Institute Members

prof. RNDr. Jan Hendl, CSc.

Působiště:

  • Katedra sociologie

E-mail: jan.hendl@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 251 080 238

Místnost: č. 3068, Jinonice, budova A