Fond mobility - jarní kolo 2019

Fond mobility

Fond mobility - jarní kolo 2019

Oddělení zahraničních styků vyhlásilo jarní kolo podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility. Finanční podporu z fondu lze poskytnout jak studentovi, tak hostujícímu akademickému pracovníkovi. Podpora se může týkat pobytů hostujících akademiků nebo vědeckých pracovníků na UK, vysílání studentů UK do zahraničí nebo studia zahraničních studentů na UK. Přihlášky se podávají skrze rektorátní online aplikaci, a to nejpozději do čtvrtka 14. března 2019. Žádat lze pouze o podporu aktivit budoucích. Další kolo FM proběhne na podzim. Více informací najdete na fakultním webu.