Harmonogram ISS
Harmonogram ISS
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Harmonogram akademického roku 2017/2018
Harmonogram ISS FSV UK. Vychází z Opatření děkana 12/2017. Upřesňuje Harmonogram FSV UK pro podmínky ISS FSV UK a doplňuje ho o události, které budou probíhat pouze na ISS FSV UK. Opatření děkana 12/2017 nenahrazuje ani nemění.PRESEMESTRÁLNÍ OBDOBÍ

(závěr akademického roku 2016/2017 a příprava akademického roku 2017/2018)1. 9. 2017 až 22. 9. 2017Podávání přihlášek do Centra doktorských studiído 31. 8. 2017Zkouškové období pro LS 2016/2017 (pokračování)1. 9. 2017 až 15. 9. 2017Státní závěrečné zkoušky bakalářské studium        (jen na základě žádosti schválené ředitelem institutu)1. 9. 2017 až 29. 9. 2017Státní závěrečné zkoušky magisterské studium (jen na základě žádosti schválené ředitelem institutu)4. 9. 2017 až 29. 9. 2017První kolo výběrového řízení do Centra doktorských studií7. 9. 2017Odevzdání rigorózních pracído 7. 9. 2017Zápis uchazečů přijatých do bakalářského a magisterského studia (dle rozpisu studijního oddělení)19. 6. 2017 až 8. 9. 2017Doktorské státní zkoušky11. 9. 2017 až 15. 9. 2017Zápis uchazečů přijatých do prvních ročníků doktorského studia18. 9. 2017Výjezdní zasedání katedry veřejné a sociální politiky18. 9. – 20. 9. 2017Druhé kolo výběrového řízení do Centra doktorských studií21. 9. 2017Porada užšího vedení ISS21. 9. 2017, 15:00Zápis uchazečů přijatých do bakalářského a magisterského studia v cizojazyčných oborech (dle rozpisu odd. zahr. styků)18. 9. 2017 až 22. 9. 2017Promoce absolventů magisterského studia (absolventi z června 2017)20. až 22. 9. 2017Seznamovací kurz pro nové studenty ISS22. – 24. 9. 2017Zápis stávajících studentů bakalářského a magisterského studia do 2. a vyššího ročníku studia, kontrola studijních povinností18., 19., 25., 26., 27. 9. 2017ZIMNÍ SEMESTR 2017/20181. 10. 2017 až 18. 2. 2018Zahájení výuky v ZS


Výuka

2. 10. 2017


2. 10. 2017 až 22. 12. 2017Porada VSP4.10. 14.00Zápis do předmětů ZS


(výhradně prostřednictvím programu SIS UK)13. 9. 2017 od 10.00 hod.


až 6. 10. 2017 do 14.00 hod.Zápis do předmětů pro studenty jiných fakult18. 9. 2017 od 10.00 hod. až 6. 10. 2017 do 14.00 hod.Náhradní termín zápisu stávajících studentů bakalářského a magisterského studia a nově přijatých studentů do bakalářského a magisterského studia


a doktorského po přerušení16. 10. 2017
doktorské od 25. 10. 2017Imatrikulace26. 10. 2017Promoce absolventů bakalářského studia (absolventi z června 2017)11. až 13. 10. 2017Rigorózní zkoušky16. 10. 2017 až 27. 10. 2017Děkanské volno27. 10. 2017Porada VSP1.11. 2017, 14.00Porada širšího vedení ISS22. 11 2017 (předběžně 13:00)Zapisování na zkoušky v SIS UKod 1. 12. 2017Porada VSP6.12. 2017, 14.00Porada užšího vedení ISS14. 12. 2017 (předběžně 14:00)Periodické hodnocení pracovníků ISS 2016 – 201711. 12. 2017 až 15. 12 2017Vánoční prázdniny23. 12. 2017 až 2. 1. 2018Odevzdání bakalářských a diplomových prací5. 1. 2018Přihlášení k SZZk (bc. + mgr.)od 1. 12. 2017 do 5. 1. 2018Odevzdání přihlášek k rigorózní zkoušcedo 3. 1. 2018Porada VSP3.1. 2018Týden pro náhradní výuku a zkouškové předtermíny3. 1. 2018 až 5. 1. 2018Termín, do kterého musí mít splněny všechny studijní povinnosti v bakalářském studiu studenti přihlášení k SZK8. 1. 2018Porada užšího vedení ISS11. 1. 2018Termín, do kterého musí mít splněny všechny studijní povinnosti v magisterském studiu studenti přihlášení k SZK15. 1. 2018Vypisování témat prací do SIS UK aktivně nabízených pedagogy studentůmPrůběžně v ZS, nejpozději 5. 1. 2018Den otevřených dveří15. 1. – 17. 1. 2018


Jeden den, bude upřesněno v kooperaci s dalšími instituty v Jinonicích.Zkouškové období15. 1. 2018 až 16. 2. 2018Bakalářské studium – státní závěrečné zkoušky22. 1. 2018 až 26. 1. 2018Doktorské studium státní závěrečné zkoušky22. 1. 2018 až 26. 1. 2018Magisterské studium – státní závěrečné zkoušky29. 1. 2018 až 9. 2. 2018Odevzdání tezí diplomových prací a projektů bakalářských diplomových prací (pro studenty, kteří mají v úmyslu předkládat diplomovou či bakalářskou práci nejdříve na konci ZS 2018/2019do 1. 2. 2018Zaevidování odevzdaných tezí a projektů do SIS UK (pro studenty, kteří mají v úmyslu předkládat diplomovou či bakalářskou práci nejdříve na konci ZS 2018/2019do 9. 2. 2018Odevzdání rigorózních pracído 9. 2. 2018Hodnocení výuky studenty za ZS 2017/201822. 1. 2018 až 9. 2. 2018Porada VSP7.2. 2017 14.00Porada užšího vedení ISS11. 2. 2018[A1]Prodloužené zkouškové období pro opravné termíny zkoušek19. 2. 2018 až 2. 3. 2018LETNÍ SEMESTR 2017/201819. 2. 2018 až 30. 6. 2018Zahájení výuky v LS19. 2. 2018


[A1]Neděle? J


Harmonogram ISS 2014/2015

Harmonogram ISS 2017


datum od

datum do

čas

akce

místo

poznámky

Do 3.1.Odevzdání přihlášek k rigorozní zkoušce3.1.

06.1.2017


Týden pro náhradní výuku a zkouškové předtermíny6.1.Náhradní výuka (za 18.11. a 23.12.)6.1.Odevzdání bc a dipl prací

Sekret KS a VSP

FSV

9.1.Termín splnění studijních povinností bc


FSV

9.1.

19.2.2016


Zkouškové období11.1.


14:00

Porada KVSP

J3019

KVSP

11.1.


15:30

Porada užšího vedení ISS

ředitelna

ISS

12.1.


11:00

Oborová rada – katedra sociologie

SOÚ, Jilská 1

KS

16.1.Termín splnění studijních. povinností mgr


FSV

18.1.


14:00

Porada Katedry sociologie

J2019

KS

18.1.


17– 17:30

Seminář Katedry sociologie

J2019

KS

16.01.2017


10-12.00

Den otevřených dveří Bc

J1034

FSV ISS

16.01.2017


14.00

Den otevřených dveří Mgr.

J1031

FSV ISS

23.1.

10.2.2017


Bc., Mgr. STATNÍ ZÁVĚR.

ZKOUŠKY (23.1. – 10.2.2017)23.1.


9:00

Bc státní zkoušky SOSA + SOSP

Jinonice 3063

KS

1.2.


9:00

Mgr. státní zkoušky SOC

Jinonice 2019

KS

1.2.

10.2.2017


Mgr. státní zkoušky VSP

Jinonice

KVSP

26.01.2017


9:00

PGS – státní zkoušky

Jinonice, 3073

KS

23.01.2017

27.1.2017


PGS – státní zkoušky

?

KVSP

23.1.

10.2.2017


Hodnocení výuky za ZS 2016/1715.2.

30.6.2016


LS 2016/2017 – 20.2.-30.6.201720.2.Zahájení výuky 20.2.-19.54.2.

od 10h

3.3.

do 14h


Zápis do předmětů LS (přes SIS)
do 10.2.Odevzdání rigorozních prací

Studijní oddělení

FSV

15.2.


14:00

Porada katedry VSP

Jinonice 3019

KVSP

15.2.


16:00

Porada užšího vedení ISS

ředitelna

ISS

22.2.


14:00

Porada Katedry sociologie

J2019

KS

22.2.


17 -17,30

Seminář Katedry sociologie

J2019

KS

24.2.PGS odevzdání přihlášek a diz. prací k malým obhajobám (jaro)

Hollar SO + katedra

KS

2.3.


16:00

PGS – Sociologický seminář

SOÚ, Jilská 1

KS

6.3.PGS odevzdání přihlášek a diz.prací k VO

Hollar SO + katedra

KS

6.3.PGS odevzdání proj. dis. prací – první ročník

Katedra elektron.

KS

9.3.


16:00

PGS Sociologický seminář

SOÚ, Jilská 1

KS

Do 31.3.

2017


Odevzdání přihl. k Bc a Mgr studiu


FSV

8.3.


14.00

Porada katedry VSP

J3019

KVSP

8.3.


16:00

Porada širšího vedení ISS

ředitelna

ISS

13.3.

24.3.2017


Rigorózní zkoušky

J3063

KS

15.3.


14:00

Porada Katedry sociologie

J 2019

KS

15.3.


17 – 17,30

Seminář katedry sociologie

J2019

KS
PROMOCE Bc. (22.3.) a Mgr. 15.3.2017)22.3.Bc. Promoce


FSV

15.3.Mgr. promoce


FSV

16.3.


16:00

PGS Sociologický seminář

SOÚ, Jilská 1

KS

23.3.


16:00

PGS Sociologický seminář

SOÚ, Jilská 1

KS

30.3.


16:00

PGS Sociologický seminář

SOÚ, Jilská 1

KS

6.4.


16:00

PGS Sociologický seminář

SOÚ, Jilská 1

KS

13.4. 2016Děkanské volno


FSV

12.4.


13:00

Vědecká rada FSV12.4.


14:00

Porada KVSP

J3019

KVSP

12.4.


16:00

Porada širšího vedení ISS

ředitelna

ISS

19.4.


14:00

Porada Katedry sociologie

J2019

KS

19.4.


17- 17:30

Seminář Katedry sociologie

J2019

KS

20.4.


16:00

PGS Sociologický seminář

SOÚ, Jilská 1

KS

21.4.PGSodevzdání přihlášek ke stát. doktor. zkouškám

Hollar SO + katedra

KS

21.4.

28.4.


PGS jarní MO

SOÚ, Jilská 1

KS

Do 30.4.Odevzdání přihlášek k doktors. studiu

Hollar

KS

4.5.


16:00

PGS - Sociologický seminář

SOÚ, Jilská 1

KS

10.5.


13.00

Vědecká rada FSV UKDo 12.5.Odevzdání bc a mgr dipl prací a přihlášek k SZK17.5. 2017Rektorský den19.5.Konec výuky LS 2015/16


UK

15.5.

19.5.


PGS jarní Velké obhajoby

SOÚ, Jilská 1

KS

15.5.Termín pro podání žádosti o mimoř. Zářijové st. Zkoušky- viz vyhláška ředitele ISS

katedra

KS

21.5.

26.5.2017


Týden pro náhradní výuku a zkouškové předtermíny21.5.

26.5.2017


Státní doktorské zkoušky22.5.


9:00

PGS Státní doktorské zkoušky

Ředitelna 3073

KS

24.5.


14:00

Porada Katedry sociologie

J2019

KS

24.5.


14.00

Porada KVSP24.5.


17-17,30

Seminář Katedry sociologie

J2019

KS

29.5

30.6.2017


Zkouškové obdobíkvěten


10:30 –11.30

Rigorózní promoce

Karolinum

FSV

24.5

Středa

16.00

PLÉNUM ISS

Jinonice 2080

ISS

25.5.Doktorandská konference

Jinonice

KS

květen


09:00

PGS promoce

Karolinum

KS

31.5.Termín splnění studijních povinností pro bc, mgr31.5.PGS odevzdání ročního hodnocení

SIS

KS

Od 1.6.Přijímací zkoušky – písemné


KS

Od 8.6.Přijímací zkoušky – ústní5.6.

23.6.


Hodnocení výuky za LS 2016/175.6.2017PGS - odevzdání projektů k přijímacím zkouškám

Hollar SO, katedra elektr.

KS

15.6.

16.6.2017

9:00

PGS - přijímací zkoušky

Jinonice 3073

KS

Od 12.6.

Do

23.6.2016


Bc státní zkoušky SOSA, SOSP


FSV

Od 19.6.-

Do

30.6.2016


Mgr. státní zkoušky


FSV

21.6.


14.00

Porada katedry VSP

J3019

VSP

21.6.


16:00

Porada užšího vedení ISS

ředitelna

ISS

22.6.


11:00

Oborová rada

SOÚ Jilská 1

KS

Od 19.6.

Do

7.7.2017


Náhradní přijímací zkoušky pro všechny obory30.6Termín pro podání žádostí o zářijový termín státnicviz. vyhláška ředitele ISS

katedra

KS

1.7.Konec výuky LS 2016/17 (prázdniny

od 1.7.-31.8.)


FSV

31.7.Odevzdání přihlášek a prací k zářij. st. zkouškám

katedra

KS

31.8.Deadline pro odevzdání přihlášek do výběrového řízení na členky a členy Centra doktorských studií

sekretariát ředitele ISS

ISS


Harmonogram ISS

Harmonogram akademického roku 2017/2018
Harmonogram ISS FSV UK. Vychází z Opatření děkana 12/2017. Upřesňuje Harmonogram FSV UK pro podmínky ISS FSV UK a doplňuje ho o události, které budou probíhat pouze na ISS FSV UK. Opatření děkana 12/2017 nenahrazuje ani nemění.PRESEMESTRÁLNÍ OBDOBÍ

(závěr akademického roku 2016/2017 a příprava akademického roku 2017/2018)1. 9. 2017 až 22. 9. 2017Podávání přihlášek do Centra doktorských studiído 31. 8. 2017Zkouškové období pro LS 2016/2017 (pokračování)1. 9. 2017 až 15. 9. 2017Státní závěrečné zkoušky bakalářské studium        (jen na základě žádosti schválené ředitelem institutu)1. 9. 2017 až 29. 9. 2017Státní závěrečné zkoušky magisterské studium (jen na základě žádosti schválené ředitelem institutu)4. 9. 2017 až 29. 9. 2017První kolo výběrového řízení do Centra doktorských studií7. 9. 2017Odevzdání rigorózních pracído 7. 9. 2017Zápis uchazečů přijatých do bakalářského a magisterského studia (dle rozpisu studijního oddělení)19. 6. 2017 až 8. 9. 2017Doktorské státní zkoušky11. 9. 2017 až 15. 9. 2017Zápis uchazečů přijatých do prvních ročníků doktorského studia18. 9. 2017Výjezdní zasedání katedry veřejné a sociální politiky18. 9. – 20. 9. 2017Druhé kolo výběrového řízení do Centra doktorských studií21. 9. 2017Porada užšího vedení ISS21. 9. 2017, 15:00Zápis uchazečů přijatých do bakalářského a magisterského studia v cizojazyčných oborech (dle rozpisu odd. zahr. styků)18. 9. 2017 až 22. 9. 2017Promoce absolventů magisterského studia (absolventi z června 2017)20. až 22. 9. 2017Seznamovací kurz pro nové studenty ISS22. – 24. 9. 2017Zápis stávajících studentů bakalářského a magisterského studia do 2. a vyššího ročníku studia, kontrola studijních povinností18., 19., 25., 26., 27. 9. 2017ZIMNÍ SEMESTR 2017/20181. 10. 2017 až 18. 2. 2018Zahájení výuky v ZS


Výuka

2. 10. 2017


2. 10. 2017 až 22. 12. 2017Porada VSP4.10. 14.00Zápis do předmětů ZS


(výhradně prostřednictvím programu SIS UK)13. 9. 2017 od 10.00 hod.


až 6. 10. 2017 do 14.00 hod.Zápis do předmětů pro studenty jiných fakult18. 9. 2017 od 10.00 hod. až 6. 10. 2017 do 14.00 hod.Náhradní termín zápisu stávajících studentů bakalářského a magisterského studia a nově přijatých studentů do bakalářského a magisterského studia


a doktorského po přerušení16. 10. 2017
doktorské od 25. 10. 2017Imatrikulace26. 10. 2017Promoce absolventů bakalářského studia (absolventi z června 2017)11. až 13. 10. 2017Rigorózní zkoušky16. 10. 2017 až 27. 10. 2017Děkanské volno27. 10. 2017Porada VSP1.11. 2017, 14.00Porada širšího vedení ISS22. 11 2017 (předběžně 13:00)Zapisování na zkoušky v SIS UKod 1. 12. 2017Porada VSP6.12. 2017, 14.00Porada užšího vedení ISS14. 12. 2017 (předběžně 14:00)Periodické hodnocení pracovníků ISS 2016 – 201711. 12. 2017 až 15. 12 2017Vánoční prázdniny23. 12. 2017 až 2. 1. 2018Odevzdání bakalářských a diplomových prací5. 1. 2018Přihlášení k SZZk (bc. + mgr.)od 1. 12. 2017 do 5. 1. 2018Odevzdání přihlášek k rigorózní zkoušcedo 3. 1. 2018Porada VSP3.1. 2018Týden pro náhradní výuku a zkouškové předtermíny3. 1. 2018 až 5. 1. 2018Termín, do kterého musí mít splněny všechny studijní povinnosti v bakalářském studiu studenti přihlášení k SZK8. 1. 2018Porada užšího vedení ISS11. 1. 2018Termín, do kterého musí mít splněny všechny studijní povinnosti v magisterském studiu studenti přihlášení k SZK15. 1. 2018Vypisování témat prací do SIS UK aktivně nabízených pedagogy studentůmPrůběžně v ZS, nejpozději 5. 1. 2018Den otevřených dveří15. 1. – 17. 1. 2018


Jeden den, bude upřesněno v kooperaci s dalšími instituty v Jinonicích.Zkouškové období15. 1. 2018 až 16. 2. 2018Bakalářské studium – státní závěrečné zkoušky22. 1. 2018 až 26. 1. 2018Doktorské studium státní závěrečné zkoušky22. 1. 2018 až 26. 1. 2018Magisterské studium – státní závěrečné zkoušky29. 1. 2018 až 9. 2. 2018Odevzdání tezí diplomových prací a projektů bakalářských diplomových prací (pro studenty, kteří mají v úmyslu předkládat diplomovou či bakalářskou práci nejdříve na konci ZS 2018/2019do 1. 2. 2018Zaevidování odevzdaných tezí a projektů do SIS UK (pro studenty, kteří mají v úmyslu předkládat diplomovou či bakalářskou práci nejdříve na konci ZS 2018/2019do 9. 2. 2018Odevzdání rigorózních pracído 9. 2. 2018Hodnocení výuky studenty za ZS 2017/201822. 1. 2018 až 9. 2. 2018Porada VSP7.2. 2017 14.00Porada užšího vedení ISS11. 2. 2018[A1]Prodloužené zkouškové období pro opravné termíny zkoušek19. 2. 2018 až 2. 3. 2018LETNÍ SEMESTR 2017/201819. 2. 2018 až 30. 6. 2018Zahájení výuky v LS19. 2. 2018


[A1]Neděle? J


Harmonogram ISS 2014/2015

Harmonogram ISS 2017


datum od

datum do

čas

akce

místo

poznámky

Do 3.1.Odevzdání přihlášek k rigorozní zkoušce3.1.

06.1.2017


Týden pro náhradní výuku a zkouškové předtermíny6.1.Náhradní výuka (za 18.11. a 23.12.)6.1.Odevzdání bc a dipl prací

Sekret KS a VSP

FSV

9.1.Termín splnění studijních povinností bc


FSV

9.1.

19.2.2016


Zkouškové období11.1.


14:00

Porada KVSP

J3019

KVSP

11.1.


15:30

Porada užšího vedení ISS

ředitelna

ISS

12.1.


11:00

Oborová rada – katedra sociologie

SOÚ, Jilská 1

KS

16.1.Termín splnění studijních. povinností mgr


FSV

18.1.


14:00

Porada Katedry sociologie

J2019

KS

18.1.


17– 17:30

Seminář Katedry sociologie

J2019

KS

16.01.2017


10-12.00

Den otevřených dveří Bc

J1034

FSV ISS

16.01.2017


14.00

Den otevřených dveří Mgr.

J1031

FSV ISS

23.1.

10.2.2017


Bc., Mgr. STATNÍ ZÁVĚR.

ZKOUŠKY (23.1. – 10.2.2017)23.1.


9:00

Bc státní zkoušky SOSA + SOSP

Jinonice 3063

KS

1.2.


9:00

Mgr. státní zkoušky SOC

Jinonice 2019

KS

1.2.

10.2.2017


Mgr. státní zkoušky VSP

Jinonice

KVSP

26.01.2017


9:00

PGS – státní zkoušky

Jinonice, 3073

KS

23.01.2017

27.1.2017


PGS – státní zkoušky

?

KVSP

23.1.

10.2.2017


Hodnocení výuky za ZS 2016/1715.2.

30.6.2016


LS 2016/2017 – 20.2.-30.6.201720.2.Zahájení výuky 20.2.-19.54.2.

od 10h

3.3.

do 14h


Zápis do předmětů LS (přes SIS)
do 10.2.Odevzdání rigorozních prací

Studijní oddělení

FSV

15.2.


14:00

Porada katedry VSP

Jinonice 3019

KVSP

15.2.


16:00

Porada užšího vedení ISS

ředitelna

ISS

22.2.


14:00

Porada Katedry sociologie

J2019

KS

22.2.


17 -17,30

Seminář Katedry sociologie

J2019

KS

24.2.PGS odevzdání přihlášek a diz. prací k malým obhajobám (jaro)

Hollar SO + katedra

KS

2.3.


16:00

PGS – Sociologický seminář

SOÚ, Jilská 1

KS

6.3.PGS odevzdání přihlášek a diz.prací k VO

Hollar SO + katedra

KS

6.3.PGS odevzdání proj. dis. prací – první ročník

Katedra elektron.

KS

9.3.


16:00

PGS Sociologický seminář

SOÚ, Jilská 1

KS

Do 31.3.

2017


Odevzdání přihl. k Bc a Mgr studiu


FSV

8.3.


14.00

Porada katedry VSP

J3019

KVSP

8.3.


16:00

Porada širšího vedení ISS

ředitelna

ISS

13.3.

24.3.2017


Rigorózní zkoušky

J3063

KS

15.3.


14:00

Porada Katedry sociologie

J 2019

KS

15.3.


17 – 17,30

Seminář katedry sociologie

J2019

KS
PROMOCE Bc. (22.3.) a Mgr. 15.3.2017)22.3.Bc. Promoce


FSV

15.3.Mgr. promoce


FSV

16.3.


16:00

PGS Sociologický seminář

SOÚ, Jilská 1

KS

23.3.


16:00

PGS Sociologický seminář

SOÚ, Jilská 1

KS

30.3.


16:00

PGS Sociologický seminář

SOÚ, Jilská 1

KS

6.4.


16:00

PGS Sociologický seminář

SOÚ, Jilská 1

KS

13.4. 2016Děkanské volno


FSV

12.4.


13:00

Vědecká rada FSV12.4.


14:00

Porada KVSP

J3019

KVSP

12.4.


16:00

Porada širšího vedení ISS

ředitelna

ISS

19.4.


14:00

Porada Katedry sociologie

J2019

KS

19.4.


17- 17:30

Seminář Katedry sociologie

J2019

KS

20.4.


16:00

PGS Sociologický seminář

SOÚ, Jilská 1

KS

21.4.PGSodevzdání přihlášek ke stát. doktor. zkouškám

Hollar SO + katedra

KS

21.4.

28.4.


PGS jarní MO

SOÚ, Jilská 1

KS

Do 30.4.Odevzdání přihlášek k doktors. studiu

Hollar

KS

4.5.


16:00

PGS - Sociologický seminář

SOÚ, Jilská 1

KS

10.5.


13.00

Vědecká rada FSV UKDo 12.5.Odevzdání bc a mgr dipl prací a přihlášek k SZK17.5. 2017Rektorský den19.5.Konec výuky LS 2015/16


UK

15.5.

19.5.


PGS jarní Velké obhajoby

SOÚ, Jilská 1

KS

15.5.Termín pro podání žádosti o mimoř. Zářijové st. Zkoušky- viz vyhláška ředitele ISS

katedra

KS

21.5.

26.5.2017


Týden pro náhradní výuku a zkouškové předtermíny21.5.

26.5.2017


Státní doktorské zkoušky22.5.


9:00

PGS Státní doktorské zkoušky

Ředitelna 3073

KS

24.5.


14:00

Porada Katedry sociologie

J2019

KS

24.5.


14.00

Porada KVSP24.5.


17-17,30

Seminář Katedry sociologie

J2019

KS

29.5

30.6.2017


Zkouškové obdobíkvěten


10:30 –11.30

Rigorózní promoce

Karolinum

FSV

24.5

Středa

16.00

PLÉNUM ISS

Jinonice 2080

ISS

25.5.Doktorandská konference

Jinonice

KS

květen


09:00

PGS promoce

Karolinum

KS

31.5.Termín splnění studijních povinností pro bc, mgr31.5.PGS odevzdání ročního hodnocení

SIS

KS

Od 1.6.Přijímací zkoušky – písemné


KS

Od 8.6.Přijímací zkoušky – ústní5.6.

23.6.


Hodnocení výuky za LS 2016/175.6.2017PGS - odevzdání projektů k přijímacím zkouškám

Hollar SO, katedra elektr.

KS

15.6.

16.6.2017

9:00

PGS - přijímací zkoušky

Jinonice 3073

KS

Od 12.6.

Do

23.6.2016


Bc státní zkoušky SOSA, SOSP


FSV

Od 19.6.-

Do

30.6.2016


Mgr. státní zkoušky


FSV

21.6.


14.00

Porada katedry VSP

J3019

VSP

21.6.


16:00

Porada užšího vedení ISS

ředitelna

ISS

22.6.


11:00

Oborová rada

SOÚ Jilská 1

KS

Od 19.6.

Do

7.7.2017


Náhradní přijímací zkoušky pro všechny obory30.6Termín pro podání žádostí o zářijový termín státnicviz. vyhláška ředitele ISS

katedra

KS

1.7.Konec výuky LS 2016/17 (prázdniny

od 1.7.-31.8.)


FSV

31.7.Odevzdání přihlášek a prací k zářij. st. zkouškám

katedra

KS

31.8.Deadline pro odevzdání přihlášek do výběrového řízení na členky a členy Centra doktorských studií

sekretariát ředitele ISS

ISS