Harmonogram ISS

Harmonogram ISS FSV UK na akademický rok 2020/2021

Harmonogram ISS FSV UK upřesňující Harmonogram FSV UK pro podmínky ISS FSV UK a doplňuje ho o události, které budou probíhat pouze na ISS FSV UK. 

 

Akademický rok začíná 29. 9. 2020 a končí 30. 9. 2021. Zápisy ke studiu nově přijatých uchazečů se odehrávají před zahájením akademického roku, stejně jako zápisy stávajících studentů. Studenti se ke studiu zapisují pouze jedenkrát ročně, a to před zahájením zimního semestru. Do jednotlivých předmětů se studenti zapisují každý semestr, a to výhradně prostřednictvím programu SIS UK.

 

Zapsání do předmětu v termínu stanoveném harmonogramem je nutnou podmínkou pro možnost předmět absolvovat.

 

PRESEMESTRÁLNÍ OBDOBÍ

(závěr akademického roku 2019/2020 a příprava akademickéhoroku 2020/2021)

1. 9. 2020 až 27. 9. 2020

Zápis uchazečů přijatých do bakalářského a magisterského studia (dle rozpisu studijního oddělení) (mimo CERGE)

od 15. 6. 2020 až 26. 6. 20201. 9. 2020 až 11. 9. 2020

Zápis uchazečů přijatých do bakalářského a magisterského studia v cizojazyčných programech (dle rozpisu odd. zahr. styků) (mimo CERGE)

17. 6. 202019. 9. až 20. 9. 2020

CERGE - zápis uchazečů přijatých do magisterského studia

21. 9. až 25. 9. 2020

Zápis uchazečů přijatých do prvních ročníků doktorského studia

29. 6. a 21. 9. 2020

Zkouškové období pro LS 2019/2020 (pokračování)

1. 9. až 25. 9. 2020

Zápis stávajících studentů bakalářského a magisterského studia do 2. a vyššího ročníku studia, kontrola studijních povinností

14. 9. 2020 až 30. 9. 2020

Náhradní termín zápisu stávajících studentů bakalářského a magisterského studia a nově přijatých studentů do bakalářského, magisterského a doktorského studia

22. 10. 2020

Promoce absolventů magisterského studia (absolventi z června 2020)

16. 9. 2020 až 18. 9. 2020

Imatrikulace

22. 10. 2020

Státní zkoušky – podzimní termíny

 

Bakalářské studium

1. 9. 2020 až 30. 9. 2020

Magisterské studium

1. 9. 2020 až 30. 9. 2020

Odevzdání přihlášek k rigorózní zkoušce

do 10. 7. 2020

Odevzdání rigorózních prací

do 4. 9. 2020

Doktorské státní zkoušky

7. 9. 2020 až 18. 9. 2020

 

 

 

ZIMNÍ SEMESTR 2020/2021

1. 10. 2020 až 14. 2. 2021

Zahájení výuky v ZS

29. 9. 2020

Výuka

29. 9. 2020 až 22. 12. 2020

Zápis do předmětů ZS pro bakalářské studium (výhradně prostřednictvím programu SIS UK)

14. 9. 2020 od 12.00 hod.až 5. 10. 2020 do 23.59 hod.

Zápis do předmětů ZS pro navazující magisterské a doktorskéstudium

(výhradně prostřednictvím programu SIS UK)

14. 9. 2020 od 10.00 hod.až 5. 10. 2020 do 23.59 hod.

Zápis do předmětů pro studenty jiných fakult

21. 9. 2020 od 10.00 hod.až 5. 10. 2020 do 23.59 hod.

Promoce absolventů bakalářského studia (absolventi z června2020)

6. až 8. 10. 2020

Děkanské volno

16. 11. 2020

Promoce absolventů bakalářského, magisterského studia (absolventi ze září 2020) a doktorského studia

Bakalářské 8. 12. 2020 Magisterské 10. 12. 2020Doktorské 9. 12. 2020

Vánoční prázdniny

23. 12. 2020 až 3. 1. 2021

Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro SZk v lednovém a únorovém termínu

5. 1. 2021

Přihlášení k SZk (bc. + mgr.)

od 1. 12. 2020 do 5. 1. 2021

Termín, do kterého musí mít splněny všechny studijní povinnosti a odevzdaný podepsaný výpis na studijní oddělení v bakalářském studiu studenti přihlášení k SZk, a to i v případě, že výpisodevzdává institut

12. 1. 2021

Termín, do kterého musí mít splněny všechny studijní povinnosti a odevzdaný podepsaný výpis na studijní oddělení v magisterském studiu studenti přihlášení k SZk, a to i
v případě, že výpis odevzdává institut

12. 1. 2021

Státní zkoušky – zimní termíny

 

Bakalářské studium

25. 1. 2021 až 5. 2. 2021

Magisterské studium

1. 2. 2021 až 12. 2. 2021

Rigorózní zkoušky

12. 10. 2020 až 23. 10. 2020

Schůze vedení ISS 24. 10. 2020

Doktorské studium

23. 11. 2020 až 22. 1. 2021

Schůze vedení ISS a garantů 25. 11. 2020, 14:00
Schůze vedení ISS 16. 12. 2020, 14:00

Vypisování témat prací do SIS UK aktivně nabízených pedagogy studentům

Průběžně v ZS, nejpozději 10. 1. 2021

Odevzdání a zaevidování projektů a tezí bakalářských a diplomových prací (pro studenty, kteří mají v úmyslu předkládat diplomovou či bakalářskou práci nejdříve na konci ZS 2021/2022)

lze stanovit v rámci plnění předmětu semináře k závěrečným pracím nebo vyhláškou ředitele institutu, nejpozději však do 30. 4. 2021

Hodnocení výuky studenty za ZS 2020/2021

18. 1. 2021 až 19. 2. 2021

Týden pro náhradní výuku (včetně náhrady za 28. 10., 16. 11. 2020) a zkouškové předtermíny

4. 1. 2021 až 8. 1. 2021

Zapisování na zkoušky v SIS UK

od 1. 12. 2020

Zkouškové období

11. 1. 2021 až 14. 2. 2021

Společná schůze kateder 10. 2. 2021

 

 

 

LETNÍ SEMESTR 2020/2021

15. 2. 2021 až 30. 6. 2021

Zahájení výuky v LS

15. 2. 2021

Výuka

15. 2. 2021 až 14. 5. 2021

Zápis do předmětů LS pro bakalářské studium (výhradně prostřednictvím programu SIS UK)

1. 2. 2021 od 12.00 hod. až 21. 2. 2021 do 23.59 hod.

Zápis do předmětů LS pro navazující magisterské a doktorskéstudium

(výhradně prostřednictvím programu SIS UK)

1. 2. 2021 od 10.00 hod. až 21. 2. 2021 do 23.59 hod.

Zápis do předmětů LS pro studenty jiných fakult

8. 2. 2021 od 10.00 hod. až 21. 2. 2021 do 23.59 hod.

Schůze vedení ISS 24. 3. 2021, 14:00
Hodnocení pracovníků ISS 24. 3. 2021, 16:00

Promoce absolventů v ZS

Bakalářské 25. 3. 2021 Magisterské 24. 3. 2021

Schůze vedení ISS 21. 4. 2021, 14:00

Děkanské volno

30. 4. 2021

Rektorský den

12. 5. 2021

Studijní plány

Otevření Karolinek na ak. r. 2021/22 Odevzdání Karolinek na ak. r. 2021/22

5. 4. 2021 13. 6. 2021

Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro SZk v červnovém termínu

do 4. 5. 2021

Přihlášení k SZk (bc. + mgr.)

19. 4. 2021 až 4. 5. 2021

Schůze vedení ISS s garanty 26. 5. 2021

Termín, do kterého musí mít splněny všechny studijní povinnosti a odevzdaný podepsaný výpis na studijní oddělení studenti přihlášení k bakalářským i magisterským SZk
v červnovém termínu, a to i v případě, že výpis odevzdáváinstitut

do 28. 5. 2021

Státní zkoušky – letní termíny

 
Plénum ISS 2. 6. 2021

Bakalářské studium

7. 6. 2021 až 18. 6. 2021

Magisterské studium

14. 6. 2021 až 25. 6. 2021

Doktorské studium

17. 5. 2021 až 4. 6. 2021

Vypisování témat prací do SIS UK aktivně nabízených pedagogy studentům

Průběžně v LS, nejpozději do 9. 5. 2021

Odevzdání a zaevidování projektů a tezí bakalářských adiplomových prací (pro studenty, kteří mají v úmyslu předkládat diplomovou či bakalářskou práci nejdříve na konci LS2021/2022)

lze stanovit v rámci plnění předmětu semináře k závěrečným pracím nebo vyhláškou ředitele institutu, nejpozději však do 30. 9. 2021

Odevzdání přihlášek k rigorózní zkoušce

do 8. 1. 2021

Odevzdání rigorózních prací

do 5. 2. 2021

Rigorózní zkoušky

8. 3. až 19. 3. 2021

Hodnocení výuky studenty za LS 2020/2021

7. 6. 2021 až 9. 7. 2021

Týden pro náhradní výuku (včetně náhrad za 30. 4. a 12. 5. 2021) a zkouškové předtermíny

17. 5. 2021 až 21. 5. 2021

Zapisování na zkoušky v SIS UK

od 1. 4. 2021

Zkouškové období

24. 5. 2021 až 30. 6. 2021 1. 9. 2021 až 10. 9. 2021

Termín, do kterého musí mít splněny všechny studijní povinnosti studenti přihlášení k zářijovým bakalářským i magisterským SZZk

do 27. 7. 2021

Odevzdání bakalářských i diplomových prací a přihlášek k zářijovému SZk (dle SZŘ UK jde o běžný termín)

do 27. 7. 2021

Státní zkoušky – podzimní termíny

 

Bakalářské studium

6. 9. 2021 až 17. 9. 2021

Magisterské studium

13. 9. 2021 až 24. 9. 2021

Odevzdání přihlášek k rigorózní zkoušce

do 9. 7. 2021

Odevzdání rigorózních prací

do 3. 9. 2021

Doktorské státní zkoušky

6. 9. 2021 až 17. 9. 202

 

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

 

Odevzdání podmínek pro přijímací řízení na ak. rok 2022/2023

1. 3. 2021

Odevzdání přihlášek k bakalářskému a magisterskému studiu

do 31. 3. 2021

Odevzdání přihlášek k bakalářskému a magisterskému studiu uskutečňovanému v cizím jazyce

do 30. 4. 2021

CERGE - odevzdání přihlášek k magisterskému studiu

do 31. 3. 2021

Odevzdání přihlášek k doktorskému studiu, pokud jde o doktorské programy se zahájením výuky k 1. 10. 2021

do 30. 4. 2021

Odevzdání přihlášek k doktorskému studiu pokud jde o doktorské programy se zahájením výuky k 1. 3. 2022

do 30. 11. 2021

CERGE - odevzdání přihlášek k doktorskému studiu

do 31. 3. 2021

Přijímací zkoušky

 

Bakalářské a magisterské studium

od 1. 6. 2021

Bakalářské a magisterské studijní programy vyučované v cizím jazyce

3. 4. 2021 až 31. 8. 2021

Doktorské studium

 

Přijímací zkoušky k doktorskému studiu, pokud jde o doktorské programy se zahájením výuky k 1. 3. 2021

do 10. 2. 2021

Přijímací zkoušky k doktorskému studiu, pokud jde o doktorské programy se zahájením výuky k 1. 10. 2021

do 31. 8. 2021
Náhradní termín přijímací zkoušky pro všechny programy 28. 6. 2021 až 9. 7. 2021

 

 

 

LETNÍ PRÁZDNINY

1. 7. 2021 až 31. 8. 2021

Presemestrální období akademického roku2021/2022
(Zkouškové období LS viz výše do 11. 9. 2021)

1. 9. 2021 až 30. 9. 2021 (od 1. 9. do 24. 9. 2021 je možné pořádat

bakalářské, magisterské i doktorské SZk pro studenty, dle SZŘ UK jde o běžný termín)