Soutěž pro studenty - Cena Edvarda Beneše

EB

Soutěž pro studenty - Cena Edvarda Beneše

Do soutěže se přihlašují autoři bakalářských a diplomových prací. Podmínkou účasti v soutěži je
přiložené doporučení vedoucích prací. Práci je nutno opatřit jednoduchou přihláškou s údaji
potřebnými pro správné zařazení do databáze. Nutné jsou kontaktní údaje na soutěžícího (jméno,
adresa, telefon, e-mail). Přihlášku lze vyplnit elektronicky na internetových stránkách
www.sezimovo-usti.cz (Cena E. Beneše), případně ji např. formou průvodního dopisu přiložit
k zaslané soutěžní práci. Samotnou práci je třeba doručit v tištěné podobě (stačí v kroužkové
vazbě) a v elektronické verzi ve formátu PDF. 

Zásady pro udělování ceny najdete zde