Centrum doktorských studií

Výběrové řízení

Centrum doktorských studií

ISS FSV UK vyhlašuje výběrové řízení do Centra doktorských studií na akademický rok 2020/2021. Výběrové řízení se řídí vyhláškou ředitele ISS. Termín pro podávání přihlášek končí pátkem 11. září 2020. Samotné přihlášky adresujte řediteli ISS Zdeňku Uherkovi na e-mail zdenek.uherek@fsv.cuni.cz.