Novinky
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Státní zkouška z analýzy dat

Státní zkouška z analýzy dat se na Katedře sociologie koná v úterý, 23. ledna 2018 od 12,00 v místnostech 2071 a 2074.

 

Přihlašování ke státní zkoušce probíhá přes SIS.


Jana Vojanová

Vít Janeček: Projekce a diskuze

V pondělí, 18. prosince 2017 proběhne v rámci kurzu Inovativní reprezentace vědeckého poznání diskuze s Vítem Janečkem o filmu  Per se a o filmu Pro vědu.

Diskuze se koná v místnosti J3018 v areálu FSV UK - Jinonice, začátek ve  12.30

Setkání je otevřené pro všechny zájemce až do zaplnění sálu.

 


Jana Vojanová

Katedrální seminář - Občanský aktivismus v ČR

Ve středu, 20. prosince 2017 se od 15,30  koná další z cyklu seminářů Katedry sociologie. S přednáškou na téma "Občanský aktivismus v ČR" vystpoupí Mgr. Jaromír Mazák. 

Seminář se koná v místnost J2019, areál FSV UK.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni! 

 


Jana Vojanová

Na ISS se bude řešit 5 nových grantů s podporou GAČR

Na ISS se bude řešit 5 nových grantů, které uspěly v kategorii standardních projektů ve veřejné soutěži Grantové agentury České republiky (https://gacr.cz/seznam-podporenych-projektu/). Mezi úspěšnými projekty jsou "Transnacionální populismus a evropská demokracie" (Doc. Paul Blokker), "Transakční aktivismus: české advokační organizace v komparativní perspektivě" (Doc. Ondřej Císař), "Lazarsfeldova metodologie a její využití v politické sociologii a komunikačním výzkumu" (prof. Hynek Jeřábek), "Role intimity v české kontroverzi ohledně domácích porodů" (dr. Anna Durnová) a "Kulturní podmíněnost moderního přístupu k právní jinakosti: etnologická perspektiva" (dr. Tomáš Ledvinka).

 Úspěšným žadatelům gratulujeme! 


Jana Vojanová

CFP – NE/ZPŮSOBILOST, “POSTIŽENÍ” A HENDIKEP VE SPOLEČENSKÝCH A HUMANITNÍCH VĚDÁCH

Srdečně zveme všechny zájemce na interdisciplinární workshop na téma:"CFP – NE/ZPŮSOBILOST, “POSTIŽENÍ” A HENDIKEP VE SPOLEČENSKÝCH A HUMANITNÍCH VĚDÁCH"

Workshop je organizován v rámci mezinárodního projektu “(Post)Socialistická modernita a proměny sociálních a kulturních politik “postižení”, podpořeného Grantovou agenturou České republiky a Deutsche Forschungsgemeinschaft, který je realizován na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Na organizaci workshopu se spolupodílí CEFRES a Sociologický ústav AV ČR. 

V případě zájmu o účast na připravovaném workshopu, zašlete abstrakt příspěvku nejpozději do 20. prosince 2017 na adresu: Kamila Šimandlová, simandlova@outlook.com Do předmětu uveďte: „Workshop postižení“.

Workshop se koná: 17. 2. 2018 v Akademickém centru, Husova 4a, Praha 1

 

Podrbnější informace nalznete na webových stránkách: http://www.cefres.cz/cs/7398 

 


Jana Vojanová

Narrating crisis

Mezi granty, které se aktuálně řeší na Institutu sociologických studií, je i projekt "Narativizace krize a instituce ve stranické politice (politics) a veřejných politikách (policy)". 

Hlavním řešitelem projektu je dr. Simon Smith. Novinky, jež se týkají projektu, můžete sledovat na nedávno spuštěných webových stránkách: https://www.narratingcrisis.com/ 


Jana Vojanová

Semináře Katedry sociologie

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

rádi bychom vás pozvali na podzimní cyklus seminářů Katedry sociologie

První přednáška se bude konat  ve středu,  25. října  od 15.30 hodin, místnost 2019  areál FSV UK Jinonice. Se svým příspěvkem na téma „Morální ekonomie klášterů benediktinské tradice v ČR a v Rakousku" vystoupí dr. Spalová   Pozvánku s anotací pošleme co nejdřív. Těšíme se na setkání s Vámi

 


Jana Vojanová

Rozvrh zimní semestr 2017/2018 - Katedra sociologie

V příloze najdete rozvrh pro zimní semestr 2017/2018 -

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WzjRFiGqcYjgkSTeZlPo7rG1VA6Fc4CdGDm8zg3EKUY/edit#gid=0


Jana Vojanová

Sociologické semináře - podzim 2017

   Vážené kolegyně a vážení kolegové, milí příznivci čtvrtečních seminářů, rádi bychom vás pozvali na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů. Podrobný program je v příloze.  První přednáška se bude konat netradičně v pondělí 2. října již od 14.00 hodin. Pozvánku s anotací pošleme co nejdřív.  Srdečně zdraví a na setkání se těší  Petra Šalamounová, Viktor Dobrovolný a Majka Pospíšilová    


Přílohy:

sg_semina_podzim_2017pdf.pdf

Jana Vojanová

Katedra sociologie _ rozvrh

V příloze najdete rozvrh pro zimní semestr 2017/2018 -

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WzjRFiGqcYjgkSTeZlPo7rG1VA6Fc4CdGDm8zg3EKUY/edit#gid=0


Jana Vojanová

Kniha na semestr pro studenty oboru SOSA a zaměření SAQ

 Vážení studenti, pro nadcházející semestr jsme jako Knihu na semestr zvolili práci Jenny Nordbergové Tajný život afghánských dívek. Kniha studuje fenomén tzv. bača poš, dívek, které se v Afghánistánu převlékají za chlapce a spolu s chlapeckým oděvem také přejímají jejich mužskou roli. Nositelka Pulitzerovy ceny, novinářka Jenny Nordbergová knihu napsala na základě rozhovorů s těmito dívkami, jejich rodiči a blízkými vedených v letech 2009-2011. Kniha otevírá množství témat, kterých se různě dotýkáme v našich bakalářských i magisterských kursech: vztah pohlaví a genderu, napětí mezi strukturou a jednáním, různé podoby modernity, rozvojová pomoc a aplikovaná antropologie, hierarchie mezi Západem a Východem, etnicita, kinship, tělesnost a habitus, stát a občanství. Kniha sice nevyšla v elektronické podobě, ale je běžně dostupná v knihovnách i knihkupectvích. 

 

Kniha na semestr pro vás není povinnou četbou, pokud zvolenou knihu na semestr nevezmete během svého studia nikdy do ruky, nebude to mít vliv na vaše hodnocení. Kniha na semestr je však způsob, jak si budovat společný svět, jak sdílet z různých prostředí nesamozřejmé reálie a jak komentovat dění okolo nás se znalostí širšího kontextu diskutovaných jevů. S vybranou knihou na semestr budeme průběžně pracovat v antropologických kursech oboru SOSA a zaměření SAQ: budeme odkazovat na různé v knize popsané situace, pomocí knihy chceme vysvětlovat probíranou látku a ke Knize na semestr zorganizujeme alespoň jednu mimořádnou doprovodnou zvanou přednášku.

Jakub Grygar


Jana Vojanová
Novinky
Státní zkouška z analýzy dat

Státní zkouška z analýzy dat se na Katedře sociologie koná v úterý, 23. ledna 2018 od 12,00 v místnostech 2071 a 2074.

 

Přihlašování ke státní zkoušce probíhá přes SIS.


Jana Vojanová

Vít Janeček: Projekce a diskuze

V pondělí, 18. prosince 2017 proběhne v rámci kurzu Inovativní reprezentace vědeckého poznání diskuze s Vítem Janečkem o filmu  Per se a o filmu Pro vědu.

Diskuze se koná v místnosti J3018 v areálu FSV UK - Jinonice, začátek ve  12.30

Setkání je otevřené pro všechny zájemce až do zaplnění sálu.

 


Jana Vojanová

Katedrální seminář - Občanský aktivismus v ČR

Ve středu, 20. prosince 2017 se od 15,30  koná další z cyklu seminářů Katedry sociologie. S přednáškou na téma "Občanský aktivismus v ČR" vystpoupí Mgr. Jaromír Mazák. 

Seminář se koná v místnost J2019, areál FSV UK.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni! 

 


Jana Vojanová

Na ISS se bude řešit 5 nových grantů s podporou GAČR

Na ISS se bude řešit 5 nových grantů, které uspěly v kategorii standardních projektů ve veřejné soutěži Grantové agentury České republiky (https://gacr.cz/seznam-podporenych-projektu/). Mezi úspěšnými projekty jsou "Transnacionální populismus a evropská demokracie" (Doc. Paul Blokker), "Transakční aktivismus: české advokační organizace v komparativní perspektivě" (Doc. Ondřej Císař), "Lazarsfeldova metodologie a její využití v politické sociologii a komunikačním výzkumu" (prof. Hynek Jeřábek), "Role intimity v české kontroverzi ohledně domácích porodů" (dr. Anna Durnová) a "Kulturní podmíněnost moderního přístupu k právní jinakosti: etnologická perspektiva" (dr. Tomáš Ledvinka).

 Úspěšným žadatelům gratulujeme! 


Jana Vojanová

CFP – NE/ZPŮSOBILOST, “POSTIŽENÍ” A HENDIKEP VE SPOLEČENSKÝCH A HUMANITNÍCH VĚDÁCH

Srdečně zveme všechny zájemce na interdisciplinární workshop na téma:"CFP – NE/ZPŮSOBILOST, “POSTIŽENÍ” A HENDIKEP VE SPOLEČENSKÝCH A HUMANITNÍCH VĚDÁCH"

Workshop je organizován v rámci mezinárodního projektu “(Post)Socialistická modernita a proměny sociálních a kulturních politik “postižení”, podpořeného Grantovou agenturou České republiky a Deutsche Forschungsgemeinschaft, který je realizován na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Na organizaci workshopu se spolupodílí CEFRES a Sociologický ústav AV ČR. 

V případě zájmu o účast na připravovaném workshopu, zašlete abstrakt příspěvku nejpozději do 20. prosince 2017 na adresu: Kamila Šimandlová, simandlova@outlook.com Do předmětu uveďte: „Workshop postižení“.

Workshop se koná: 17. 2. 2018 v Akademickém centru, Husova 4a, Praha 1

 

Podrbnější informace nalznete na webových stránkách: http://www.cefres.cz/cs/7398 

 


Jana Vojanová

Narrating crisis

Mezi granty, které se aktuálně řeší na Institutu sociologických studií, je i projekt "Narativizace krize a instituce ve stranické politice (politics) a veřejných politikách (policy)". 

Hlavním řešitelem projektu je dr. Simon Smith. Novinky, jež se týkají projektu, můžete sledovat na nedávno spuštěných webových stránkách: https://www.narratingcrisis.com/ 


Jana Vojanová

Semináře Katedry sociologie

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

rádi bychom vás pozvali na podzimní cyklus seminářů Katedry sociologie

První přednáška se bude konat  ve středu,  25. října  od 15.30 hodin, místnost 2019  areál FSV UK Jinonice. Se svým příspěvkem na téma „Morální ekonomie klášterů benediktinské tradice v ČR a v Rakousku" vystoupí dr. Spalová   Pozvánku s anotací pošleme co nejdřív. Těšíme se na setkání s Vámi

 


Jana Vojanová

Rozvrh zimní semestr 2017/2018 - Katedra sociologie

V příloze najdete rozvrh pro zimní semestr 2017/2018 -

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WzjRFiGqcYjgkSTeZlPo7rG1VA6Fc4CdGDm8zg3EKUY/edit#gid=0


Jana Vojanová

Sociologické semináře - podzim 2017

   Vážené kolegyně a vážení kolegové, milí příznivci čtvrtečních seminářů, rádi bychom vás pozvali na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů. Podrobný program je v příloze.  První přednáška se bude konat netradičně v pondělí 2. října již od 14.00 hodin. Pozvánku s anotací pošleme co nejdřív.  Srdečně zdraví a na setkání se těší  Petra Šalamounová, Viktor Dobrovolný a Majka Pospíšilová    


Přílohy:

sg_semina_podzim_2017pdf.pdf

Jana Vojanová

Katedra sociologie _ rozvrh

V příloze najdete rozvrh pro zimní semestr 2017/2018 -

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WzjRFiGqcYjgkSTeZlPo7rG1VA6Fc4CdGDm8zg3EKUY/edit#gid=0


Jana Vojanová

Kniha na semestr pro studenty oboru SOSA a zaměření SAQ

 Vážení studenti, pro nadcházející semestr jsme jako Knihu na semestr zvolili práci Jenny Nordbergové Tajný život afghánských dívek. Kniha studuje fenomén tzv. bača poš, dívek, které se v Afghánistánu převlékají za chlapce a spolu s chlapeckým oděvem také přejímají jejich mužskou roli. Nositelka Pulitzerovy ceny, novinářka Jenny Nordbergová knihu napsala na základě rozhovorů s těmito dívkami, jejich rodiči a blízkými vedených v letech 2009-2011. Kniha otevírá množství témat, kterých se různě dotýkáme v našich bakalářských i magisterských kursech: vztah pohlaví a genderu, napětí mezi strukturou a jednáním, různé podoby modernity, rozvojová pomoc a aplikovaná antropologie, hierarchie mezi Západem a Východem, etnicita, kinship, tělesnost a habitus, stát a občanství. Kniha sice nevyšla v elektronické podobě, ale je běžně dostupná v knihovnách i knihkupectvích. 

 

Kniha na semestr pro vás není povinnou četbou, pokud zvolenou knihu na semestr nevezmete během svého studia nikdy do ruky, nebude to mít vliv na vaše hodnocení. Kniha na semestr je však způsob, jak si budovat společný svět, jak sdílet z různých prostředí nesamozřejmé reálie a jak komentovat dění okolo nás se znalostí širšího kontextu diskutovaných jevů. S vybranou knihou na semestr budeme průběžně pracovat v antropologických kursech oboru SOSA a zaměření SAQ: budeme odkazovat na různé v knize popsané situace, pomocí knihy chceme vysvětlovat probíranou látku a ke Knize na semestr zorganizujeme alespoň jednu mimořádnou doprovodnou zvanou přednášku.

Jakub Grygar


Jana Vojanová