Uskutečněné semináře

Uskutečněné semináře

2018
5. 12. 2018: Jan Hendl - Nedourčenost teorií daty
7.11. 2018: Tomáš DvořákPříčiny volebního úspěchu evropských populistických stran. Socioekonomické faktory, migrace a populistický diskurz
28. 3. 2018: Ludmila WladyniakEmancipation and belonging. A transnational perspective in studying collective memory in Central Europe
21. 2. 2018: Tomáš Samec - Diskurzivní financializace bydlení: slova, nástroje a praktiky

 

2017
20. 12. 2017: Jaromír Mazák Občanský aktivismus v ČR
25. 10. 2017: Barbora Spalová - Morální ekonomie klášterů benediktinské tradice v Rakousku a v ČR
19.4. 2017: Simon Smith et al. Narativizace krize a instituce ve stranické politice (politics) a veřejných politikách (policy)
28. 3. 2017: Michaela PixováSpor o česká města: Role městských občanských hnutí v restrukturalizaci post-socialistického města
22. 2. 2017: Ema Hrešanová - Rození je svým způsobem politický akt. Porodní aktivismus jako případ zdravotně sociálního hnutí v ČR

 

2016
2. 3. 2016: Jan Balon - Kam směřuje česká sociologie? Institucionální pohled   
16. 3. 2016: Karel Čada Jídlo a ti Druzí: Jak studovat kosmopolitní město
30. 3. 2016: Václav Štětka - Role sociálních médií v politické komunikaci a občanské participaci v České republice
13. 4. 2016: Hynek Jeřábek - Mezigenerační solidarita při péči o seniory: Bengtsonův americký model a naše česká alternativa
27. 4. 2016: Kateřina Cidlinská  - Koho a proč ztrácí čeká věda a co s tím? 
19. 10. 2016: Martin HájekŠetrnost a hospodárnost v časech krize:ekonomické chování v rodinném a veřejném diskurzu v dnešní české společnosti
23.11. 2016: Jiří Kabele - Design of organization