Zdeněk Uherek
Zdeněk Uherek
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.


Associate Professor, Director of the Institute of Sociological Studies

Office: 3073, building A, 3rd floor

Office hours: by appointment


Area of expertise: social anthropology, migration, minorities, Czechs abroad, Romani studies, ethnicity and nationalism, urban anthropology.


Profile

2007 - 2017 Director of the Institute of Ethnology, Czech Academy of Sciences

2008 - 2017 President of the Czech Association for Social Anthropology

President of the Czech National Committee of the Anthropological and Ethnological Sciences

A member of the Scientific Board of the Faculty of Health and Social Sciences, University of South Bohemia

A member of Field Verification and Expert Panel of Scientific Results of Board for Research, Development and Innovations by the Government of the Czech Republic

A member of the Editorial Board of the Český lid / Ethnological Journal

A member of the Editorial Board of the journal Slovenský národopis / Slovakian ethnology

A member of the Editorial Board of the journal Národopisná revue / Ethnological revue

A member of Editorial Board of the journal Urbanities (United Kingdom)

A member of European Association of Social Anthropologists

A member of Masaryk's Sociological Society

A member of Royal Anthropological Institute (England)

A contact person in the Czech Republic for the UNESCO programme MOST; a member of the Intergovernmental Council MOST; 1999 -2001 vicepresident of the Intergovernmental Council of the program MOST).

A member of Gypsy Lore Society

A board member of The Network of Academic Institutions in Romani Studies (NAIRS)

An Editor in chief of the Cargo Journal for Sociocultural Anthropology

Remote referee of the European Research Council

WOS: basic search H index 2

WOS: cited reference search H index 6

Google scholar H index 11

Research projects

Fieldwork experience: Czech Republic (since 1980 continually); Bosnia and Herzegovina (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2010, 2011); Kazakhstan (1998, 1999); France (1998); Ukraine (2000, 2001, 2002, 2010); Slovakia (2003, 2004, 2008, 2015, 2016); Croatia (2004); Romania (2005, 2006); Canada (2006, 2010, 2016); Indonesia (2008); Serbia (2011); Macedonia (2013);

Selected research projects:

2015–2016 Visegrad Fund: Cross-border cooperation during the crisis on neighbor´s soil. Co–principal investigator. Proposer: University of Warsaw.

2013–2014 Open City Fund. Analýza uživatelů a užívání městského veřejného prostoru hl. m. Prahy. Priincipal investigator.

2009 – 2013 COST – Remaking Borders. FP 7, Coordinator in the Czech Republic, principal investigator: Manchester University.

2011 – 2012 European Refugee Fund. Analysis of the State Integration Programme for Recognized Refugees. Principal investigator.

2008 – 2011 Grant Agency of the Czech Republic. Identity and Sociability of Immigrants From the Former Soviet Union. Subsequent research. Principal investigatoor.

2005 – 2011 FP 6 Centres of Excellence. Sustainable development in a diverse world. Team leader in the Czech Republic. Principle investigator: Eni Enrico Mattei Foundation, Milan).

2006 – 2007 FPC6 Peace com. Research partner of the Institute of Sociology of Hungarian Academy of Sciences - co-organizer in the Czech Republic

2004 UNHCR office in Prague. Lending Money in Roma Communities - principal investigator.

2001 – 2005 Grant Agency of the Czech Academy of Sciences: Migration to the Czech Republic, Social Integration and Local Communities in Source Countries: Ukrainians, Bosnians and Roma from Slovakia - principal investigator.

2000 – 2001 Ministry of Foreign Affairs. Roma Migration in Central Europe - trends. Principal investigator.

1998 – 2004 UNESCO - MOST Les mots de la ville. Investigator for the Czech Republic (together with L. B. Billaud)

1998 – 2000 Grant Agency of the Czech Republic. Mooving in Migration Bridges: Chzechs From Kazakhstan, South Ukraine and Bosnia and Herzegovina. Principal investigator.

1996 – 1998 Grant Agency of the Czech Academy of Sciences. Czechs in Bosnia and Herzegovina. Principal investigator.

Selected Publications

Books, monographs:

UHEREK, Zdeněk, HONUSKOVÁ, Věra., OŠŤÁDALOVÁ, Šárka., GÜNTER, Ladislav 2016. Migrace: historie a současnost. Ostrava: Pant. ISBN 978-80-905942-9-6.

ČERVINKOVÁ Hana, BUCHOWSKI Michal, UHEREK Zdeněk 2015. Rethinking Ethnography in Central Europe. New York: Palgrave and McMillan. ISBN 978-1-137-52448-5.

DAVIDOVÁ Eva, UHEREK Zdeněk 2014. Romové v československé a české společnosti v letech 1945–2012: národnostní struktura, specifika romské rodiny a migrací. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky. ISBN 978-80-86729-98-5.

UHEREK Zdeněk, BERANSKÁ Veronika, HONUSKOVÁ Věra, JIRÁKOVÁ, Anežka, ŠOLCOVÁ Lenka 2012. Analýza státního integračního programu pro azylanty. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. ISBN 978-80-87112-65-6.

UHEREK Zdeněk a kol. 2011. Migration, Diversity and Their Management. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. ISBN:  978-80-87112-46-5.

UHEREK Zdeněk 2011. Češi v Bosně a Hercegovině. Antropologické pohledy na společenský život české menšiny v zahraničí. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. ISBN 978-80-87112-48-9.

DAVIDOVÁ Eva, ELICHOVÁ Markéta, IVANOVÁ Kateřina, KAJANOVÁ, Alena, MATULAY Stanislav, MATULAYOVÁ Eva, NESVADBOVÁ Libuše, POLÁČKOVÁ Lýdie, UHEREK Zdeněk, URBAN, David, VACKOVÁ Jitka, VELEMÍNSKÝ Miloš 2010. Kvalita života a sociální determinanty zdraví u Romů v České a Slovenské republice. Praha: Triton. ISBN 978-80-7387-428-5.

UHEREK Zdeněk, BĚLOHRADSKÁ Kateřina, POJAROVÁ Tereza 2010. Průzkum potřeb v sociálně vyloučených lokalitách Královéhradeckého kraje. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. ISBN 978-80-87112-32-8.

UHEREK Zdeněk, KORECKÁ Zuzana, POJAROVÁ Tereza a kol. 2008. Cizinecké komunity z antropologické perspektivy. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. ISBN: 978-80-87112-12-0.

UHEREK Zdeněk a kol. 2006. Kultura – společnost – tradice II. Praha: Etnologický ústav AV ČR, ISBN 80-85010-82-8.

UHEREK Zdeněk, VALÁŠKOVÁ Naďa, KUŽEL Stanislav, DYMEŠ Pavel 2003. Češi z Kazachstánu a jejich přesídlení do České republiky. Praha: Etnologický ústav AV ČR. ISBN 80-85010-45-3.

UHEREK Zdeněk, LOZOVIUK Petr, TONCROVÁ Marta 2000. Bosnia, Bosnian Czechs, and Migratory Bridges. Praha: Institute of Ethnology. ISBN 80-85010-32-1.

VALÁŠKOVÁ Naďa, UHEREK Zdeněk, BROUČEK Stanislav. Aliens or One´s Own People: Czech Immigrants from the Ukraine in the Czech Republic. Praha: Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1997. ISBN 80-85010-74-7.


Selected peer-reviewed journal articles:

UHEREK, Zdeněk 2017. Not Only Moving Bodies: Contesting and transforming concepts in migration studies. Slovenský národopis 2/65: 222–233.

BERANSKÁ, Veronika, UHEREK, Zdeněk 2016. The Defensive Strategies of Czech and Ukrainian Residents in the Ukraine against the Effects of the Chernobyl Nuclear Accident. Český lid The Czech Ethnological Journal 103, 1: 85–101.

SULITKA, Andrej, UHEREK, Zdeněk. 2015. National Minority Organisations in Prague: Structure, Competence and Social Activities. Národopisná revue 5: 3–17.

UHEREK, Zdeněk 2014. Etnografie jako výzkumný nástroj na počátku 21. století. Příspěvek k diskusi o etnologické metodologii v podmínkách České republiky. Národopisný věstník. 31 /73/, 1: 4-30.

UHEREK Zdeněk 2010. Poznámky k tématu identity a jejího vytváření u Romů v České republice. Romano Džaniben 16, 1: 11-24.

UHEREK Zdeněk 2009. The Roma in the Czech Republic. Roma in Central and Eastern Europe. GESIS Thematic Series 2: 17–19. Leibniz: GESIS, Leibniz institute für Sozialwissenschaften.

UHEREK Zdeněk 2007. Problematika romské migrace v Etnologickém ústavu AV ČR. [The questions of Romani migration in the Institute of Ethnology of the AS CR.] Človek a spoločnosť 10, 3: 1–7.

UHEREK Zdeněk 2007. Národopisci a sociokulturní antropologové v měnícím se českém prostředí. Sociologický časopis 43, 1: 195−203.

UHEREK Zdeněk 2007. Romské migrace ze Slovenska v kontextu evropských migračních trendů. Sociologický časopis: 43, 4: 747–774.

DRBOHLAV Dušan, UHEREK Zdeněk 2007. Reflexe migračních teorií. Geografie – Sborník České geografické společnosti 112, 2: 125–141.

UHEREK Zdeněk, PLOCHOVÁ Kateřina 2005. Czechs in Bosnia and Herzegovina and their Social Activities. The Anthropology of East Europe Review (DePaul University, Chicago) 23: 136–150.

UHEREK Zdeněk 2004. Use of social science research on migration policy in the Czech Republic. Blackwell Publishing / UNESCO International Social Science Journal March 179: 101–113.

UHEREK Zdeněk 2003. Cizinecké komunity a městský prostor v České republice. Sociologický časopis 39, 2: 193–216.

UHEREK Zdeněk 2003. Some aspects of transformation processes in the Czech Republic. International migration and integration of foreigners. International Journal on European Cultures 12: 87–101.

UHEREK Zdeněk 2001. Ladislav Holý and Ernest Gellner: Representatives of Two Incompatible Approaches to the Study of Central European Society? Czech Sociological Review 9, 2: 247–257.

UHEREK Zdeněk, VALÁŠKOVÁ Naďa, BAŽANT Alexandr, KLÍPA Ondřej 2000. Češi na jižní Ukrajině. Český lid 87, 4: 307–350.

UHEREK Zdeněk 1999. Bosnian Czechs: A Lesson from the Theory of Ethnicity. Ethnologia Balcanica 3: 141–154.

UHEREK Zdeněk 1998. Češi v Sarajevu: menšina v městském prostoru. Český lid 85, 2: 129–146.

UHEREK Zdeněk 1997. L'ethnologie urbaine en pays tchćques. Genèses: Sciences sociales et histoire. Septembre: 111–127.


Selected book chapters

UHEREK, Zdeněk 2015. Migration and Politics: Open Questions, Changing Perspectives. In: Falťan, Ľubomír (ed.) Cross-Border Migration and its Implications for the Central European Area. Bratislava: Institute of Sociology SAV, UNESCO – MOST: 10 – 24.

UHEREK, Zdeněk 2015. Migration Groups in the Czech Republic. In: Falťan, Ľubomír (ed.) Cross-Border Migration and its Implications for the Central European Area. Bratislava: Institute of Sociology SAV, UNESCO – MOST: 222 – 231.

UHEREK, Zdeněk, BERANSKÁ, Veronika 2015. Pavlivka Iodine Spring Water: Transnational Entrepreneurship in Post-Transition Contexts. In: Cervinkova H., Buchowski, M., Uherek, Z. Rethinking Ethnography in Central Europe. New York: Palgrave: 75 – 88.

UHEREK, Zdeněk 2014. Antropologie města. In: CICHÁ, M. a kol. Integrální antropologie. Praha: Triton: 263 – 268.

HAASE Annegret, BIERZYNSKI Adam, GRABOWSKA Maja, KLUSÁČEK Petr, MARTINÁT Stanislav, UHEREK Zdeněk, MAAS Andreas 2011. Old-new Diversity: Processes and Structures of Socio-Demographic Change in the Inner City. In: HAASE Annegret, STEINFUHRER Annett, KABISCH Sigrun, GROSSMANN Katrin, HALL Ray (eds) Residential change and demographic challenge : the inner city of East Central Europe in the 21st century. Surrey: Ashgate Publishing Limited. ISBN 978-0-7546-7934-9: 143-183.

http://www.ashgate.com/default.aspx?page=637&calcTitle=1&title_id=9286&edition_id=12655

UHEREK Zdeněk 2011. Diversity and Social Anthropology. In: KNOTTER, S.; DE LOBEL, R.; TSIPOURI, L.; STENIUS, V (eds) Diversity Research and Policy. A Multidisciplinary Exploration. Amsterdam: Pallas. ISBN 978-90-8555-044-0: 21-41.

UHEREK Zdeněk 2011. Ethnic (national) diversity in the Czech Republic: Invariables and New Developments. In: UHEREK, Zdeněk; BERANSKÁ, Veronika (eds) Migration, Diversity and Their Management. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. ISBN 978-80-87112-46-5: 63-86.

UHEREK, Z. 2011. Migrace a postmigrační kontaktní situace z antropologické perspektivy. In: Cheu, H. Ch. (ed.) Migrace a kulturní konflikty. Praha: Auditorium 2011: 256-262.

UHEREK Zdeněk 2010. Migration in the Czech Republic: A Source of Social Diversity and Formation of New Social Networks in the Urban Environment. In: JANSENS Maddy et al. (eds). The Sustainability of Cultural Diversity. Nations, Cities and Organizations. Cheltenham: Edward Elgar. ISBN 978-1-84980-289-5: 245–257.

UHEREK Zdeněk 2009. Immigrants from Ukraine in the Czech Republic: Foreigners in the border zone. In: KÜRTI Lászlo, SKALNÍK Petr (eds.) Postsocialist Europe: Anthropological perspectives from home. New York: Berghahn Books. ISBN 978-1-84545-474-6: 270–294.

UHEREK Zdeněk 2007. Romany migration activities as factor of social innovation. In: VOJTOVÁ Petra. (ed.) Markers of Ethnic Marginalization on Aboriginal People in Canada and on Roma in Czech Republic and Slovak Republic. České Budějovice: University of South Bohemia, Faculty of Health and Social Studies. ISBN 978-80-7394-019-5: 269–283.

UHEREK Zdeněk, PLOCHOVÁ Kateřina 2006. Czechs in Bosnia and Herzegovina and their Social Activities. In: HALL McCajor T., READ R. (eds.) Recent Ethnographies of Czechs, Slovaks, Roma and Sorbs. Stuttgart: Ibidem Verlag, ISBN 3-89821-606-3: 239–263.

UHEREK Zdeněk, VALÁŠKOVÁ Naďa 2006. Řízené migrace po roce 1989. In: UHEREK Zdeněk (ed.) Kultura společnost, tradice II. Praha: Etnologický Ústav AV ČR. ISBN 80-85010-82-8: 169–202.

UHEREK Zdeněk 2005. Ethnic Studies, the Theme of Borders and the Application of Barth’s Approach to Roma in the Czech Republic. In: UHEREK Zdeněk, GRILL Jan. (eds.) Fieldwork and Local Communities. Praha: Etnologický ústav AV ČR. ISBN 80-85010-68-2: 2–20.

UHEREK Zdeněk, NOVÁK K. A. 2003. Ethnic Identity of Roma. In: VAŠEČKA Michal (ed.) Čačipen pal o Roma. A Global Report on Roma in Slovakia. Bratislava: Institute for Public Affairs. ISBN 80-88935-41-5: 75–89.

UHEREK Zdeněk, PLOCHOVÁ Kateřina 2003. Migration from the former Soviet Union to the Czech Republic: Comparing the cases of resettlers from areas affected by the Chernobyl nuclear disaster, Kazakhstan and labour migration from Subcarpathian Ukraine. In: TORSELLO Davide, PAPPOVÁ Melinda (eds.) Social Networks in Movement: Time, interaction and interethnic spaces in Central Eastern Europe. Šamorín, Dunajská Streda: Forum Minority Research Institute. ISBN 80-8062-179-9: 211–227.

UHEREK Zdeněk 1999. The Czech minority in Sarajevo and its symbols. In: JEZERNIK Božidar (ed.) Urban symbolism and rituals. Ljubljana: University of Ljubljana: 69–79.

UHEREK Zdeněk 1998. We lived in the area affected by the nuclear catastrophe. In: BROUČEK Stanislav, KRAWCZYK-WASILEWSKA Violetta (eds.) Ecology and Folklore. Praha: Institute of Ethnology of the CSAV. ISBN 80-85010-08-9: 133–139.

UHEREK Zdeněk 1996. Jablonec nad Nisou: Několikeré dějiny, jedno dědictví. In: MÜLLER Birgit, UHEREK Zdeněk (eds.) Všední den v Jablonci roku 1994. Wien: Verein Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschafte. ISBN 3-901505-06-7: 18–35.

UHEREK Zdeněk 1993. The City in Supranational and Regional Networks – The  Central European Experience. In: UHEREK Zdeněk (ed.) Urban Anthropology and the Supranational and Regional Networks of the Town. Prague Occasional  Papers in Ethnology 2. Praha: ÚEF AV ČR: 5–19.


More publicationitems items: http://eu.avcr.cz/pracovnici/FILES/Uherek_Zdenek.html
Zdeněk Uherek

Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.


Associate Professor, Director of the Institute of Sociological Studies

Office: 3073, building A, 3rd floor

Office hours: by appointment


Area of expertise: social anthropology, migration, minorities, Czechs abroad, Romani studies, ethnicity and nationalism, urban anthropology.


Profile

2007 - 2017 Director of the Institute of Ethnology, Czech Academy of Sciences

2008 - 2017 President of the Czech Association for Social Anthropology

President of the Czech National Committee of the Anthropological and Ethnological Sciences

A member of the Scientific Board of the Faculty of Health and Social Sciences, University of South Bohemia

A member of Field Verification and Expert Panel of Scientific Results of Board for Research, Development and Innovations by the Government of the Czech Republic

A member of the Editorial Board of the Český lid / Ethnological Journal

A member of the Editorial Board of the journal Slovenský národopis / Slovakian ethnology

A member of the Editorial Board of the journal Národopisná revue / Ethnological revue

A member of Editorial Board of the journal Urbanities (United Kingdom)

A member of European Association of Social Anthropologists

A member of Masaryk's Sociological Society

A member of Royal Anthropological Institute (England)

A contact person in the Czech Republic for the UNESCO programme MOST; a member of the Intergovernmental Council MOST; 1999 -2001 vicepresident of the Intergovernmental Council of the program MOST).

A member of Gypsy Lore Society

A board member of The Network of Academic Institutions in Romani Studies (NAIRS)

An Editor in chief of the Cargo Journal for Sociocultural Anthropology

Remote referee of the European Research Council

WOS: basic search H index 2

WOS: cited reference search H index 6

Google scholar H index 11

Research projects

Fieldwork experience: Czech Republic (since 1980 continually); Bosnia and Herzegovina (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2010, 2011); Kazakhstan (1998, 1999); France (1998); Ukraine (2000, 2001, 2002, 2010); Slovakia (2003, 2004, 2008, 2015, 2016); Croatia (2004); Romania (2005, 2006); Canada (2006, 2010, 2016); Indonesia (2008); Serbia (2011); Macedonia (2013);

Selected research projects:

2015–2016 Visegrad Fund: Cross-border cooperation during the crisis on neighbor´s soil. Co–principal investigator. Proposer: University of Warsaw.

2013–2014 Open City Fund. Analýza uživatelů a užívání městského veřejného prostoru hl. m. Prahy. Priincipal investigator.

2009 – 2013 COST – Remaking Borders. FP 7, Coordinator in the Czech Republic, principal investigator: Manchester University.

2011 – 2012 European Refugee Fund. Analysis of the State Integration Programme for Recognized Refugees. Principal investigator.

2008 – 2011 Grant Agency of the Czech Republic. Identity and Sociability of Immigrants From the Former Soviet Union. Subsequent research. Principal investigatoor.

2005 – 2011 FP 6 Centres of Excellence. Sustainable development in a diverse world. Team leader in the Czech Republic. Principle investigator: Eni Enrico Mattei Foundation, Milan).

2006 – 2007 FPC6 Peace com. Research partner of the Institute of Sociology of Hungarian Academy of Sciences - co-organizer in the Czech Republic

2004 UNHCR office in Prague. Lending Money in Roma Communities - principal investigator.

2001 – 2005 Grant Agency of the Czech Academy of Sciences: Migration to the Czech Republic, Social Integration and Local Communities in Source Countries: Ukrainians, Bosnians and Roma from Slovakia - principal investigator.

2000 – 2001 Ministry of Foreign Affairs. Roma Migration in Central Europe - trends. Principal investigator.

1998 – 2004 UNESCO - MOST Les mots de la ville. Investigator for the Czech Republic (together with L. B. Billaud)

1998 – 2000 Grant Agency of the Czech Republic. Mooving in Migration Bridges: Chzechs From Kazakhstan, South Ukraine and Bosnia and Herzegovina. Principal investigator.

1996 – 1998 Grant Agency of the Czech Academy of Sciences. Czechs in Bosnia and Herzegovina. Principal investigator.

Selected Publications

Books, monographs:

UHEREK, Zdeněk, HONUSKOVÁ, Věra., OŠŤÁDALOVÁ, Šárka., GÜNTER, Ladislav 2016. Migrace: historie a současnost. Ostrava: Pant. ISBN 978-80-905942-9-6.

ČERVINKOVÁ Hana, BUCHOWSKI Michal, UHEREK Zdeněk 2015. Rethinking Ethnography in Central Europe. New York: Palgrave and McMillan. ISBN 978-1-137-52448-5.

DAVIDOVÁ Eva, UHEREK Zdeněk 2014. Romové v československé a české společnosti v letech 1945–2012: národnostní struktura, specifika romské rodiny a migrací. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky. ISBN 978-80-86729-98-5.

UHEREK Zdeněk, BERANSKÁ Veronika, HONUSKOVÁ Věra, JIRÁKOVÁ, Anežka, ŠOLCOVÁ Lenka 2012. Analýza státního integračního programu pro azylanty. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. ISBN 978-80-87112-65-6.

UHEREK Zdeněk a kol. 2011. Migration, Diversity and Their Management. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. ISBN:  978-80-87112-46-5.

UHEREK Zdeněk 2011. Češi v Bosně a Hercegovině. Antropologické pohledy na společenský život české menšiny v zahraničí. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. ISBN 978-80-87112-48-9.

DAVIDOVÁ Eva, ELICHOVÁ Markéta, IVANOVÁ Kateřina, KAJANOVÁ, Alena, MATULAY Stanislav, MATULAYOVÁ Eva, NESVADBOVÁ Libuše, POLÁČKOVÁ Lýdie, UHEREK Zdeněk, URBAN, David, VACKOVÁ Jitka, VELEMÍNSKÝ Miloš 2010. Kvalita života a sociální determinanty zdraví u Romů v České a Slovenské republice. Praha: Triton. ISBN 978-80-7387-428-5.

UHEREK Zdeněk, BĚLOHRADSKÁ Kateřina, POJAROVÁ Tereza 2010. Průzkum potřeb v sociálně vyloučených lokalitách Královéhradeckého kraje. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. ISBN 978-80-87112-32-8.

UHEREK Zdeněk, KORECKÁ Zuzana, POJAROVÁ Tereza a kol. 2008. Cizinecké komunity z antropologické perspektivy. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. ISBN: 978-80-87112-12-0.

UHEREK Zdeněk a kol. 2006. Kultura – společnost – tradice II. Praha: Etnologický ústav AV ČR, ISBN 80-85010-82-8.

UHEREK Zdeněk, VALÁŠKOVÁ Naďa, KUŽEL Stanislav, DYMEŠ Pavel 2003. Češi z Kazachstánu a jejich přesídlení do České republiky. Praha: Etnologický ústav AV ČR. ISBN 80-85010-45-3.

UHEREK Zdeněk, LOZOVIUK Petr, TONCROVÁ Marta 2000. Bosnia, Bosnian Czechs, and Migratory Bridges. Praha: Institute of Ethnology. ISBN 80-85010-32-1.

VALÁŠKOVÁ Naďa, UHEREK Zdeněk, BROUČEK Stanislav. Aliens or One´s Own People: Czech Immigrants from the Ukraine in the Czech Republic. Praha: Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1997. ISBN 80-85010-74-7.


Selected peer-reviewed journal articles:

UHEREK, Zdeněk 2017. Not Only Moving Bodies: Contesting and transforming concepts in migration studies. Slovenský národopis 2/65: 222–233.

BERANSKÁ, Veronika, UHEREK, Zdeněk 2016. The Defensive Strategies of Czech and Ukrainian Residents in the Ukraine against the Effects of the Chernobyl Nuclear Accident. Český lid The Czech Ethnological Journal 103, 1: 85–101.

SULITKA, Andrej, UHEREK, Zdeněk. 2015. National Minority Organisations in Prague: Structure, Competence and Social Activities. Národopisná revue 5: 3–17.

UHEREK, Zdeněk 2014. Etnografie jako výzkumný nástroj na počátku 21. století. Příspěvek k diskusi o etnologické metodologii v podmínkách České republiky. Národopisný věstník. 31 /73/, 1: 4-30.

UHEREK Zdeněk 2010. Poznámky k tématu identity a jejího vytváření u Romů v České republice. Romano Džaniben 16, 1: 11-24.

UHEREK Zdeněk 2009. The Roma in the Czech Republic. Roma in Central and Eastern Europe. GESIS Thematic Series 2: 17–19. Leibniz: GESIS, Leibniz institute für Sozialwissenschaften.

UHEREK Zdeněk 2007. Problematika romské migrace v Etnologickém ústavu AV ČR. [The questions of Romani migration in the Institute of Ethnology of the AS CR.] Človek a spoločnosť 10, 3: 1–7.

UHEREK Zdeněk 2007. Národopisci a sociokulturní antropologové v měnícím se českém prostředí. Sociologický časopis 43, 1: 195−203.

UHEREK Zdeněk 2007. Romské migrace ze Slovenska v kontextu evropských migračních trendů. Sociologický časopis: 43, 4: 747–774.

DRBOHLAV Dušan, UHEREK Zdeněk 2007. Reflexe migračních teorií. Geografie – Sborník České geografické společnosti 112, 2: 125–141.

UHEREK Zdeněk, PLOCHOVÁ Kateřina 2005. Czechs in Bosnia and Herzegovina and their Social Activities. The Anthropology of East Europe Review (DePaul University, Chicago) 23: 136–150.

UHEREK Zdeněk 2004. Use of social science research on migration policy in the Czech Republic. Blackwell Publishing / UNESCO International Social Science Journal March 179: 101–113.

UHEREK Zdeněk 2003. Cizinecké komunity a městský prostor v České republice. Sociologický časopis 39, 2: 193–216.

UHEREK Zdeněk 2003. Some aspects of transformation processes in the Czech Republic. International migration and integration of foreigners. International Journal on European Cultures 12: 87–101.

UHEREK Zdeněk 2001. Ladislav Holý and Ernest Gellner: Representatives of Two Incompatible Approaches to the Study of Central European Society? Czech Sociological Review 9, 2: 247–257.

UHEREK Zdeněk, VALÁŠKOVÁ Naďa, BAŽANT Alexandr, KLÍPA Ondřej 2000. Češi na jižní Ukrajině. Český lid 87, 4: 307–350.

UHEREK Zdeněk 1999. Bosnian Czechs: A Lesson from the Theory of Ethnicity. Ethnologia Balcanica 3: 141–154.

UHEREK Zdeněk 1998. Češi v Sarajevu: menšina v městském prostoru. Český lid 85, 2: 129–146.

UHEREK Zdeněk 1997. L'ethnologie urbaine en pays tchćques. Genèses: Sciences sociales et histoire. Septembre: 111–127.


Selected book chapters

UHEREK, Zdeněk 2015. Migration and Politics: Open Questions, Changing Perspectives. In: Falťan, Ľubomír (ed.) Cross-Border Migration and its Implications for the Central European Area. Bratislava: Institute of Sociology SAV, UNESCO – MOST: 10 – 24.

UHEREK, Zdeněk 2015. Migration Groups in the Czech Republic. In: Falťan, Ľubomír (ed.) Cross-Border Migration and its Implications for the Central European Area. Bratislava: Institute of Sociology SAV, UNESCO – MOST: 222 – 231.

UHEREK, Zdeněk, BERANSKÁ, Veronika 2015. Pavlivka Iodine Spring Water: Transnational Entrepreneurship in Post-Transition Contexts. In: Cervinkova H., Buchowski, M., Uherek, Z. Rethinking Ethnography in Central Europe. New York: Palgrave: 75 – 88.

UHEREK, Zdeněk 2014. Antropologie města. In: CICHÁ, M. a kol. Integrální antropologie. Praha: Triton: 263 – 268.

HAASE Annegret, BIERZYNSKI Adam, GRABOWSKA Maja, KLUSÁČEK Petr, MARTINÁT Stanislav, UHEREK Zdeněk, MAAS Andreas 2011. Old-new Diversity: Processes and Structures of Socio-Demographic Change in the Inner City. In: HAASE Annegret, STEINFUHRER Annett, KABISCH Sigrun, GROSSMANN Katrin, HALL Ray (eds) Residential change and demographic challenge : the inner city of East Central Europe in the 21st century. Surrey: Ashgate Publishing Limited. ISBN 978-0-7546-7934-9: 143-183.

http://www.ashgate.com/default.aspx?page=637&calcTitle=1&title_id=9286&edition_id=12655

UHEREK Zdeněk 2011. Diversity and Social Anthropology. In: KNOTTER, S.; DE LOBEL, R.; TSIPOURI, L.; STENIUS, V (eds) Diversity Research and Policy. A Multidisciplinary Exploration. Amsterdam: Pallas. ISBN 978-90-8555-044-0: 21-41.

UHEREK Zdeněk 2011. Ethnic (national) diversity in the Czech Republic: Invariables and New Developments. In: UHEREK, Zdeněk; BERANSKÁ, Veronika (eds) Migration, Diversity and Their Management. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. ISBN 978-80-87112-46-5: 63-86.

UHEREK, Z. 2011. Migrace a postmigrační kontaktní situace z antropologické perspektivy. In: Cheu, H. Ch. (ed.) Migrace a kulturní konflikty. Praha: Auditorium 2011: 256-262.

UHEREK Zdeněk 2010. Migration in the Czech Republic: A Source of Social Diversity and Formation of New Social Networks in the Urban Environment. In: JANSENS Maddy et al. (eds). The Sustainability of Cultural Diversity. Nations, Cities and Organizations. Cheltenham: Edward Elgar. ISBN 978-1-84980-289-5: 245–257.

UHEREK Zdeněk 2009. Immigrants from Ukraine in the Czech Republic: Foreigners in the border zone. In: KÜRTI Lászlo, SKALNÍK Petr (eds.) Postsocialist Europe: Anthropological perspectives from home. New York: Berghahn Books. ISBN 978-1-84545-474-6: 270–294.

UHEREK Zdeněk 2007. Romany migration activities as factor of social innovation. In: VOJTOVÁ Petra. (ed.) Markers of Ethnic Marginalization on Aboriginal People in Canada and on Roma in Czech Republic and Slovak Republic. České Budějovice: University of South Bohemia, Faculty of Health and Social Studies. ISBN 978-80-7394-019-5: 269–283.

UHEREK Zdeněk, PLOCHOVÁ Kateřina 2006. Czechs in Bosnia and Herzegovina and their Social Activities. In: HALL McCajor T., READ R. (eds.) Recent Ethnographies of Czechs, Slovaks, Roma and Sorbs. Stuttgart: Ibidem Verlag, ISBN 3-89821-606-3: 239–263.

UHEREK Zdeněk, VALÁŠKOVÁ Naďa 2006. Řízené migrace po roce 1989. In: UHEREK Zdeněk (ed.) Kultura společnost, tradice II. Praha: Etnologický Ústav AV ČR. ISBN 80-85010-82-8: 169–202.

UHEREK Zdeněk 2005. Ethnic Studies, the Theme of Borders and the Application of Barth’s Approach to Roma in the Czech Republic. In: UHEREK Zdeněk, GRILL Jan. (eds.) Fieldwork and Local Communities. Praha: Etnologický ústav AV ČR. ISBN 80-85010-68-2: 2–20.

UHEREK Zdeněk, NOVÁK K. A. 2003. Ethnic Identity of Roma. In: VAŠEČKA Michal (ed.) Čačipen pal o Roma. A Global Report on Roma in Slovakia. Bratislava: Institute for Public Affairs. ISBN 80-88935-41-5: 75–89.

UHEREK Zdeněk, PLOCHOVÁ Kateřina 2003. Migration from the former Soviet Union to the Czech Republic: Comparing the cases of resettlers from areas affected by the Chernobyl nuclear disaster, Kazakhstan and labour migration from Subcarpathian Ukraine. In: TORSELLO Davide, PAPPOVÁ Melinda (eds.) Social Networks in Movement: Time, interaction and interethnic spaces in Central Eastern Europe. Šamorín, Dunajská Streda: Forum Minority Research Institute. ISBN 80-8062-179-9: 211–227.

UHEREK Zdeněk 1999. The Czech minority in Sarajevo and its symbols. In: JEZERNIK Božidar (ed.) Urban symbolism and rituals. Ljubljana: University of Ljubljana: 69–79.

UHEREK Zdeněk 1998. We lived in the area affected by the nuclear catastrophe. In: BROUČEK Stanislav, KRAWCZYK-WASILEWSKA Violetta (eds.) Ecology and Folklore. Praha: Institute of Ethnology of the CSAV. ISBN 80-85010-08-9: 133–139.

UHEREK Zdeněk 1996. Jablonec nad Nisou: Několikeré dějiny, jedno dědictví. In: MÜLLER Birgit, UHEREK Zdeněk (eds.) Všední den v Jablonci roku 1994. Wien: Verein Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschafte. ISBN 3-901505-06-7: 18–35.

UHEREK Zdeněk 1993. The City in Supranational and Regional Networks – The  Central European Experience. In: UHEREK Zdeněk (ed.) Urban Anthropology and the Supranational and Regional Networks of the Town. Prague Occasional  Papers in Ethnology 2. Praha: ÚEF AV ČR: 5–19.


More publicationitems items: http://eu.avcr.cz/pracovnici/FILES/Uherek_Zdenek.html