Grant ÉTA TA ČR pro tým Martin Hájka

Grants

Grant ÉTA TA ČR pro tým Martin Hájka

Vyhlášení výsledků 5. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Éta Technologické agentury ČR přineslo našemu institutu nový grant. 

Docent Martin Hájek s doktorandem Michaelem Škvrňákem získali grant na projekt Posílení reprodukovatelnosti kvalitativní analýzy dat ve společenských vědách prostřednictvím softwarové podpory, který se stal zároveň 8. nejlépe hodnoceným projektem z letošních 533 návrhů.

„Jsme rádi, že náš projekt byl podpořen, protože se budeme moci připojit ke globálnímu trendu, ve kterém je reprodukovatelnost společenskovědního výzkumu považována za praktickou cestu ke zvýšení jeho odpovědnosti. Motivuje nás také velká poptávka studentské a výzkumnické obce po volně dostupné aplikaci pro kvalitativní analýzu dat umožňující on-line týmovou spolupráci,“ říká k udělení grantu docent Hájek.

Řešitelský tým doplní také Nina Fárová ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Projekt bude řešen ve spolupráci s Filosofickým ústavem Akademie věd ČR, zastoupený Radimem Hladíkem, absolventem doktorského studia u nás.

Gratulujeme!