Elektronické odevzdávání bakalářských a diplomových prací

SIS

Elektronické odevzdávání bakalářských a diplomových prací

Závěrečné bakalářské a diplomové práce určené k obhajobě v letním a podzimním termínu státních závěrečných zkoušek tohoto akademického roku se budou odevzdávat pouze elektronicky do SIS, tištěné verze v rámci těchto dvou termínů nebudou vyžadovány.

Podrobnosti viz Opatření děkanky č. 5/2020

Věnujte také pozornost aktualizovaným termínům odevzdávání závěrečných prací, o nichž jsme informovali v této aktualitě.