Závěrečné státní zkoušky - katedra sociologie

KS

Závěrečné státní zkoušky - katedra sociologie

1. 7. 2020 bylo v SIS spuštěno přihlašování na podzimní termíny státních zkoušek. Termín pro přihlášení je shodný s termínem pro odevzdání závěrečné práce a také pro splnění studijních povinností - pátek 31.7.2020. Informace a návody pro studenty, kteří se hlásí ke státní zkoušce jsou na stránkách FSV UK v sekci FAQ: https://fsv.cuni.cz/studium/casto-se-ptate/prihlasovani-ke-statni-zkousce  Postupy studijního oddělení a kateder jsou popsány v metodice: https://docs.google.com/document/d/1G2YQX3GLFqa5jzS4xrjmFUajyMYzqIxdYlVU6M1HhZI/edit?usp=sharing

Do termínu se studenti přihlašují a odhlašují sami. Přihlašování po termínu řeší SO, odhlašování katedra. Závěrečné práce odevzdávají do SIS studenti sami před i po termínu.

Do konce AR 2019/2020 studenti odevzdávají pouze elektronickou verzi práce, viz OD 5/2020.

Studenti navazujícího studia vkládají do SIS abstrakt jako typ souboru "abstrakt", ne "anotace".

A ještě důležitá informace pro studenty, kteří neuspěli u červnových SZZk a chtějí se přihlásit na podzimní termín. Kvůli mimořádné situaci termín letošních jarních SZZk končí až 17.7.2020 a tím se překrývá s obdobím pro přihlašování na podzimní termín. Studentům přihlášeným k jarnímu termínu SIS nenabízí možnost přihlásit se k podzimnímu termínu. Studenti mohou s přihlášením buď počkat do 18.7.2020 nebo postupovat dle aktualizovaného návodu pro přihlášení ke SZZk, který je součástí již známé stránky v sekci FAQ - https://fsv.cuni.cz/studium/casto-se-ptate/prihlasovani-ke-statni-zkousce