Konference pro bakalářské studenty sociálních věd

studentská konference

Konference pro bakalářské studenty sociálních věd

Přijdi, prezentuj a vyhraj (konference pro bakalářské studenty sociálních věd)

Chtěli byste získat kvalitní zpětnou vazbu k vašim seminárním, klauzurním či bakalářským pracím? Chcete se potkat se studenty sociálních věd z jiných fakult? Chcete, aby se vědělo, co právě teď děláte?

Pak právě pro vás je určena následující výzva.

V posledních letech se setkáváme často s tím, že již v rámci bakalářského studia řeší studenti velice zajímavé projekty. Jejich výsledky však často skončí jen jako texty seminárních prací, v lepším případě pak prací bakalářských. Širší veřejnost se však nemá šanci s nimi seznámit, studenti nadto nemají šanci své myšlenky a postřehy diskutovat mimo domovské fakulty.

Proto jsme se na FSV UK rozhodli, že nabídneme zájemcům možnost zúčastnit se konference, kde budou mít možnost prezentovat a diskutovat své projekty. Není přitom důležité, jestli přijedete představit již napsanou bakalářskou práci, nebo pouze její projekt či zda se budete chtít podělit "jen" s dílčími postřehy, nápady nebo problémy, kterým zrovna čelíte. Konference není nadto úzce zaměřena na jediný obor. Kromě příspěvků z oblasti sociologie a sociální antropologie velmi rádi uvítáme i příspěvky studentů z oblasti obecné antropologie, ekonomie, pedagogiky, politologie, sociální práce, či veřejné a sociální politiky.

Pokud tedy máte zajímavý sociálně-vědní projekt, neváhejte a přihlaste se. Máte možnost vyhrát zajímavé ceny (tři vítězné konferenční příspěvky budou odměněny poukázkou na nákup knih) a také prodiskutovat vaše projekty.

Autoři kvalitních příspěvků budou vyzváni k přípravě odborných článků a bude jim případně nabídnut konzultant. Konference proběhne v krásných a značně neformálních prostorách Skautského centra na Staroměstském náměstí, tedy v samém centru Staré Prahy. O neformálnost akce se postarají studenti ze studentského spolku Miroslava. Pro zájemce bude po konferenci možnost další diskuse v některé z blízkých restaurací.

Termín konání: úterý 5. 2. 2019 9-16

Místo konání: Skautský institut, Staroměstské náměstí 4/1, 110 00 Praha, místnost Studio I

Přihlašování: emailem na soukup@fsv.cuni.cz, popište na jednu stranu vaší plánovanou prezentaci

Termín pro přihlašování: do 21. 1. 2019

Termín pro rozhodnutí o přijetí příspěvku: do 28. 1. 2019

Občerstvení: bude zajištěno pro všechny účastníky (nápoje, coffee break a studený oběd)

Organizační výbor:

PhDr. Ing. Petr Soukup,Ph.D. – předseda (vyučující v Mgr. specializaci Aplikovaný sociologický výzkum a jeho metodologie)

Doc. Jakub Grygar, Ph.D. – člen (vedoucí specializace Sociální antropologie a kvalitativní výzkum v magisterském studijním programu Sociologie; vedoucí specializace Sociální antropologie v Bc. studiním programu Sociologie na FSV UK)

PhDr. Dino Numerato, Ph.D. – člen (garant studijního programu Bc. Sociologie na FSV UK)

Miroslava – studentský spolek na FSV UK