Sociologie a sociální antropologie
Sociologie a sociální antropologie
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Sociologie a sociální antropologie


Garant: Doc. Martin Hájek, PhD.


Studijní obor je tvořen dvěma příbuznými společenskými vědami: Studium sociologie zahrnuje dějiny klasické sociologie, přehled směrů a osobnosti současné sociologie, seznámení s oborovými sociologiemi a se sociologickým pohledem na současnou společnost. Sociální antropologie klade důraz na důsledný anti-evropocentrismus a v důsledku toho vysvětluje, co je variabilní a co je universální v jednotlivých společnostech a kulturách. Zvláštní pozornost je pak věnována dichotomii společnost – kultura. Velká pozornost je věnována metodologii sociologických a antropologických výzkumů (kvantitativní i kvalitativní), výzkumným technikám i metodám zpracování a analýzy dat , dále potřebným znalostem ze statistiky a matematiky.


Absolventi mohou samostatně provádět dílčí sociální analýzy politického, hospodářského a kulturního života naší společnosti. Budou připraveni pro výzkumnou činnost jak ve středoevropském (českém) prostředí, tak v prostředí zámořských kultur a společností. Najdou uplatnění v institucích řešících jakýmkoliv způsobem většinu současných společenských problémů sjednocující se Evropy i globalizovaného světa. Mohou mj. působit v oblasti poradenství, výzkumu veřejného mínění, výzkumu trhu, v neziskovém sektoru a pod.


Prominutí přijímacích zkoušek do navazujícího magisterského studia sociologie - viz informace o magisterském studiu.


Seznam studijních povinností je uveden v Karolince FSV UK.


Bc. státní zkouška

Sociologie (1 otázka) seznam otázek

Sociální antropologie (1 otázka) seznam otázek

Metody a techniky výzkumu (1 otázka) seznam otázek

Státní zkouška z analýzy dat (písemná, možno složit již po 3. semestru)

Obhajoba bakalářské práce


Přehled kurzů a vyučujících

Seznam předmětů, jejichž výuku zajišťuje katedra sociologie, naleznete ve fakultním informačním systému.

Seznam vyučujících ve fakultním informačním systému. Zde lze též nalézt konzultační hodiny a emaily vyučujících.Sociologie a sociální antropologie

Sociologie a sociální antropologie


Garant: Doc. Martin Hájek, PhD.


Studijní obor je tvořen dvěma příbuznými společenskými vědami: Studium sociologie zahrnuje dějiny klasické sociologie, přehled směrů a osobnosti současné sociologie, seznámení s oborovými sociologiemi a se sociologickým pohledem na současnou společnost. Sociální antropologie klade důraz na důsledný anti-evropocentrismus a v důsledku toho vysvětluje, co je variabilní a co je universální v jednotlivých společnostech a kulturách. Zvláštní pozornost je pak věnována dichotomii společnost – kultura. Velká pozornost je věnována metodologii sociologických a antropologických výzkumů (kvantitativní i kvalitativní), výzkumným technikám i metodám zpracování a analýzy dat , dále potřebným znalostem ze statistiky a matematiky.


Absolventi mohou samostatně provádět dílčí sociální analýzy politického, hospodářského a kulturního života naší společnosti. Budou připraveni pro výzkumnou činnost jak ve středoevropském (českém) prostředí, tak v prostředí zámořských kultur a společností. Najdou uplatnění v institucích řešících jakýmkoliv způsobem většinu současných společenských problémů sjednocující se Evropy i globalizovaného světa. Mohou mj. působit v oblasti poradenství, výzkumu veřejného mínění, výzkumu trhu, v neziskovém sektoru a pod.


Prominutí přijímacích zkoušek do navazujícího magisterského studia sociologie - viz informace o magisterském studiu.


Seznam studijních povinností je uveden v Karolince FSV UK.


Bc. státní zkouška

Sociologie (1 otázka) seznam otázek

Sociální antropologie (1 otázka) seznam otázek

Metody a techniky výzkumu (1 otázka) seznam otázek

Státní zkouška z analýzy dat (písemná, možno složit již po 3. semestru)

Obhajoba bakalářské práce


Přehled kurzů a vyučujících

Seznam předmětů, jejichž výuku zajišťuje katedra sociologie, naleznete ve fakultním informačním systému.

Seznam vyučujících ve fakultním informačním systému. Zde lze též nalézt konzultační hodiny a emaily vyučujících.Přijaté projekty bakalářských prací

Příklady v minulosti přijatých projektů bakalářských prací