Semináře ISS

Semináře ISS

Semináře nabízí prostor pro prezentaci prací doktorandů, badatelů a členů kateder sociologie a veřejné a sociální politiky Institutu sociologických studií FSV UK. Od letního semestru akademického roku 2018/2019 nahradily pravidelné semináře katedry sociologie.