Harmonogram ISS

Harmonogram ISS FSV UK na akademický rok 2018 / 2019

Harmonogram ISS FSV UK. Vychází z Opatření děkanky FSV UK 29/2018. Upřesňuje Harmonogram FSV UK pro podmínky ISS FSV UK a doplňuje ho o události, které budou probíhat pouze na ISS FSV UK. Opatření děkanky 29/2018 nenahrazuje ani nemění.

Akademický rok začíná 1. 10. 2018 a končí 30. 9. 2019.

PRESEMESTRÁLNÍ OBDOBÍ

(závěr akademického roku 2016/2017 a příprava akademického roku 2017/2018)

3. 9. 2018 až 21. 9. 2018

Zápis uchazečů přijatých do bakalářského a magisterského studia (dle rozpisu studijního oddělení)

18. 6. až 7. 9. 2018

Zápis uchazečů přijatých do bakalářského a magisterského studia v cizojazyčných oborech (dle rozpisu odd. zahr. styků)

18. 6. 2018 až 21. 9. 2018

Podávání přihlášek do Centra doktorských studií

do 10. 9. 2018

 

Zkouškové období pro LS 2016/2017 (pokračování)

3. 9. 2018 až 14. 9. 2018

Státní zkoušky bakalářské studium

3.9. – 27. 9. 2018

Státní zkoušky magisterské studium

3. 9. – 27. 9. 2018

Doktorské zkoušky

10. 9. – 21. 9. 2018

Odevzdání přihlášek k rigorózní zkoušce

do 13. 7. 2018

Odevzdávání rigorózních prací

Do 7. 9. 2018

Výjezdní zasedání KVSP

17. 9. – 19. 9. 2018

Výjezdní zasedání KS

18. 9. – 19. 9. 2018

Zápis stávajících studentů bakalářského a magisterského studia do 2. a vyššího ročníku studia, kontrola studijních povinností

17., 18., 24., 25., 26., 27. 9. 2018

Náhradní termín zápisu stávajících studentů bakalářského a magisterského studia a nově přijatých studentů do magisterského studia

a doktorského studia po přerušení

15. 10. 2018

 

Doktorské od 22. 10. do 31. 10. 2018

Zápis uchazečů přijatých do prvních ročníků doktorského studia

24. 9. 2018

Seznamovací kurz pro nové studenty ISS Terra incognita

14. – 16. 9. 2018

Promoce absolventů magisterského studia (absolventi z června 2017)

20. 9. 2018

 

 

ZIMNÍ SEMESTR 2018/2019

1. 10. 2018 až 18. 2. 2019

Zahájení výuky v ZS

Výuka

 

1. 10. 2018

1. 10. 2018 až 21. 12. 2018

Zápis do předmětů ZS pro bakalářské studium

(výhradně prostřednictvím programu SIS UK)

10. 9. 2018 od 10.00 hod.

až 5. 10. 2018 do 14.00 hod.

Promoce absolventů bakalářského studia (absolventi z června 2017)

9. 10. 2018

Zápis do předmětů ZS pro navazující magisterské a doktorské studium

 (výhradně prostřednictvím programu SIS UK)

10. 9. 2018 od 13:00 hod. do 5. 10- 2018 do 14:00 hod.

Zápis do předmětů pro studenty jiných fakult

24. 9. 2018 od 10.00 hod. až 5. 10. 2018 do 14.00 hod.

Rigorózní zkoušky

15. 10. 2018 až 26. 10. 2018

Porada užšího vedení ISS

17. 10. ve 13:00

Imatrikulace

24. 10. 2018

Děkanské volno

26. 10. 2018

Promoce absolventů bakalářského a magisterského studia (absolventi ze září 2018)

Bakalářské 9. 11. 2018

Magisterské 23. 11. 2018

Porada širšího vedení ISS

21. 11 2018 ve 13:00)

Zapisování na zkoušky v SIS UK

od 3. 12. 2018

Porada užšího vedení ISS

12. 12. 2018 13:00

Vánoční prázdniny

22. 12. 2018 až 2. 1. 2019

Odevzdání bakalářských a diplomových prací

4. 1. 2019

Přihlášení k SZZk (bc. + mgr.)

od 3. 12. 2018 do 4. 1. 2019

Odevzdání rigorózních prací

 

Odevzdání přihlášek k rigorózní zkoušce

do 3. 1. 2018

Týden pro náhradní výuku  a zkouškové předtermíny

3. 1. 2019 až 11. 1. 2019

Termín, do kterého musí mít splněny všechny studijní povinnosti v bakalářském studiu studenti přihlášení k SZK

11. 1. 2019

Termín, do kterého musí mít splněny všechny studijní povinnosti v magisterském studiu studenti přihlášení k SZK

11. 1. 2019

Vypisování témat prací do SIS UK aktivně nabízených pedagogy studentům

Průběžně v ZS, nejpozději 4. 1. 2019

Zkouškové období

14. 1. 2019 až 15. 2. 2019

Bakalářské studium – státní závěrečné zkoušky

28. 1. 2019 až 8. 2. 2019

Magisterské studium – státní závěrečné zkoušky

14. 1. 2018 až 25. 1. 2019

Doktorské studium státní závěrečné zkoušky

24. 1. 2018 až 25. 1. 2010

Rigorózní zkoušky

11. 3. – 22. 3. 2019

Odevzdání tezí diplomových prací a projektů bakalářských diplomových prací (pro studenty, kteří mají v úmyslu předkládat diplomovou či bakalářskou práci nejdříve na konci ZS 2019/2020

do 1. 2. 2019

Zaevidování odevzdaných tezí a projektů do SIS UK (pro studenty, kteří mají v úmyslu předkládat diplomovou či bakalářskou práci nejdříve na konci ZS 2019/2029

do 8. 2. 2019

Hodnocení výuky studenty za ZS 2017/2018

21. 1. 2019 až 10. 2. 2019

 

 

 

 

LETNÍ SEMESTR 2018/2019

18. 2. 2019 až 30. 6. 2019

Zahájení výuky v LS

18. 2. 2019

Výuka

18. 2. 2019 až 17. 5. 2019

Zápis do předmětů  LS  pro bakalářské studium

(výhradně prostřednictvím programu SIS UK)

4. 2. 2019 od 10.00 hod až 22. 2. 2018 do 14.00 hod.

Zápis do předmětů LS pro navazující magisterské a doktorské studium

(výhradně prostřednictvím programu SIS UK)

4. 2. 2019 od 13.00 hod

až 22. 2. 2019 do 14.00 hod.

Zápis do předmětů LS pro studenty jiných fakult

11. 2. 2019 od 10.00 hod až 22. 2. 2019 do 14.00 hod.

Periodické hodnocení pracovníků ISS 2016 – 2018

20. 2. 2019 13:00 hod.

Rigorózní zkoušky

12. 3. 2018 až 23. 3. 2018

Promoce absolventů v ZS

Bakalářské 28. 3. až 29. 3. 2019

Magisterské 15. 3. 2019

Porada užšího vedení ISS

20.3. 2019 13:00 hod.

Děkanské volno

18. 4. 2019

Studijní plány

Otevření Karolinek na ak. R. 2019/20

Odevzdání Karolinek na ak. R. 2019/20

 

 

1. 4. 2019

14. 6. 2019

Porada užšího vedení ISS

24. 4. 2019 13:00 hod.

Přijímací řízení: Odevzdání přihlášek k bakalářskému a magisterskému studio

do 31. 3. 2019

Přijímací řízení: Odevzdání přihlášek k bakalářskému a magisterskému studiu uskutečňovanému v cizím jazyce

do 30. 4. 2019

Přijímací řízení: Odevzdání přihlášek k doktorskému studiu

do 30. 4. 2019

Rektorský den

7. 5. 2019

Odevzdání bakalářských i magisterských diplomových prací

do 10. 5. 2019

Porada širšího vedení ISS

15. 5. 2019

Přihlášení k SZZk (bc. + mgr.)

23. 4. 2019 – 10. 5. 2019

Vypisování témat prací do SIS UK aktivně nabízených pedagogy studentům

Průběžně v LS, nejpozději do 3. 5. 2019

Plénum ISS

22. 5. 2019

Zaevidování odevzdaných tezí a projektů do SIS UK (pro studenty, kteří mají v úmyslu předkládat diplomovou či bakalářskou práci nejdříve na konci LS 2018/2019)

do 24. 5. 2019

Odevzdání tezí magisterských a projektů bakalářských diplomových prací (pro studenty, kteří mají v úmyslu předkládat diplomovou či bakalářskou práci nejdříve na konci LS 2018/2019)

do 31. 5. 2019

Termín, do kterého musí mít splněny všechny studijní povinnosti studenti přihlášení k podzimním bakalářským i magisterským SZZk

do 20. 6. 2019

 

Hodnocení výuky studenty za LS 2019

3. 6. 2019 až 23. 6. 2019

Týden pro náhradní výuku a zkouškové předtermíny

20. 5. 2019 až 24. 5. 2019

Zapisování na zkoušky v SIS UK

od 8. 4. 2019

Zkouškové období pokračuje v presemestrálním období akademického roku 2018 /2019

27. 5. 2019 až 30. 6. 2019

2. 9. 2019 až 6. 9. 2019

Státní zkoušky - letní termíny

 

 

Bakalářské studium

10. 6. 2019 až 21. 6. 2019

Magisterské studium

17. 6. 2019 až 28. 6. 2019

Doktorské studium

20. 5. 2019 až 31. 5. 2019

 

 

Přijímací řízení

 

Odevzdání podmínek pro přijímací řízení na ak. rok 2019/2020

21. 5. 2018

Odevzdání podmínek pro přijímací řízení na ak. rok 2020/2021 (předběžný termín – může být mírně upraven podle nařízení RUK)

24. 5. 2019

Odevzdání přihlášek k bakalářskému a magisterskému studiu

do 31. 3. 2019

Odevzdání přihlášek k bakalářskému a magisterskému studiu uskutečňovanému v cizím jazyce

do 30. 4. 2019

Odevzdání přihlášek k doktorskému studiu

do 30. 4. 2019

Vypsání výběrového řízení pro Centrum doktorských studií

do 30. 6. 2019

Přijímací zkoušky

 

Bakalářské a magisterské studium

od 3. 6. 2019

Doktorské studium

 

Přijímací zkoušky

10. 6. 2019 až 14. 6. 2019

Náhradní termín přijímací zkoušky pro všechny obory

24. 6. 2019 až 4. 7. 2019

 

 

LETNÍ PRÁZDNINY

1. 7. 2019 až 31. 8. 2019

Odevzdání bakalářských i magisterských diplomových prací a přihlášek ke SZZk konaným v září (dle SZŘ UK jde o běžný termín)

do 31. 7. 2019

Presemestrální období akademického

roku 2019/2020

(Zkouškové období LS viz výše do 13. 9. 2019)

1. 9. 2019 až 30. 9. 2019

(od 2. 9. do 27. 9. 2019) je možné pořádat bakalářské, magisterské i doktorské SZZk pro studenty, dle SZŘ UK

jde o běžný (třetí) termín