pracovnici/FILES/Uherek_Zdenek.html


Zdeněk Uherek

Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.


ředitel Institutu sociologických studií

Kancelář: místnost 3073, budova A, 3 patro


Konzultační hodiny po dohodě


Odborné zájmy: sociální antropologie, migrace, urbánní antropologie, antropologie Evropy, menšiny, Češi v zahraničí, romistikaVýzkumné oblasti

Imigrace do České republiky, Češi v zahraničí, romské migrace, město a veřejný prostor


Fieldwork experience: Czech Republic (since 1980 continually); Bosnia and Herzegovina (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2010, 2011); Kazakhstan (1998, 1999); France (1998); Ukraine (2000, 2001, 2002, 2010); Slovakia (2003, 2004, 2008, 2015, 2016); Croatia (2004); Romania (2005, 2006); Canada (2006, 2010, 2016); Indonesia (2008); Serbia (2011); Macedonia (2013);

Selected research projects:

2015–2016 Visegrad Fund: Cross-border cooperation during the crisis on neighbor´s soil. Co–principal investigator. Proposer: University of Warsaw.

2013–2014 Open City Fund. Analýza uživatelů a užívání městského veřejného prostoru hl. m. Prahy. Priincipal investigator.

2009 – 2013 COST – Remaking Borders. FP 7, Coordinator in the Czech Republic, principal investigator: Manchester University.

2011 – 2012 European Refugee Fund. Analysis of the State Integration Programme for Recognized Refugees. Principal investigator.

2008 – 2011 Grant Agency of the Czech Republic. Identity and Sociability of Immigrants From the Former Soviet Union. Subsequent research. Principal investigatoor.

2005 – 2011 FP 6 Centres of Excellence. Sustainable development in a diverse world. Team leader in the Czech Republic. Principle investigator: Eni Enrico Mattei Foundation, Milan).

2006 – 2007 FPC6 Peace com. Research partner of the Institute of Sociology of Hungarian Academy of Sciences - co-organizer in the Czech Republic

2004 UNHCR office in Prague. Lending Money in Roma Communities - principal investigator.

2001 – 2005 Grant Agency of the Czech Academy of Sciences: Migration to the Czech Republic, Social Integration and Local Communities in Source Countries: Ukrainians, Bosnians and Roma from Slovakia - principal investigator.

2000 – 2001 Ministry of Foreign Affairs. Roma Migration in Central Europe - trends. Principal investigator.

1998 – 2004 UNESCO - MOST Les mots de la ville. Investigator for the Czech Republic (together with L. B. Billaud)

1998 – 2000 Grant Agency of the Czech Republic. Mooving in Migration Bridges: Chzechs From Kazakhstan, South Ukraine and Bosnia and Herzegovina. Principal investigator.

1996 – 1998 Grant Agency of the Czech Academy of Sciences. Czechs in Bosnia and Herzegovina. Principal investigator.:Tematika vyučovaných předmětů

Národy a nacionalismus, antropologie Evropy, urbánní antropologie


Vybrané publikace

Knižní publikace, monografie

UHEREK, Zdeněk, HONUSKOVÁ, Věra., OŠŤÁDALOVÁ, Šárka., GÜNTER, Ladislav 2016. Migrace: historie a současnost. Ostrava: Pant. ISBN 978-80-905942-9-6.

ČERVINKOVÁ Hana, BUCHOWSKI Michal, UHEREK Zdeněk 2015. Rethinking Ethnography in Central Europe. New York: Palgrave and McMillan. ISBN 978-1-137-52448-5.

DAVIDOVÁ Eva, UHEREK Zdeněk 2014. Romové v československé a české společnosti v letech 1945–2012: národnostní struktura, specifika romské rodiny a migrací. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky. ISBN 978-80-86729-98-5.

UHEREK Zdeněk, BERANSKÁ Veronika, HONUSKOVÁ Věra, JIRÁKOVÁ, Anežka, ŠOLCOVÁ Lenka 2012. Analýza státního integračního programu pro azylanty. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. ISBN 978-80-87112-65-6.

UHEREK Zdeněk a kol. 2011. Migration, Diversity and Their Management. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. ISBN:  978-80-87112-46-5.

UHEREK Zdeněk 2011. Češi v Bosně a Hercegovině. Antropologické pohledy na společenský život české menšiny v zahraničí. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. ISBN 978-80-87112-48-9.

DAVIDOVÁ Eva, ELICHOVÁ Markéta, IVANOVÁ Kateřina, KAJANOVÁ, Alena, MATULAY Stanislav, MATULAYOVÁ Eva, NESVADBOVÁ Libuše, POLÁČKOVÁ Lýdie, UHEREK Zdeněk, URBAN, David, VACKOVÁ Jitka, VELEMÍNSKÝ Miloš 2010. Kvalita života a sociální determinanty zdraví u Romů v České a Slovenské republice. Praha: Triton. ISBN 978-80-7387-428-5.

UHEREK Zdeněk, BĚLOHRADSKÁ Kateřina, POJAROVÁ Tereza 2010. Průzkum potřeb v sociálně vyloučených lokalitách Královéhradeckého kraje. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. ISBN 978-80-87112-32-8.

UHEREK Zdeněk, KORECKÁ Zuzana, POJAROVÁ Tereza a kol. 2008. Cizinecké komunity z antropologické perspektivy. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. ISBN: 978-80-87112-12-0.

UHEREK Zdeněk a kol. 2006. Kultura – společnost – tradice II. Praha: Etnologický ústav AV ČR, ISBN 80-85010-82-8.

UHEREK Zdeněk, VALÁŠKOVÁ Naďa, KUŽEL Stanislav, DYMEŠ Pavel 2003. Češi z Kazachstánu a jejich přesídlení do České republiky. Praha: Etnologický ústav AV ČR. ISBN 80-85010-45-3.

UHEREK Zdeněk, LOZOVIUK Petr, TONCROVÁ Marta 2000. Bosnia, Bosnian Czechs, and Migratory Bridges. Praha: Institute of Ethnology. ISBN 80-85010-32-1.

VALÁŠKOVÁ Naďa, UHEREK Zdeněk, BROUČEK Stanislav. Aliens or One´s Own People: Czech Immigrants from the Ukraine in the Czech Republic. Praha: Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1997. ISBN 80-85010-74-7.


Vybrané recenzované články v odborných časopisech

UHEREK, Zdeněk 2017. Not Only Moving Bodies: Contesting and transforming concepts in migration studies. Slovenský národopis 2/65: 222–233.

BERANSKÁ, Veronika, UHEREK, Zdeněk 2016. The Defensive Strategies of Czech and Ukrainian Residents in the Ukraine against the Effects of the Chernobyl Nuclear Accident. Český lid The Czech Ethnological Journal 103, 1: 85–101.

SULITKA, Andrej, UHEREK, Zdeněk. 2015. National Minority Organisations in Prague: Structure, Competence and Social Activities. Národopisná revue 5: 3–17.

UHEREK, Zdeněk 2014. Etnografie jako výzkumný nástroj na počátku 21. století. Příspěvek k diskusi o etnologické metodologii v podmínkách České republiky. Národopisný věstník. 31 /73/, 1: 4-30.

UHEREK Zdeněk 2010. Poznámky k tématu identity a jejího vytváření u Romů v České republice. Romano Džaniben 16, 1: 11-24.

UHEREK Zdeněk 2009. The Roma in the Czech Republic. Roma in Central and Eastern Europe. GESIS Thematic Series 2: 17–19. Leibniz: GESIS, Leibniz institute für Sozialwissenschaften.

UHEREK Zdeněk 2007. Problematika romské migrace v Etnologickém ústavu AV ČR. [The questions of Romani migration in the Institute of Ethnology of the AS CR.] Človek a spoločnosť 10, 3: 1–7.

UHEREK Zdeněk 2007. Národopisci a sociokulturní antropologové v měnícím se českém prostředí. Sociologický časopis 43, 1: 195−203.

UHEREK Zdeněk 2007. Romské migrace ze Slovenska v kontextu evropských migračních trendů. Sociologický časopis: 43, 4: 747–774.

DRBOHLAV Dušan, UHEREK Zdeněk 2007. Reflexe migračních teorií. Geografie – Sborník České geografické společnosti 112, 2: 125–141.

UHEREK Zdeněk, PLOCHOVÁ Kateřina 2005. Czechs in Bosnia and Herzegovina and their Social Activities. The Anthropology of East Europe Review (DePaul University, Chicago) 23: 136–150.

UHEREK Zdeněk 2004. Use of social science research on migration policy in the Czech Republic. Blackwell Publishing / UNESCO International Social Science Journal March 179: 101–113.

UHEREK Zdeněk 2003. Cizinecké komunity a městský prostor v České republice. Sociologický časopis 39, 2: 193–216.

UHEREK Zdeněk 2003. Some aspects of transformation processes in the Czech Republic. International migration and integration of foreigners. International Journal on European Cultures 12: 87–101.

UHEREK Zdeněk 2001. Ladislav Holý and Ernest Gellner: Representatives of Two Incompatible Approaches to the Study of Central European Society? Czech Sociological Review 9, 2: 247–257.

UHEREK Zdeněk, VALÁŠKOVÁ Naďa, BAŽANT Alexandr, KLÍPA Ondřej 2000. Češi na jižní Ukrajině. Český lid 87, 4: 307–350.

UHEREK Zdeněk 1999. Bosnian Czechs: A Lesson from the Theory of Ethnicity. Ethnologia Balcanica 3: 141–154.

UHEREK Zdeněk 1998. Češi v Sarajevu: menšina v městském prostoru. Český lid 85, 2: 129–146.

UHEREK Zdeněk 1997. L'ethnologie urbaine en pays tchćques. Genèses: Sciences sociales et histoire. Septembre: 111–127.


Vybrané kapitoly v knihách

UHEREK, Zdeněk 2015. Migration and Politics: Open Questions, Changing Perspectives. In: Falťan, Ľubomír (ed.) Cross-Border Migration and its Implications for the Central European Area. Bratislava: Institute of Sociology SAV, UNESCO – MOST: 10 – 24.

UHEREK, Zdeněk 2015. Migration Groups in the Czech Republic. In: Falťan, Ľubomír (ed.) Cross-Border Migration and its Implications for the Central European Area. Bratislava: Institute of Sociology SAV, UNESCO – MOST: 222 – 231.

UHEREK, Zdeněk, BERANSKÁ, Veronika 2015. Pavlivka Iodine Spring Water: Transnational Entrepreneurship in Post-Transition Contexts. In: Cervinkova H., Buchowski, M., Uherek, Z. Rethinking Ethnography in Central Europe. New York: Palgrave: 75 – 88.

UHEREK, Zdeněk 2014. Antropologie města. In: CICHÁ, M. a kol. Integrální antropologie. Praha: Triton: 263 – 268.

HAASE Annegret, BIERZYNSKI Adam, GRABOWSKA Maja, KLUSÁČEK Petr, MARTINÁT Stanislav, UHEREK Zdeněk, MAAS Andreas 2011. Old-new Diversity: Processes and Structures of Socio-Demographic Change in the Inner City. In: HAASE Annegret, STEINFUHRER Annett, KABISCH Sigrun, GROSSMANN Katrin, HALL Ray (eds) Residential change and demographic challenge : the inner city of East Central Europe in the 21st century. Surrey: Ashgate Publishing Limited. ISBN 978-0-7546-7934-9: 143-183.

http://www.ashgate.com/default.aspx?page=637&calcTitle=1&title_id=9286&edition_id=12655

UHEREK Zdeněk 2011. Diversity and Social Anthropology. In: KNOTTER, S.; DE LOBEL, R.; TSIPOURI, L.; STENIUS, V (eds) Diversity Research and Policy. A Multidisciplinary Exploration. Amsterdam: Pallas. ISBN 978-90-8555-044-0: 21-41.

UHEREK Zdeněk 2011. Ethnic (national) diversity in the Czech Republic: Invariables and New Developments. In: UHEREK, Zdeněk; BERANSKÁ, Veronika (eds) Migration, Diversity and Their Management. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. ISBN 978-80-87112-46-5: 63-86.

UHEREK, Z. 2011. Migrace a postmigrační kontaktní situace z antropologické perspektivy. In: Cheu, H. Ch. (ed.) Migrace a kulturní konflikty. Praha: Auditorium 2011: 256-262.

UHEREK Zdeněk 2010. Migration in the Czech Republic: A Source of Social Diversity and Formation of New Social Networks in the Urban Environment. In: JANSENS Maddy et al. (eds). The Sustainability of Cultural Diversity. Nations, Cities and Organizations. Cheltenham: Edward Elgar. ISBN 978-1-84980-289-5: 245–257.

UHEREK Zdeněk 2009. Immigrants from Ukraine in the Czech Republic: Foreigners in the border zone. In: KÜRTI Lászlo, SKALNÍK Petr (eds.) Postsocialist Europe: Anthropological perspectives from home. New York: Berghahn Books. ISBN 978-1-84545-474-6: 270–294.

UHEREK Zdeněk 2007. Romany migration activities as factor of social innovation. In: VOJTOVÁ Petra. (ed.) Markers of Ethnic Marginalization on Aboriginal People in Canada and on Roma in Czech Republic and Slovak Republic. České Budějovice: University of South Bohemia, Faculty of Health and Social Studies. ISBN 978-80-7394-019-5: 269–283.

UHEREK Zdeněk, PLOCHOVÁ Kateřina 2006. Czechs in Bosnia and Herzegovina and their Social Activities. In: HALL McCajor T., READ R. (eds.) Recent Ethnographies of Czechs, Slovaks, Roma and Sorbs. Stuttgart: Ibidem Verlag, ISBN 3-89821-606-3: 239–263.

UHEREK Zdeněk, VALÁŠKOVÁ Naďa 2006. Řízené migrace po roce 1989. In: UHEREK Zdeněk (ed.) Kultura společnost, tradice II. Praha: Etnologický Ústav AV ČR. ISBN 80-85010-82-8: 169–202.

UHEREK Zdeněk 2005. Ethnic Studies, the Theme of Borders and the Application of Barth’s Approach to Roma in the Czech Republic. In: UHEREK Zdeněk, GRILL Jan. (eds.) Fieldwork and Local Communities. Praha: Etnologický ústav AV ČR. ISBN 80-85010-68-2: 2–20.

UHEREK Zdeněk, NOVÁK K. A. 2003. Ethnic Identity of Roma. In: VAŠEČKA Michal (ed.) Čačipen pal o Roma. A Global Report on Roma in Slovakia. Bratislava: Institute for Public Affairs. ISBN 80-88935-41-5: 75–89.

UHEREK Zdeněk, PLOCHOVÁ Kateřina 2003. Migration from the former Soviet Union to the Czech Republic: Comparing the cases of resettlers from areas affected by the Chernobyl nuclear disaster, Kazakhstan and labour migration from Subcarpathian Ukraine. In: TORSELLO Davide, PAPPOVÁ Melinda (eds.) Social Networks in Movement: Time, interaction and interethnic spaces in Central Eastern Europe. Šamorín, Dunajská Streda: Forum Minority Research Institute. ISBN 80-8062-179-9: 211–227.

UHEREK Zdeněk 1999. The Czech minority in Sarajevo and its symbols. In: JEZERNIK Božidar (ed.) Urban symbolism and rituals. Ljubljana: University of Ljubljana: 69–79.

UHEREK Zdeněk 1998. We lived in the area affected by the nuclear catastrophe. In: BROUČEK Stanislav, KRAWCZYK-WASILEWSKA Violetta (eds.) Ecology and Folklore. Praha: Institute of Ethnology of the CSAV. ISBN 80-85010-08-9: 133–139.

UHEREK Zdeněk 1996. Jablonec nad Nisou: Několikeré dějiny, jedno dědictví. In: MÜLLER Birgit, UHEREK Zdeněk (eds.) Všední den v Jablonci roku 1994. Wien: Verein Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschafte. ISBN 3-901505-06-7: 18–35.

UHEREK Zdeněk 1993. The City in Supranational and Regional Networks – The  Central European Experience. In: UHEREK Zdeněk (ed.) Urban Anthropology and the Supranational and Regional Networks of the Town. Prague Occasional  Papers in Ethnology 2. Praha: ÚEF AV ČR: 5–19.


Další publikace na: http://eu.avcr.cz/pracovnici/FILES/Uherek_Zdenek.html