Veřejná a sociální politika - kombinované

Veřejná a sociální politika - kombinované

Jaké problémy trápí naši společnost? Kdo o nich rozhoduje? Na koho dopadají? Co se s nimi dá dělat? A proč ta řešení leckdy nefungují? To jsou základní otázky, které si klademe v programu Veřejná a sociální politika. Poznáváme a analyzujeme veřejné politiky, jejich vznik, tvorbu, uplatňování i dopady. Studijní program v kombinované formě je věcně blízký programu v denní formě, cílí však na zaměstnané studenty a studentky. Těm je přizpůsobena nejen organizace výuky (blokově pátky a soboty), ale i náplň kursů, které navazují na zkušenosti studujících z praxe a snaží se nabízet nové pohledy na jejich praxi a dodat jim metodologický i teoretický aparát pro analýzu a tvorbu politik.