Soukup
Soukup
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Petr Soukup

Stručné profesní CV


-odborné zaměření:

Výuka aplikací statistických metod a jejich používání v akademických i komerčních výzkumech

Ze statistických metod se soustředí zejména na multivariační analýzu dat, problematiku neparametrických metod, malých výběrů a výběrů z malých populací.

Z věcného hlediska se zaměřuje na problematiku sociologie vzdělání a environmentální sociologii.


-vystudovaná(é) VŠ:

VŠE Praha 1999 (statisticko-pojistné inženýrství)

FSV UK v Praze 2002 (teoretická sociologie)


-rok získání titulu PhDr. 2002

-rok získání titulu PhD či CSc. 

-rok získání titulu doc. 

-rok získání titulu prof.


Publikace

Publikace za posledních 5 let


Impaktované časopisy

Soukup, P, L. Rabušic.(2007). Několik poznámek k jedné obsesi českých sociálních věd - statistické významnosti. Sociologický časopis, roč. 43, č. 2, s. 379-395.

Matějů, P., M. Smith, P. Soukup, J. Basl (2007). Determination of College Expectations in OECD Countries: The Role of Individual and Structural Factors. Sociologický časopis/Czech Socxiological Review, roč. 43, č. 26 s. 1121-1148.

Soukup, P. (2006). Proč užívat hierarchické lineární modely?. Sociologický časopis, roč. 42, č. 5, s. 987-1012.


Recenzované časopisy


Nerecenzované časopisy

Soukup, P. (2006). Čím větší, tím lepší (aneb mýty o reliabilitě), Socioweb, č.7


Kapitoly v monografiích

Soukup, P. (2008). Three strategies : from contextual analysis to multilevel modelling. In Advanced Lazarsfeldian methodology. 1. vyd. Prague : Karolinum Press, s. 59-88. ISBN 978-80-246-1521-9.


Kapitoly ve sbornících

Soukup, P. Češi, Internet, bezpečnost. In RUDOLF, V. - SITERA, J. (ed.). EurOpen : konference : sborník příspěvků. 1. vyd. Plzeň : EurOpen, s. 7-22. ISBN 978-80-86583-14-3.


Starší publikace


•  Petr Soukup. 2002. Ještě jednou k životnímu prostředí. Data a Fakta

•  Soukup, P., N. Jandová. 2001. „Češi a životní prostředí (na okraj jednoho výzkumu)”. Pp. 222-233 in Environmentální ekonomie, politika a vnější vztahy České republiky. Praha: Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře

•  Petr Soukup. Klonování lidských buněk-ano či ne? (Zpráva byla určena pro tiskovou konferenci o výzkumu ISSP 2000 - Životní prostředí 26.3.2001) in http://www.biotrin.cz/czpages/issp_.htm

•  Petr Soukup. 2001. Kdo používá Internet v České republice. SDA Info (č. 2) 

•  Petr Soukup. 2001. Světová databáze štěstí, SDA Info (č.1)

•  Petr Soukup. 2000. Výzkumu typu General Social Survey: Polskie Generalne Sondaze, SDA Info (č. 4)

•  Petr Soukup. 2000. Výzkumu typu General Social Survey: ALLBUS, Německo. SDA Info (č. 3)

•  Petr Soukup. 2001. Sebevraždy a euthanasie – proměny v čase. SDA Info (č.2 )

•  Krejčí, Jindřich, Lumír Gatnar, Miroslav Kříž, Petr Soukup, Vladislav Tytko. 2000. Katalog dat Sociologického datového archivu - Data catalogue of the Sociological Data Archive, Institute of Sociology (Prague).


Granty (řešitel či spoluřešitel):

-ukončené:

účast na grantech:

2001-2002: Mezinárodní program sociálního výzkumu. ISSP 2000 – Životní prostředí, GA ČR 403/99/1129.

2004-2009: Nerovnosti v šancích na vzdělání: jejich rozsah, zdroje, sociální a ekonomické důsledky, strategie řešení. MPSV 1J 005/04-DP2.

2006-2008: Legitimita politického systému a nerovností: vývoj v České republice v komparativní perspektivě, GA ČR


-aktuálně řešené:

Bezpečnostní výzkum "Problematika kybernetických hrozeb z hlediska bezpečnostních zájmů České republiky“ - VD20072010B01, MV ČR, spoluřešitel


Členství v odborných organizacích a radách:

MČSS


Nabídka závěrečných prací:


Bakalářské:

Nabízím možnost vedení prací, ve kterých dochází k aplikaci kvantitativních metod, tedy prací založených na reálném výzkumu(tedy zejmén páce o procesu primárního výzkumu, které mohou být analytické ale i čistě metodologické), nebo kvalitní analýze existujících dat (tedy čistě analytická práce). Lze se zaměřit na akademický sociologický výzkum, ale i na aplikovaný výzkum (trhu, veřejného mínění).

Bc. práce je ukázkou, zda student zvládl základy oboru. Nepředpokládá se znalost pokročilých metod analýzy ale pro úspěch je nezbytná solidní znalost metod a technik vyučovaných v bc. studiu.


Diplomové:

Možnost vedení prací z oboru kvantitativních metod

-participace na některém z velkých národních/mezinárodních šetření

-popis některé z nových analytických metod za pomoci aplikace na reálná data

-popis metod uplatňovaných v aplikovaném výzkumu a možnosti její aplikace

Mgr. práce musí být teoreticky fundovaná, nutno prokázat znalost současné relevantní teoretické i metodologické literatury. Samozřejmostí je znalost metodologie vyučované v mgr. cyklu v zaměření AVSM.
Soukup

Petr Soukup

Stručné profesní CV


-odborné zaměření:

Výuka aplikací statistických metod a jejich používání v akademických i komerčních výzkumech

Ze statistických metod se soustředí zejména na multivariační analýzu dat, problematiku neparametrických metod, malých výběrů a výběrů z malých populací.

Z věcného hlediska se zaměřuje na problematiku sociologie vzdělání a environmentální sociologii.


-vystudovaná(é) VŠ:

VŠE Praha 1999 (statisticko-pojistné inženýrství)

FSV UK v Praze 2002 (teoretická sociologie)


-rok získání titulu PhDr. 2002

-rok získání titulu PhD či CSc. 

-rok získání titulu doc. 

-rok získání titulu prof.


Publikace

Publikace za posledních 5 let


Impaktované časopisy

Soukup, P, L. Rabušic.(2007). Několik poznámek k jedné obsesi českých sociálních věd - statistické významnosti. Sociologický časopis, roč. 43, č. 2, s. 379-395.

Matějů, P., M. Smith, P. Soukup, J. Basl (2007). Determination of College Expectations in OECD Countries: The Role of Individual and Structural Factors. Sociologický časopis/Czech Socxiological Review, roč. 43, č. 26 s. 1121-1148.

Soukup, P. (2006). Proč užívat hierarchické lineární modely?. Sociologický časopis, roč. 42, č. 5, s. 987-1012.


Recenzované časopisy


Nerecenzované časopisy

Soukup, P. (2006). Čím větší, tím lepší (aneb mýty o reliabilitě), Socioweb, č.7


Kapitoly v monografiích

Soukup, P. (2008). Three strategies : from contextual analysis to multilevel modelling. In Advanced Lazarsfeldian methodology. 1. vyd. Prague : Karolinum Press, s. 59-88. ISBN 978-80-246-1521-9.


Kapitoly ve sbornících

Soukup, P. Češi, Internet, bezpečnost. In RUDOLF, V. - SITERA, J. (ed.). EurOpen : konference : sborník příspěvků. 1. vyd. Plzeň : EurOpen, s. 7-22. ISBN 978-80-86583-14-3.


Starší publikace


•  Petr Soukup. 2002. Ještě jednou k životnímu prostředí. Data a Fakta

•  Soukup, P., N. Jandová. 2001. „Češi a životní prostředí (na okraj jednoho výzkumu)”. Pp. 222-233 in Environmentální ekonomie, politika a vnější vztahy České republiky. Praha: Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře

•  Petr Soukup. Klonování lidských buněk-ano či ne? (Zpráva byla určena pro tiskovou konferenci o výzkumu ISSP 2000 - Životní prostředí 26.3.2001) in http://www.biotrin.cz/czpages/issp_.htm

•  Petr Soukup. 2001. Kdo používá Internet v České republice. SDA Info (č. 2) 

•  Petr Soukup. 2001. Světová databáze štěstí, SDA Info (č.1)

•  Petr Soukup. 2000. Výzkumu typu General Social Survey: Polskie Generalne Sondaze, SDA Info (č. 4)

•  Petr Soukup. 2000. Výzkumu typu General Social Survey: ALLBUS, Německo. SDA Info (č. 3)

•  Petr Soukup. 2001. Sebevraždy a euthanasie – proměny v čase. SDA Info (č.2 )

•  Krejčí, Jindřich, Lumír Gatnar, Miroslav Kříž, Petr Soukup, Vladislav Tytko. 2000. Katalog dat Sociologického datového archivu - Data catalogue of the Sociological Data Archive, Institute of Sociology (Prague).


Granty (řešitel či spoluřešitel):

-ukončené:

účast na grantech:

2001-2002: Mezinárodní program sociálního výzkumu. ISSP 2000 – Životní prostředí, GA ČR 403/99/1129.

2004-2009: Nerovnosti v šancích na vzdělání: jejich rozsah, zdroje, sociální a ekonomické důsledky, strategie řešení. MPSV 1J 005/04-DP2.

2006-2008: Legitimita politického systému a nerovností: vývoj v České republice v komparativní perspektivě, GA ČR


-aktuálně řešené:

Bezpečnostní výzkum "Problematika kybernetických hrozeb z hlediska bezpečnostních zájmů České republiky“ - VD20072010B01, MV ČR, spoluřešitel


Členství v odborných organizacích a radách:

MČSS


Nabídka závěrečných prací:


Bakalářské:

Nabízím možnost vedení prací, ve kterých dochází k aplikaci kvantitativních metod, tedy prací založených na reálném výzkumu(tedy zejmén páce o procesu primárního výzkumu, které mohou být analytické ale i čistě metodologické), nebo kvalitní analýze existujících dat (tedy čistě analytická práce). Lze se zaměřit na akademický sociologický výzkum, ale i na aplikovaný výzkum (trhu, veřejného mínění).

Bc. práce je ukázkou, zda student zvládl základy oboru. Nepředpokládá se znalost pokročilých metod analýzy ale pro úspěch je nezbytná solidní znalost metod a technik vyučovaných v bc. studiu.


Diplomové:

Možnost vedení prací z oboru kvantitativních metod

-participace na některém z velkých národních/mezinárodních šetření

-popis některé z nových analytických metod za pomoci aplikace na reálná data

-popis metod uplatňovaných v aplikovaném výzkumu a možnosti její aplikace

Mgr. práce musí být teoreticky fundovaná, nutno prokázat znalost současné relevantní teoretické i metodologické literatury. Samozřejmostí je znalost metodologie vyučované v mgr. cyklu v zaměření AVSM.