Výběrová řízení na studijní pobyty v zahraničí - 2019/2020

Studujte mimo Evropu

Výběrová řízení na studijní pobyty v zahraničí - 2019/2020

OZS FSV vyhlásilo výběrová řízení na zahraniční studijní pobyty a letní školy v rámci mezifakultních a meziuniverzitních dohod na ZS 2019/2020 (pokud není uvedeno jinak). V nabídce jsou kromě evropských univerzit i univerzity v Kanadě, Izraeli, na Taiwanu, v Rusku a dalších zemích. 

Přihlášky se odevzdávají do pátku 1. února 2019 do 11:00 na OZS. Případné ústní pohovory proběhnou v první polovině února.

Bližší informace k jednotlivým výzvám najdete zde:

mezifakultní dohody

meziuniverzitní dohody

letní školy