Den Otevřených Dveří pro doktorandy

DOD

Den Otevřených Dveří pro doktorandy

Všichni zájemci o doktorské studium Sociologie jsou srdečně zváni 

na Den otevřených dveří, který se koná ve čtvrtek,  21. března 2019 od 11 hodin v zasedací místnosti  Sociologického ústavu AV ČR , číslo  dveří 207

(cesta bude vyznačena šipkami, je třeba se zapsat na vrátnici do prezenční listiny). 

Adresa: Jilská 1, Praha 1

Setkáte se s garantem oboru doc. Ondřejem Císařem, který vám o studiu řekne vše, co vás bude zajímat.