Novinky
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:167. Gellnerovský seminář - Přemysl Mácha - 22. 3. 2018

Česká asociace pro sociální antropologii a Česká sociologická společnost ve spolupráci s Institutem sociologických studií Fakulty sociálních věd UK a Fakultou humanitních studií UK Vás srdečně zvou na 167. Gellnerovský seminář, který se bude konat ve čtvrtek 22. března 2018 od 17:00 na Fakultě sociálních věd  UK, U Kříže 8, Praha 5 - Jinonice, místnost J2075. 

Na semináři vystoupí PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D. z Katedry sociální geografie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity s přednáškou na téma:  "Jazyk a místo – poetika a politika toponymie na Těšínsku"

Abstrak a charakteristika přednášejícího jsou přiloženy

Zdeněk UHEREK,v.r., Markéta ZANDLOVÁ, v.r., Alena MILTOVÁ,v.r.

 


Jana Vojanová

Čtvrteční sociologický seminář - Arnošt Novák: "Tmavozelený svět"

  Vážení a  milí příznivci čtvrtečních seminářů,

  rády bychom vás pozvaly na další přednášku z jarního cyklu sociologických seminářů. Ve čtvrtek 22. března 2018 od 16.00 hodin představí Arnošt Novák  svoji knihu Tmavozelený svět. Radikálně ekologické aktivity v České republice po roce 1989.  Seminář bude probíhat v zasedací místnosti 207, Sociologický ústav, Jilská 1, Praha 1.

Více informací naleznete v příloze a dále na webu Sociologického ústavu a na našem Facebooku.

Srdečně zdraví a na setkání se těší

Petra Šalamounová, Míša Kudrnáčová a Majka Pospíšilová


Jana Vojanová

Kniha na semestr - "Sedmá funkce jazyka"

  Vážení kolegové,

srdečně zvu na přednášku, kterou organizujeme k aktuální Knize na semestr pro LS 2018, "sémiotické detektivce" Laurenta Bineta Sedmá funkce jazyka. Znalost Binetova románu je výhodou, nikoli podmínkou účasti :)

Intertextualita jako výzkumné paradigma. Roland Barthes, Julia Kristevová a rozvoj teorie intertextualityprof. PhDr. Petr Mareš, CSc. (Ústav českého jazyka a teorie komnikace, FF UK)

úterý 27.3., 14:00 - 15:30 učebna J2066

Anotace přednášky:

Roland Barthes a Julia Kristevová – resp. přesněji řečeno jejich fikční protějšky – se řadí mezi hlavní postavy románu Laurenta Bineta Sedmá funkce jazyka. Oba badatelé patří k zakladatelům teorie intertextuality (Kristevová daný termín vytvořila), Binetův román je pak exemplární ukázkou uplatnění intertextuality v literárním textu. V návaznosti na to se příspěvek bude věnovat pojímání intertextuality u Barthesa, Kristevové i u dalších autorů (přechod od široké koncepce intertextuality ke koncepci užší a specifikované) a formám a funkcím intertextuality v literárních textech, včetně Binetova románu.

Jakub Grygar


Jana Vojanová

Francis Chateauraynaud - Sociological Pragmatism at the Crossroads

   Veřejná přednáška Francise Chateauraynauda -  "Sociological Pragmatism at the Crossroads. Dealing with complexity and uncertainty in an era of multi-scale controversies."

se bude konat v úterý 10. dubna od 17,00 v budově FSV UK  Hollar,  Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, místnost H014

Podrobnější informace naleznete na stránkách: 

www.narratingcrisis.com  

Všichni zájemci jsou srečně zváni.

 


Jana Vojanová

Academic writing pro doktorandy – s rodilým mluvčím z akademické sféry

Academic writing pro doktorandy – s rodilým mluvčím z akademické sféry  probíhá i v letním semestru 2018.

Lektor:                                Andrew Goodall (bohaté zkušenosti s Academic English)

Časová dotace:                     1 x týdně 80 min

Termín:                               LS 2018, pátek, Hollar, místnost H20 (suterén, u automatu na kávu)

 

Kontakt:                              jitka.wirthova@centrum.cz

 

Forma a obsah kurzu:

 ·         Všechny důležité informace o formě a obsahu různých akademických textů

·         Splnitelné závazné příspěvky (abstrakty, anotace, konferenční příspěvky, application forms, cover letters, kratší drafty disertace…)

 


Jana Vojanová

Čtvrteční seminář/15.3 - The voluntary career withdraw – Transformation of the capitalist way of liv

  Vážení příznivci čtvrtečních seminářů,

rády bychom vás pozvaly na další přednášku z jarního cyklu sociologických seminářů. Ve čtvrtek 15. března výjimečně od 14.00 hodin vystoupí Julia Gruhlich se svým příspěvkem The voluntary career withdraw – Transformation of the capitalist way of living?  Seminář bude probíhat v zasedací místnosti 207, Sociologický ústav, Jilská 1, Praha 1.

Více informací naleznete v příloze a dále na stránkách Sociologického ústavu a na našem Facebooku.

Srdečně zdraví a na setkání se těší

Petra Šalamounová, Míša Kudrnáčová a Majka Pospíšilová


Jana Vojanová

Výroční konference ČSS 2018

  Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v příloze zasíláme informace a odkazy k chystané výroční konferenci České sociologické společnosti, kterou letos spolupořádá katedra sociologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Do 5. 4. 2018 lze podávat návrhy na tematické panely konference 

Děkujeme za šíření informací, pohotovou participaci na tvorbě programu, váš zájem a účast.

Těšíme se na setkání s vámi v Hradci Králové.  

Za konferenční výbor Helena Kubátová, za organizační výbor Miroslav Joukl


Jana Vojanová

Vyhlášení GAČR 2019

Grantová agentura ČR vyhlásila nové soutěžní kolo a zpřístupnila aplikaci pro podávání standardních, juniorských a bilaterálních projektů s počátkem řešení od 1. ledna 2019

(www.gris.cz)

Zadávací dokumentace

 

Podrobné informace pro navrhovatele budou zveřejněny na stránkách odd. vědy – Aktuální výzvy https://fsv.cuni.cz/veda-vyzkum/aktualni-vyzvy-veda-vyzkum po konání informačního semináře k novému kolu soutěže 9. března.

Termín podání návrhů projektů na oddělení vědy je 3. dubna 2018.

 


Denisa Sobotková

"La Sfida Populista'" - The Populist Challenge

 V těchto dnech vychází e-kniha 'La Sfida Populista' (The Populist Challenge)'.

jedním z autorů je doc. Paul Blokker, Ph.D. - garant anglického programu Sociology in European Context na Katedře sociologie .

Více informací lze najít na webových stránkách Milan: Fondazione Feltrinelli:

http://fondazionefeltrinelli.it/schede/la-sfida-populista/


Jana Vojanová

Den otevřených dveří pro budoucí PhD studenty Sociologie

Den otevřených dveří pro uchazeče o doktorské studium sociologie proběhne ve čtvrtek 22. března  2018 od 11:00 hodin v Sociologickém ústavu AV ČR (Jilská 1, Praha 1) v zasedací místnosti 207. Účastníci budou seznámeni se studiem, jeho organizací, přijímacími zkouškami, nabízenými výzkumnými tématy a možnostmi zahraničních studijních pobytů.  

Všichni zájemci jsou srdečně vítáni!

 


Jana Vojanová

Ocenění České asociace pro sociální antropologie studentům ISS

Doktorand Katedry sociologie ISS, Martin Tremčinský, získal Čestné uznání v soutěži České asociace pro sociální antropologie o nejlepší magisterskou diplomovou práci z oboru sociální antropologie obhájenou v roce 2017. Oceněnou práci  Martina Tremčinského Identity plug-ins: Towards post-human theory of informational privacy naleznete zde.

Nejlepší bakalářskou prací u oboru sociální antropologie obhájenou v roce 2017 a Cenu České asociace pro sociální antropologii, získala práce Terezy Rybové Komu straší ve věži: Sociálněvědní studie na téma fenoménu hradních a zámeckých duchů z pohledu kastelánů. Oceněná práce je dostupná zde.

Oběma oceněným gratulujeme!


Jana Vojanová

Čtvrteční sociologické semináře - jarní program 2018

 Vážení příznivci čtvrtečních sociologických seminářů, 

v příloze najdte pozvánku na  jarní cyklus  Aktuality můžete sledovat i na webu Sociologického ústavu.

 

 

 

 


Jana Vojanová

Hodnocení kurzů zimního semestru 2017

 na webové adrese http://hodnocenikurzu.fsv.cuni.cz byly zveřejněny výsledky studentského hodnocení za ZS 2017. Poslední hodnocení je označeno jako 2017_zs. Studenti odeslali  6997 dotazníků.

 


Jana Vojanová

(New) Religious Representations and Practices in New Media - Dr. Alessandro Testa

 Katedra sociologie ISS FSV UK otevírá v letním semestru kurz  "(New) Religious Representations and Practices in New Media" vedený  Dr. Alessandrem Testou   https://univie.academia.edu/AlessandroTesta

Kurz proběhne  ve třech blokových přednáškách  13. dubna, 27. dubna a 11. května vždy  od 12,30 do 15:30 v místnosti J3015, adresa: U Kříže 8, 158 00 Praha 5 - Jinonice, areál FSV UK.

Kurz je ohodnocený 6 ECTS a je  určený bakalářským (JSB080), magisterským (JSM040) i ERASMUS studentům. Přihlášení do kurzu probíhá prostřednictvím SISu.  


Jana Vojanová

Rozvrh Katedry sociologie - letní semestr 2017/2018

 V příloze najdete rozvrh Katedry sociologie  pro letní semestr 2018 a konzultační hodiny KS. Přihlašování do kurzů začíná podle harmonogramu FSV UK v pondělí, 5. února od 10:00, ukončeno bude 23. února ve 14,00.

 


Jana Vojanová

XLVIII. konference České demografické společnosti

 Téma konference, která se uskuteční ve dnech 23. - 25. května 2018 v Brně, je    věnované stému výročí založení státu Čechů a Slováků "Demografie v Česku a na   Slovensku v průběhu  (čtvrt)století". 

Termín pro přihlášení příspěvků: 11. března 2018

Více informací týkající se kenference naleznete v přiloženém souboru, nebo přímo na stránkách ČDS: 

http://www.czechdemography.cz/akce/konference/konference2018/.

 


Jana Vojanová

Studentský výlet do Sarajeva_2018

 Vážené studentky, vážení studenti,

nabízíme Vám výlet do Sarajeva, který je určen především pro studenty FSV UK. Výlet s velmi podobným programem se konal v minulosti již čtyřikrát a vždy se setkal s velmi pozitivním ohlasem. Na těchto zájezdech panuje příjemná atmosféra, poznáte nová místa, jejich historii a kulturu, a seznámíte se se spolužáky z dalších ročníků i institutů. Přihlášky a dotazy směřujte na email vylety.ims@seznam.cz, účast je omezena pouze dosažením věku 18 let a zájmem o program, pozvat tak můžete i kamarády mimo FSV.

Program: Odjezd bude ve středu 11.4. ve 20:00 z Prahy, plánovaný návrat do Prahy je v pondělí 16.4. okolo 22:00. V Sarajevu nás čeká prohlídka města s člověkem, který zde prožil část války v 90. letech, návštěva zchátralé bobové dráhy vybudované pro ZOH 1984 v Sarajevu, posezení v nádherné restauraci místního pivovaru a další zajímavé body. Navštívíme i město Mostar, turistickou perlu Bosny a Hercegoviny, a při zpáteční cestě si prohlédneme město Pécs v Maďarsku. Podrobný program včetně fotek z minulých let naleznete na FB stránce události zde.   Cena zájezdu: V ceně 4.900 Kč je zahrnuta veškerá doprava autobusem, služby průvodců a organizátora, vstupy do dvou muzeí, jejichž návštěva je součástí společného programu. Dále je v ceně 3x ubytování v hostelu v Sarajevu, 1x večeře s bosenskými specialitami "all you can eat" od našeho hostitele a 1x ubytování v hostelu v Pécsi.   S pozdravem a přáním úspěšného zahájení nového semestru   Martin Vedral, organizátor výletu a absolvent FSV UK


Jana Vojanová

Čtvrteční sociologické semináře - jarní program 2018

  Vážení příznivci čtvrtečních sociologických seminářů, 

v příloze najdte pozvánku na  jarní cyklus sociologických seminářů. Některé semináře budou ještě doplněny. Aktuality můžete sledovat i na webu Sociologického ústavu.

 

První seminář se bude konat již tento čtvrtek, 8. února od 16,30


Jana Vojanová

Katedra sociologie - rozvrh

  V příloze najdete rozvrh Katedry sociologie  pro letní semestr 2018 a konzultační hodiny KS.  Přihlašování do kurzů začíná podle harmonogramu FSV UK v pondělí, 5. února od 10:00, ukončeno bude 23. února ve 14,00.

 

 

 


Jana Vojanová

Doktorandská konference - Sociologie, veřejné politiky a příbuzných společenských věd 2018

Vážení přátelé,

vyzýváme vás, abyste zvážili svou účast na doktorandské konferenci UK a SOÚ AV (viz přiložený prospekt), která se bude konat ve čtvrtek 30. 5. 2018 na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Konference usiluje o vytvoření náročného kritického prostředí pro odbornou diskusi a prezentaci částí doktorandských prací zpracovaných v podobě, která odpovídá nárokům na článek v recenzovaném časopise.

Vyplněný Call for Papers s abstraktem je třeba odeslat na adresu vit.horak@fsv.cuni.cz do 23. 2. 2018.

Termín odevzdání příspěvků k recenzi je 18. 4. 2018.    

Kdo tyto termíny nedodrží, nemůže mu být zaručena účast na konferenci! V případě velkého počtu přihlášených si organizační výbor vyhrazuje příspěvky odmítnout.

Garanti konference:

Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.

doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.

 

 


Jana Vojanová

Narrating crisis

Mezi granty, které se aktuálně řeší na Institutu sociologických studií, je i projekt "Narativizace krize a instituce ve stranické politice (politics) a veřejných politikách (policy)". 

Hlavním řešitelem projektu je dr. Simon Smith. Novinky, jež se týkají projektu, můžete sledovat na nedávno spuštěných webových stránkách: https://www.narratingcrisis.com/ 


Jana Vojanová
Novinky
167. Gellnerovský seminář - Přemysl Mácha - 22. 3. 2018

Česká asociace pro sociální antropologii a Česká sociologická společnost ve spolupráci s Institutem sociologických studií Fakulty sociálních věd UK a Fakultou humanitních studií UK Vás srdečně zvou na 167. Gellnerovský seminář, který se bude konat ve čtvrtek 22. března 2018 od 17:00 na Fakultě sociálních věd  UK, U Kříže 8, Praha 5 - Jinonice, místnost J2075. 

Na semináři vystoupí PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D. z Katedry sociální geografie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity s přednáškou na téma:  "Jazyk a místo – poetika a politika toponymie na Těšínsku"

Abstrak a charakteristika přednášejícího jsou přiloženy

Zdeněk UHEREK,v.r., Markéta ZANDLOVÁ, v.r., Alena MILTOVÁ,v.r.

 


Jana Vojanová

Čtvrteční sociologický seminář - Arnošt Novák: "Tmavozelený svět"

  Vážení a  milí příznivci čtvrtečních seminářů,

  rády bychom vás pozvaly na další přednášku z jarního cyklu sociologických seminářů. Ve čtvrtek 22. března 2018 od 16.00 hodin představí Arnošt Novák  svoji knihu Tmavozelený svět. Radikálně ekologické aktivity v České republice po roce 1989.  Seminář bude probíhat v zasedací místnosti 207, Sociologický ústav, Jilská 1, Praha 1.

Více informací naleznete v příloze a dále na webu Sociologického ústavu a na našem Facebooku.

Srdečně zdraví a na setkání se těší

Petra Šalamounová, Míša Kudrnáčová a Majka Pospíšilová


Jana Vojanová

Kniha na semestr - "Sedmá funkce jazyka"

  Vážení kolegové,

srdečně zvu na přednášku, kterou organizujeme k aktuální Knize na semestr pro LS 2018, "sémiotické detektivce" Laurenta Bineta Sedmá funkce jazyka. Znalost Binetova románu je výhodou, nikoli podmínkou účasti :)

Intertextualita jako výzkumné paradigma. Roland Barthes, Julia Kristevová a rozvoj teorie intertextualityprof. PhDr. Petr Mareš, CSc. (Ústav českého jazyka a teorie komnikace, FF UK)

úterý 27.3., 14:00 - 15:30 učebna J2066

Anotace přednášky:

Roland Barthes a Julia Kristevová – resp. přesněji řečeno jejich fikční protějšky – se řadí mezi hlavní postavy románu Laurenta Bineta Sedmá funkce jazyka. Oba badatelé patří k zakladatelům teorie intertextuality (Kristevová daný termín vytvořila), Binetův román je pak exemplární ukázkou uplatnění intertextuality v literárním textu. V návaznosti na to se příspěvek bude věnovat pojímání intertextuality u Barthesa, Kristevové i u dalších autorů (přechod od široké koncepce intertextuality ke koncepci užší a specifikované) a formám a funkcím intertextuality v literárních textech, včetně Binetova románu.

Jakub Grygar


Jana Vojanová

Francis Chateauraynaud - Sociological Pragmatism at the Crossroads

   Veřejná přednáška Francise Chateauraynauda -  "Sociological Pragmatism at the Crossroads. Dealing with complexity and uncertainty in an era of multi-scale controversies."

se bude konat v úterý 10. dubna od 17,00 v budově FSV UK  Hollar,  Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, místnost H014

Podrobnější informace naleznete na stránkách: 

www.narratingcrisis.com  

Všichni zájemci jsou srečně zváni.

 


Jana Vojanová

Academic writing pro doktorandy – s rodilým mluvčím z akademické sféry

Academic writing pro doktorandy – s rodilým mluvčím z akademické sféry  probíhá i v letním semestru 2018.

Lektor:                                Andrew Goodall (bohaté zkušenosti s Academic English)

Časová dotace:                     1 x týdně 80 min

Termín:                               LS 2018, pátek, Hollar, místnost H20 (suterén, u automatu na kávu)

 

Kontakt:                              jitka.wirthova@centrum.cz

 

Forma a obsah kurzu:

 ·         Všechny důležité informace o formě a obsahu různých akademických textů

·         Splnitelné závazné příspěvky (abstrakty, anotace, konferenční příspěvky, application forms, cover letters, kratší drafty disertace…)

 


Jana Vojanová

Čtvrteční seminář/15.3 - The voluntary career withdraw – Transformation of the capitalist way of liv

  Vážení příznivci čtvrtečních seminářů,

rády bychom vás pozvaly na další přednášku z jarního cyklu sociologických seminářů. Ve čtvrtek 15. března výjimečně od 14.00 hodin vystoupí Julia Gruhlich se svým příspěvkem The voluntary career withdraw – Transformation of the capitalist way of living?  Seminář bude probíhat v zasedací místnosti 207, Sociologický ústav, Jilská 1, Praha 1.

Více informací naleznete v příloze a dále na stránkách Sociologického ústavu a na našem Facebooku.

Srdečně zdraví a na setkání se těší

Petra Šalamounová, Míša Kudrnáčová a Majka Pospíšilová


Jana Vojanová

Výroční konference ČSS 2018

  Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v příloze zasíláme informace a odkazy k chystané výroční konferenci České sociologické společnosti, kterou letos spolupořádá katedra sociologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Do 5. 4. 2018 lze podávat návrhy na tematické panely konference 

Děkujeme za šíření informací, pohotovou participaci na tvorbě programu, váš zájem a účast.

Těšíme se na setkání s vámi v Hradci Králové.  

Za konferenční výbor Helena Kubátová, za organizační výbor Miroslav Joukl


Jana Vojanová

Vyhlášení GAČR 2019

Grantová agentura ČR vyhlásila nové soutěžní kolo a zpřístupnila aplikaci pro podávání standardních, juniorských a bilaterálních projektů s počátkem řešení od 1. ledna 2019

(www.gris.cz)

Zadávací dokumentace

 

Podrobné informace pro navrhovatele budou zveřejněny na stránkách odd. vědy – Aktuální výzvy https://fsv.cuni.cz/veda-vyzkum/aktualni-vyzvy-veda-vyzkum po konání informačního semináře k novému kolu soutěže 9. března.

Termín podání návrhů projektů na oddělení vědy je 3. dubna 2018.

 


Denisa Sobotková

"La Sfida Populista'" - The Populist Challenge

 V těchto dnech vychází e-kniha 'La Sfida Populista' (The Populist Challenge)'.

jedním z autorů je doc. Paul Blokker, Ph.D. - garant anglického programu Sociology in European Context na Katedře sociologie .

Více informací lze najít na webových stránkách Milan: Fondazione Feltrinelli:

http://fondazionefeltrinelli.it/schede/la-sfida-populista/


Jana Vojanová

Den otevřených dveří pro budoucí PhD studenty Sociologie

Den otevřených dveří pro uchazeče o doktorské studium sociologie proběhne ve čtvrtek 22. března  2018 od 11:00 hodin v Sociologickém ústavu AV ČR (Jilská 1, Praha 1) v zasedací místnosti 207. Účastníci budou seznámeni se studiem, jeho organizací, přijímacími zkouškami, nabízenými výzkumnými tématy a možnostmi zahraničních studijních pobytů.  

Všichni zájemci jsou srdečně vítáni!

 


Jana Vojanová

Ocenění České asociace pro sociální antropologie studentům ISS

Doktorand Katedry sociologie ISS, Martin Tremčinský, získal Čestné uznání v soutěži České asociace pro sociální antropologie o nejlepší magisterskou diplomovou práci z oboru sociální antropologie obhájenou v roce 2017. Oceněnou práci  Martina Tremčinského Identity plug-ins: Towards post-human theory of informational privacy naleznete zde.

Nejlepší bakalářskou prací u oboru sociální antropologie obhájenou v roce 2017 a Cenu České asociace pro sociální antropologii, získala práce Terezy Rybové Komu straší ve věži: Sociálněvědní studie na téma fenoménu hradních a zámeckých duchů z pohledu kastelánů. Oceněná práce je dostupná zde.

Oběma oceněným gratulujeme!


Jana Vojanová

Čtvrteční sociologické semináře - jarní program 2018

 Vážení příznivci čtvrtečních sociologických seminářů, 

v příloze najdte pozvánku na  jarní cyklus  Aktuality můžete sledovat i na webu Sociologického ústavu.

 

 

 

 


Jana Vojanová

Hodnocení kurzů zimního semestru 2017

 na webové adrese http://hodnocenikurzu.fsv.cuni.cz byly zveřejněny výsledky studentského hodnocení za ZS 2017. Poslední hodnocení je označeno jako 2017_zs. Studenti odeslali  6997 dotazníků.

 


Jana Vojanová

(New) Religious Representations and Practices in New Media - Dr. Alessandro Testa

 Katedra sociologie ISS FSV UK otevírá v letním semestru kurz  "(New) Religious Representations and Practices in New Media" vedený  Dr. Alessandrem Testou   https://univie.academia.edu/AlessandroTesta

Kurz proběhne  ve třech blokových přednáškách  13. dubna, 27. dubna a 11. května vždy  od 12,30 do 15:30 v místnosti J3015, adresa: U Kříže 8, 158 00 Praha 5 - Jinonice, areál FSV UK.

Kurz je ohodnocený 6 ECTS a je  určený bakalářským (JSB080), magisterským (JSM040) i ERASMUS studentům. Přihlášení do kurzu probíhá prostřednictvím SISu.  


Jana Vojanová

Rozvrh Katedry sociologie - letní semestr 2017/2018

 V příloze najdete rozvrh Katedry sociologie  pro letní semestr 2018 a konzultační hodiny KS. Přihlašování do kurzů začíná podle harmonogramu FSV UK v pondělí, 5. února od 10:00, ukončeno bude 23. února ve 14,00.

 


Jana Vojanová

XLVIII. konference České demografické společnosti

 Téma konference, která se uskuteční ve dnech 23. - 25. května 2018 v Brně, je    věnované stému výročí založení státu Čechů a Slováků "Demografie v Česku a na   Slovensku v průběhu  (čtvrt)století". 

Termín pro přihlášení příspěvků: 11. března 2018

Více informací týkající se kenference naleznete v přiloženém souboru, nebo přímo na stránkách ČDS: 

http://www.czechdemography.cz/akce/konference/konference2018/.

 


Jana Vojanová

Studentský výlet do Sarajeva_2018

 Vážené studentky, vážení studenti,

nabízíme Vám výlet do Sarajeva, který je určen především pro studenty FSV UK. Výlet s velmi podobným programem se konal v minulosti již čtyřikrát a vždy se setkal s velmi pozitivním ohlasem. Na těchto zájezdech panuje příjemná atmosféra, poznáte nová místa, jejich historii a kulturu, a seznámíte se se spolužáky z dalších ročníků i institutů. Přihlášky a dotazy směřujte na email vylety.ims@seznam.cz, účast je omezena pouze dosažením věku 18 let a zájmem o program, pozvat tak můžete i kamarády mimo FSV.

Program: Odjezd bude ve středu 11.4. ve 20:00 z Prahy, plánovaný návrat do Prahy je v pondělí 16.4. okolo 22:00. V Sarajevu nás čeká prohlídka města s člověkem, který zde prožil část války v 90. letech, návštěva zchátralé bobové dráhy vybudované pro ZOH 1984 v Sarajevu, posezení v nádherné restauraci místního pivovaru a další zajímavé body. Navštívíme i město Mostar, turistickou perlu Bosny a Hercegoviny, a při zpáteční cestě si prohlédneme město Pécs v Maďarsku. Podrobný program včetně fotek z minulých let naleznete na FB stránce události zde.   Cena zájezdu: V ceně 4.900 Kč je zahrnuta veškerá doprava autobusem, služby průvodců a organizátora, vstupy do dvou muzeí, jejichž návštěva je součástí společného programu. Dále je v ceně 3x ubytování v hostelu v Sarajevu, 1x večeře s bosenskými specialitami "all you can eat" od našeho hostitele a 1x ubytování v hostelu v Pécsi.   S pozdravem a přáním úspěšného zahájení nového semestru   Martin Vedral, organizátor výletu a absolvent FSV UK


Jana Vojanová

Čtvrteční sociologické semináře - jarní program 2018

  Vážení příznivci čtvrtečních sociologických seminářů, 

v příloze najdte pozvánku na  jarní cyklus sociologických seminářů. Některé semináře budou ještě doplněny. Aktuality můžete sledovat i na webu Sociologického ústavu.

 

První seminář se bude konat již tento čtvrtek, 8. února od 16,30


Jana Vojanová

Katedra sociologie - rozvrh

  V příloze najdete rozvrh Katedry sociologie  pro letní semestr 2018 a konzultační hodiny KS.  Přihlašování do kurzů začíná podle harmonogramu FSV UK v pondělí, 5. února od 10:00, ukončeno bude 23. února ve 14,00.

 

 

 


Jana Vojanová

Doktorandská konference - Sociologie, veřejné politiky a příbuzných společenských věd 2018

Vážení přátelé,

vyzýváme vás, abyste zvážili svou účast na doktorandské konferenci UK a SOÚ AV (viz přiložený prospekt), která se bude konat ve čtvrtek 30. 5. 2018 na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Konference usiluje o vytvoření náročného kritického prostředí pro odbornou diskusi a prezentaci částí doktorandských prací zpracovaných v podobě, která odpovídá nárokům na článek v recenzovaném časopise.

Vyplněný Call for Papers s abstraktem je třeba odeslat na adresu vit.horak@fsv.cuni.cz do 23. 2. 2018.

Termín odevzdání příspěvků k recenzi je 18. 4. 2018.    

Kdo tyto termíny nedodrží, nemůže mu být zaručena účast na konferenci! V případě velkého počtu přihlášených si organizační výbor vyhrazuje příspěvky odmítnout.

Garanti konference:

Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.

doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.

 

 


Jana Vojanová

Narrating crisis

Mezi granty, které se aktuálně řeší na Institutu sociologických studií, je i projekt "Narativizace krize a instituce ve stranické politice (politics) a veřejných politikách (policy)". 

Hlavním řešitelem projektu je dr. Simon Smith. Novinky, jež se týkají projektu, můžete sledovat na nedávno spuštěných webových stránkách: https://www.narratingcrisis.com/ 


Jana Vojanová