Miriam Kotrusová
Miriam Kotrusová
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Miriam Kotrusová, Ph. D.

Office: 3008, building B, 3rd floor




Interests

The politics of employment and the utilitites of employment, Social state, his development, typology and contemporary problems, Informal care (family caregivers, their position in the system of long-term care)


Teaching Areas

Social policy


Selected Publications


Kotrusová, M., Dobiášová, K., Hošťálková, J. Role rodinných pečovatelů v systému sociální a zdravotní péče v ČR. 2013. Fórum sociální politiky. Číslo 6. 2013. str. 10-20. ISSN 1802-5854.


Dobiášová, K., Kotrusová, M., Hošťálková,  J.  Dlouhodobá péče o seniory a osoby se zdravotním postižením perspektivou neformálních pečujících. Zdravotnictví v České republice. 2013, roč. 16, č. 2, str. 2-10. ISSN 1213-6050.


Štanclová, T.,  Kotrusová, M.  Ústavní péče v ČR : předpoklad nebo překážka úspěšné integrace mladých lidí do společnosti? Aktuální otázky teorie a praxe sociální politiky. 2013, roč. 7, č. 2, str. 115-128. ISSN 1804-9095


Kotrusová, M. - Dobiášová, K. Česká republika na rozcestí mezi domácí a institucionální péčí o seniory. Fórum sociální politiky. 2012, roč. 6, č. 6, s. 2-8. ISSN 1802-5854.


Kotrusová, M., Janečková, H., Angelovská, O., Dobiášová, K. Potřeba sociálně-zdravotních služeb pro seniory v Praze. Reflexe současného stavu. Zdravotnictví v České republice. 2012, roč. 15, č. 2, s. 5-17. ISSN 1213-6050.


Kyzlinková, R., Kotrusová, M. Zaměstnanost starších osob na částečný úvazek: role zdravotního stavu. Fórum sociální politiky. 2009, číslo 3., str. 7-14. ISSN 1802-5854.








Miriam Kotrusová

Miriam Kotrusová, Ph. D.

Office: 3008, building B, 3rd floor




Interests

The politics of employment and the utilitites of employment, Social state, his development, typology and contemporary problems, Informal care (family caregivers, their position in the system of long-term care)


Teaching Areas

Social policy


Selected Publications


Kotrusová, M., Dobiášová, K., Hošťálková, J. Role rodinných pečovatelů v systému sociální a zdravotní péče v ČR. 2013. Fórum sociální politiky. Číslo 6. 2013. str. 10-20. ISSN 1802-5854.


Dobiášová, K., Kotrusová, M., Hošťálková,  J.  Dlouhodobá péče o seniory a osoby se zdravotním postižením perspektivou neformálních pečujících. Zdravotnictví v České republice. 2013, roč. 16, č. 2, str. 2-10. ISSN 1213-6050.


Štanclová, T.,  Kotrusová, M.  Ústavní péče v ČR : předpoklad nebo překážka úspěšné integrace mladých lidí do společnosti? Aktuální otázky teorie a praxe sociální politiky. 2013, roč. 7, č. 2, str. 115-128. ISSN 1804-9095


Kotrusová, M. - Dobiášová, K. Česká republika na rozcestí mezi domácí a institucionální péčí o seniory. Fórum sociální politiky. 2012, roč. 6, č. 6, s. 2-8. ISSN 1802-5854.


Kotrusová, M., Janečková, H., Angelovská, O., Dobiášová, K. Potřeba sociálně-zdravotních služeb pro seniory v Praze. Reflexe současného stavu. Zdravotnictví v České republice. 2012, roč. 15, č. 2, s. 5-17. ISSN 1213-6050.


Kyzlinková, R., Kotrusová, M. Zaměstnanost starších osob na částečný úvazek: role zdravotního stavu. Fórum sociální politiky. 2009, číslo 3., str. 7-14. ISSN 1802-5854.