VÝZKUMNÍCI Z FSV UK A FSS MU MAPOVALI HODNOTOVOU ORIENTACI OBYVATEL ČR BĚHEM PANDEMIE

PS

VÝZKUMNÍCI Z FSV UK A FSS MU MAPOVALI HODNOTOVOU ORIENTACI OBYVATEL ČR BĚHEM PANDEMIE

Fakulta sociálních věd UK ve spolupráci s Fakultou sociálních studií MU a výzkumnou agenturou NMS, s.r.o. uskutečnila společně s organizátory World Value Survey (WVS) – Světový výzkum hodnot) výzkum zaměřený na zmapování hodnotové orientace obyvatel ČR v době koronavirové epidemie. Šetření navazuje na pravidelně prováděné výzkumy World Values Survey a European Values Study (Evropská studie hodnot). Hlavními výzkumníky byli Petr Soukup (FSV UK) a Ladislav Rabušic (FSS MU). Sběr dat proběhl ve dnech 30. 4. – 5. 5. 2020.