Veřejná a sociální politika (kombi)
Veřejná a sociální politika (kombi)
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Studijní program Veřejná a sociální politika - kombinované studium

Navazující magisterské studium, studijní obor 6703T

Garant: Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc.


Studium je určeno studentům, kteří hodlají nalézt své profesionální uplatnění ve veřejné správě, v neziskových organizacích i v politice v roli analytiků, konzultantů, pracovníků poskytujících služby, úředníků či profesionálních politiků.


Studium je vhodné pro absolventy bakalářského studia všech oborů FSV, pro bakaláře sociálně vědních oborů jiných VŠ a pro absolventy jiných vysokých škol s dokončeným úplným vysokoškolským vzděláním.


Ve výuce se kromě oboru veřejná a sociální politika uplatňují pohledy sociologie, ekonomie, politologie, teorie řízení a práva - s důrazem na praktické aplikace v různých oblastech. Studenti jsou vedeni k samostatné práci i práci v týmech při řešení problémů a při zpracování různých zadání. Jsou podporovány praxe studentů ve vybraných organizacích veřejného či občanského sektoru, studijní pobyty a stáže v zahraničí. Výuka probíhá v návaznosti na empirické výzkumy a poradenské aktivity, realizované katedrou veřejné a sociální politiky Institutu sociologických studií.


Celkové studijní povinnosti

Seznam předmětů a studijních povinností je uveden v Karolince FSV UK.

Navazující čtyřsemestrální studium: 120 kreditů

Studium je určeno pro absolventy bakalářského studia na ISS FSV UK.

Státní závěrečná zkouška

Pro studenty nastupující ke studiu v akademickém roce 2014/15 a dříve

Části

 • Obhajoba diplomové práce

 • Písemná část - esej

 • Veřejná politika a veřejné finance - 1 otázka

 • Sociální politika a veřejná správa - 1 otázka

Otázky ke státnicím pro studenty nastupující do roku 2014/15 včetně


Pro studenty nastupující ke studiu v akademickém roce 2015/16 a později

Části

 • Obhajoba diplomové práce

 • Písemná zkouška: řešení úlohy na zadané téma.

 • Ústní zkouška: odpověď k zadanému tematickému okruhu.

Otázky ke státnicím pro studenty nastupující v roce 2015/16 a později


Veřejná a sociální politika (kombi)

Studijní program Veřejná a sociální politika - kombinované studium

Navazující magisterské studium, studijní obor 6703T

Garant: Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc.


Studium je určeno studentům, kteří hodlají nalézt své profesionální uplatnění ve veřejné správě, v neziskových organizacích i v politice v roli analytiků, konzultantů, pracovníků poskytujících služby, úředníků či profesionálních politiků.


Studium je vhodné pro absolventy bakalářského studia všech oborů FSV, pro bakaláře sociálně vědních oborů jiných VŠ a pro absolventy jiných vysokých škol s dokončeným úplným vysokoškolským vzděláním.


Ve výuce se kromě oboru veřejná a sociální politika uplatňují pohledy sociologie, ekonomie, politologie, teorie řízení a práva - s důrazem na praktické aplikace v různých oblastech. Studenti jsou vedeni k samostatné práci i práci v týmech při řešení problémů a při zpracování různých zadání. Jsou podporovány praxe studentů ve vybraných organizacích veřejného či občanského sektoru, studijní pobyty a stáže v zahraničí. Výuka probíhá v návaznosti na empirické výzkumy a poradenské aktivity, realizované katedrou veřejné a sociální politiky Institutu sociologických studií.


Celkové studijní povinnosti

Seznam předmětů a studijních povinností je uveden v Karolince FSV UK.

Navazující čtyřsemestrální studium: 120 kreditů

Studium je určeno pro absolventy bakalářského studia na ISS FSV UK.

Státní závěrečná zkouška

Pro studenty nastupující ke studiu v akademickém roce 2014/15 a dříve

Části

 • Obhajoba diplomové práce

 • Písemná část - esej

 • Veřejná politika a veřejné finance - 1 otázka

 • Sociální politika a veřejná správa - 1 otázka

Otázky ke státnicím pro studenty nastupující do roku 2014/15 včetně


Pro studenty nastupující ke studiu v akademickém roce 2015/16 a později

Části

 • Obhajoba diplomové práce

 • Písemná zkouška: řešení úlohy na zadané téma.

 • Ústní zkouška: odpověď k zadanému tematickému okruhu.

Otázky ke státnicím pro studenty nastupující v roce 2015/16 a později