Institute Members

Simon Smith, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra sociologie

E-mail: simon.smith@fsv.cuni.cz , simesmith@gmail.com

Telefon: +420 251 080 248

Místnost: č. 3067, Jinonice, budova A