Centrum pro výzkum kolektivní paměti (UNCE)

Centrum pro výzkum kolektivní paměti (UNCE)

Předmětem výzkumné činnosti centra je kolektivní paměť jako historický, lingvistický, politický a sociální fenomén, chronologicky zarámovaný do 20. století a současnosti a sledovaný v teritoriálním okruhu euroamerickém a euroasijském s důrazem na středoevropský prostor.

Cílem výzkumu je teoreticky a komparativně založené studium konkrétních forem a projevů kolektivní paměti vznikajících v souvislosti s traumaty a zkušenostmi vyskytujícími se zejména na zlomech mezi totalitními režimy 20. století a současností. Hlavními tématy pak jsou paměť v sociální transformaci, sociolingvistika kolektivní paměti, paměť a trauma a historická politika a zákony paměti.

Metodologicky je výzkum ukotven v obecně konstruktivistickém rámci se zaměřením na etnometodologickou, historickou a socio-lingvistickou analýzu propojující empirickou práci s vybudováním teoretických modelů.

Centrum je postaveno na spolupráci čtyř pracovišť ze tří fakult UK, která se dlouhodobě na národní i mezinárodní úrovni zabývají různými aspekty kolektivní paměti a jsou pro tento typ výzkumu kvalifikována.

Smyslem činnosti centra jako celku je tedy výzkum společensky zcela relevantní problematiky a koordinace tohoto výzkumu s cílem dosáhnout vysokého synergického efektu zejména v její teoretické reflexi.